Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa w projektach 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

PARTNER MERYTORYCZNY 

 

KOORDYNATOR MERYTORYCZNY  

Dr Marcin Żmigrodzki
PgMP®, PMP®, PMI-ACP®, SS Black Belt

Wieloletni kierownik projektów, dyrektor departamentu zarządzania projektami i procesami w banku, wiceprezes firmy produkcyjnej. Autor kilkudziesięciu artykułów na temat zarządzania, wykładowca na wielu konferencjach i seminariach z zakresu zarządzania projektami i Six Sigma, menadżer programu six sigma, zdobywca nagrody PMI® Award 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2016 za najlepsze na świecie szkolenia z zarządzania projektami, PMI Poland Chapter Product Award 2010 oraz ISAGA 2014 Award za najlepszy warsztat interaktywny na świecie. W 2010 roku także kierownik projektu – finalisty konkursu Polish Project Excellence Award 2010 oraz w 2003 kierownik projektu nagrodzonego przez Microsoft w konkursie Inicjatywa. NET.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Studia dostarczają komplet wiedzy potrzebnej analitykowi biznesowemu: od opracowywania uzasadnienia przedsięwzięcia i jego wizji funkcjonowania na rynku, przez gromadzenie potrzeb klienta, przez modelowanie biznesowych procesów, po analizę i dokumentowanie wymagań i projektowanie rozwiązania informatycznego.

Program został tak skonstruowany, aby dać uczestnikowi wiele biznesowych i edukacyjnych korzyści takich jak:

 • Poznanie metodyki zarządzania analizy wymagań BABOK, poznanie podstaw UML oraz zwinnego podejścia do gromadzenia wymagań.
 • Zdobycie wiedzy na poziomie CCBA, oraz wiedzy dotyczącej zarządzania wymaganiami zawartej w PMBOK Guide i SCRUM
 • Praktyczne poznanie funkcjonowania zespołu projektowego w symulowanych sytuacjach, dzięki grom szkoleniowym.
 • Zdobycie dyplomu studiów podyplomowych.
 • Absolwenci otrzymują nieodpłatnie dyplom certyfikowanego analityka biznesowego wystawiony przez Octigo.
 • Aż połowa czasu studiów to praktyczne zajęcia takie, jak gry szkoleniowe i warsztaty oraz gry symulacyjne, w tym nagrodzone prestiżową nagrodą PMI Award:
   1. Massawa (PMI Award 2007) – komunikacja i współpraca w projekcie
   2. Scrum Droid (PMI Award 2014) – zarządzanie zwinnym projektem
   3. Warsztaty z technikami zarządzania wymaganiami UML i kreatywnymi

Program studiów realizuje ścieżkę kompetencyjną BABOK, ponadto zawiera wiele godzin dodatkowych symulacji (25% czasu nauki) i bloków wykładowych dotyczących kompetencji miękkich potrzebnych analitykowi biznesowemu. Występują w nim wykłady, warsztaty oraz gry symulacyjne, w tym nagrodzone prestiżową nagrodą PMI Award.

CELE STUDIÓW 

Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia roli analityka biznesowego, doświadczonego członka zespołu. Studia nie tylko zapewniają transfer wiedzy, ale i umiejętności jej wykorzystania w praktyce dzięki włączeniu do programu wielu gier symulacyjnych i warsztatów. Ponadto zapewniają gruntowne przygotowanie do zdania egzaminów certyfikacyjnych w standardzie BABOK.

Zarządzanie wymaganiami w projektach informatycznych staje się coraz bardziej krytyczną kompetencją decydująca o sukcesie lub klęsce małych i wielkich przedsięwzięć. Profesja analityka biznesowego poszukiwana jest w sektorze informatycznym, finansowym i wielu innych firmach. Pojawił się również zbiór dobrych praktyk BABOK oraz certyfikat potwierdzający jego znajomość.

ADRESACI STUDIÓW 

Studiami Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa powinni zainteresować się w szczególności:

 • analitycy biznesowi
 • analitycy procesów
 • przedstawiciele biznesu
 • informatycy
 • kierownicy projektów
 • członkowie zespołów projektowych
 • biura projektów
 • oraz osoby poszukujące ciekawych wyzwań w życiu zawodowym bądź nowej ścieżki kariery

PRZYKŁADOWI WYKŁADOWCY 

Marcin Żmigrodzki

PgMP®, PMP®, PMI-ACP®, SS Black Belt
Wieloletni kierownik projektów, dyrektor departamentu zarządzania projektami i procesami w banku, wiceprezes firmy produkcyjnej. Autor kilkudziesięciu artykułów na temat zarządzania, wykładowca na wielu konferencjach i seminariach z zakresu zarządzania projektami i Six Sigma, menadżer programu six sigma, zdobywca nagrody PMI® Award 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2016 za najlepsze na świecie szkolenia z zarządzania projektami, PMI Poland Chapter Product Award 2010 oraz ISAGA 2014 Award za najlepszy warsztat interaktywny na świecie. W 2010 roku także kierownik projektu – finalisty konkursu Polish Project Excellence Award 2010 oraz w 2003 kierownik projektu nagrodzonego przez Microsoft w konkursie Inicjatywa. NET.

