Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa w projektach 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

1)    Zajęcia integracyjne
2)    Podejście informatyczne do zarządzania wymaganiami

 • Struktura i wprowadzenie do BABOK
 • Zarządzanie wymaganiami z perspektywy metodyki pmbok, prince2, itil
 • Standard UML, analiza i modelowanie procesów w systemie informatycznym
 • Symulacja na temat zbierania, analizy i dokumentowania wymagań
 • planowanie i realizacja testów IT

3)    Podejście procesowe do zarządzania wymaganiami

 • Wprowadzenie do pojęć: projekt, zadanie, proces.
 • Struktura organizacji.
 • Zarządzanie procesowe w organizacji.
 • Zarządzanie jakością, definicje jakości, VoC, SIPOC
 • Narzędzia procesowe (schematy przepływu informacji, VSM) Mapowanie procesów, BPMN, Obsługa BIZAGI Narzędzia kreatywne (mindmapping, ishikava)
 • Elementy Design for Six Sigma, QFD, Elementy Design Thinking

  4)    Miękkie kompetencje w zespole projektowym

  • Komunikacja i współpraca w zespole projektowym IT, przywództwo w projekcie
  • Komunikacja i współpraca w projekcie – Massawa

  5)    Zarządzanie wymaganiami w zwinnej metodyce

  • Zbieranie wymagań w Scrum,
  • Symulacja Scrum Droid

  6)    Architektura korporacyjna

  • Architektura korporacyjna, analiza strategiczna, uzasadnienie biznesowe, analiza udziałowców
  • Analiza architektury informatycznej w kontekście architektury korporacyjnej

  7)    Przygotowanie do certyfikacji CCBA

  • Przygotowanie do certyfikacji CCBA, test próbny, podsumowanie wiedzy na temat analizy wymagań biznesowych

  Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 178 (razem z zaliczeniami) *

  jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

  FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ 

  W programie wykorzystano ćwiczenia i warsztaty ułatwiające zapamiętanie technik i narzędzi z obszaru analizy procesów, analizy zwinnej oraz BABOK Guide. Istotnym elementem programu są również symulacje takie, jak Korea Północna czy Massawa, które ilustrują specyfikę różnych obszarów projektu informatycznego i zarządzania wymaganiami. Elementem programu jest również praktyczne przygotowanie do certyfikacji CCBA zakończone próbnym testem.

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

  Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w:

  • soboty - 8.45 - 15.45 
  • niedziele - 8.45 - 15.45

   TERMINY ZAJĘĆ 

   Daty zjazdów nowej edycji (I semestr):

   • 12 - 13.10.2019
   • 9 - 10.11.2019
   • 23 - 24.11.2019
   • 7 - 8.12.2019
   • 18 - 19.01.2020
   • 1 - 2.02.2020

         Kontakt: 
         Magdalena Wyrwa

         Doradca edukacyjny