Wojciech Struzik

Od kilkunastu lat zajmuję się wdrażaniem i utrzymaniem usług IT. Najpierw jako inżynier systemowy w firmie dostarczającej rozwiązania typu B2B do największych przedsiębiorstw  w Polsce, a od ponad 10 – ciu lat w sektorze finansowym.

Posiadam bardzo duże doświadczenie w budowaniu, świadczeniu oraz utrzymywaniu infrastruktury oraz usług IT z wykorzystaniem ITIL; prowadzeniu i zarządzaniu projektami oraz portfelem projektów przy użyciu różnych metodyk; negocjacjach oraz zarządzaniu dużymi zespołami IT.

Paweł Gąsowski

Trener biznesu i coach. Koordynator i kierownik programów unijnych POKL. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachingu MODERATOR. Członek Toastmasters Polska. Specjalizuje się w szkoleniach z zarządzania personelem, wystąpień publicznych i miękkich aspektów zarządzania projektami.

Koordynator i twórca programów rozwojowych w korporacjach. Twórca szkoleniowych gier strategicznych z zarządzania projektami – nagrodzony przez PMI Award w 2007, 2009 i 2013 za najlepsze szkolenie roku.

Gabriel Sznajder

Ekspert w obszarze inżynierii oprogramowania, z szerokim praktycznym doświadczeniem poczynając od kodowania, przez zarządzanie zespołami i projektami, aż po realizację portfolio projektowego obejmującego 180 specjalistów, z rocznym budżetem na poziomie 7 mln EUR.

Uzupełnia doświadczenie ciągłą międzynarodową edukacją (MBA na Franklin University) oraz formalną certyfikacją (PMP, PRINCE2 Practitioner, certyfikaty Scrum). Dyrektor Zarządzający Wrocławskiego oddziału Project Management Institute.

Bartłomiej Mazurkiewicz-Bylok

Praktyk projektowania i doskonalenia rozwiązań oraz procesów dla polskich i międzynarodowych organizacji z sektora usługowego. Zajmuje się analizą biznesową, doskonaleniem procesów oraz tworzeniem architektury korporacyjnej. Współautor materiałów edukacyjnych i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Zarządzanie Wymaganiami i Analiza Biznesowa. Współautor oraz trener programu szkoleniowego z metodyk Lean, SixSigma oraz Studium Produktywności jednego z dużych polskich banków. Certyfikowany Analityk Biznesowy.

Jerzy Łukomski, PMP®

Z branżą usług związany od 2004 roku, od 2009 r brał udział przy wdrażaniu programu optymalizacji i procesów w jednym z czołowych polskich banków. Od 2010 roku certyfikowany Black Belt. Współautor programów szkoleniowych na poziomie Green Belt, Black Belt zarówno dla klientów komercyjnych jak i uczelni. Trener i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunkach związanych z optymalizacją procesów i wymaganiami biznesowymi. Zrealizował kilkadziesiąt projektów Six Sigma w różnych rolach: od członka zespołu projektowego poprzez project managera, aż do mentora projektu (Black Belt). Twórca cyklu seminariów dla studentów i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w zakresie optymalizacji i stabilności procesów w oparciu o Lean Six Sigma w ramach Kapitał Ludzki – Kuźnia Kadr. Twórca artykułów dotyczących optymalizacji i Six Sigma. Od czerwca 2015 certyfikowany PMP. Obecnie Menedżer Programu Six Sigma w Centrum Usług Wspólnych w jednej z największych na świecie firm informatycznych.

Dariusz Koncewicz, TOGAF Professional

Konsultant IT, Biznesowym i Architekt Rozwiązań z ponad 20 letnim doświadczeniem w kraju jak i za granicą. Posiada m.in. doświadczenie z obszaru: doradztwa strategicznego, product managementu oraz projektowania, dostarczania i utrzymywania rozwiązań IT. Doradzał w spółkach IT i instytucjach finansowych, także w procesie tworzenia nowych produktów i rozwiązań, np. IBM, Raffeisen, NBP, Sygnity, Vatenfall, BGŻ, PKO BP, Orange.

Piotr Botkowski

Trener biznesu, absolwent zarządzania na Politechnice Wrocławskiej, Szkoły Trenerów Biznesu MODERATOR oraz Zarządzania Projektami na Wyższej Szkole Bankowej. Lider zespołu trenerów w międzynarodowej korporacji. Twórca wielu programów szkoleniowych i optymalizacyjnych. Specjalizuje się w szkoleniach z podejmowania decyzji, zarządzania projektami, w tym projektami optymalizacji procesów biznesowych. Posiada certyfikat Black Belt. Szerokie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla uczestników z firm usługowych i produkcyjnych. Wielki zwolennik wprowadzania usprawnień na stanowisku pracy przy wykorzystaniu dostępnych lub łatwych do zdobycia zasobów. Krótko mówiąc, HR’owiec z zacięciem analitycznym.

Sebastian Rudy

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na wydziale Elektroniki, certyfikowany kierownik projektu (Prince2, AgilePM, ChangeFirst PCI) z ponad 10 letnim doświadczenie we wdrażaniu zmian w sektorze finansowym, wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada praktyczną wiedzę z zarządzania projektami i portfelem projektów.

 

 

 

 

 • Sebastian Kondracki

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie  egzaminu testowy składającego się z 60 pytań i grupowe realizacje symulacji.

Kontakt: 
Magdalena Wyrwa

Doradca edukacyjny