Zarządzanie w mediach  

Maciej Sowiński - koordynator merytoryczny programu

Lata doświadczeń jako wykładowcy zagadnień związanych z produkcją telewizyjną utwierdziły mnie w przekonaniu, że poza książkową wiedzą najcenniejsze dla uczestników tego rodzaju programów edukacyjnych jest możliwości bezpośredniego kontaktu i wymiany doświadczeń z aktywnymi zawodowo menadżerami pracującymi na co dzień w tym sektorze biznesu. Nasz program oferuje, poza szerokim wachlarzem zajęć teoretycznych, wymianę doświadczeń zawodowych zarówno pomiędzy słuchaczami, jak i praktykującymi zawodowo wykładowcami, bowiem są to osoby zaangażowane w działalność  biznesową bądź artystyczną w filmie, telewizji, reklamie i wielu innych obszarach związanych bezpośrednio z rynkiem mediów w Polsce.

 

Współautorzy programu: 

  • mgr Elżbieta Piętak
  • mgr Michał Zabłocki
  • mgr Urszula Strzelczyk-Piasecka.

Zajęcia koordynuje mgr Anna Majer

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie: zarządzania mediami, marketingu medialnego, dystrybucji filmowej oraz organizacji produkcji w filmie i telewizji, popartej kontaktem z wykładowcami, mających praktyczne doświadczenie w tych dziedzinach.

ADRESACI STUDIÓW 

Program studiów adresowany jest do osób pracujących w szeroko rozumianym sektorze medialnym, ze szczególnym uwzględnieniem: stacji telewizyjnych, agencji reklamowych, domów produkcyjnych, studiów filmowych, dystrybutorów i niezależnych producentów, a także absolwentów wszelkich studiów, zarówno humanistycznych, ekonomicznych, jak i technicznych, zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy w dziedzinie mediów i podniesieniem swoich kwalifikacji lub planujących w przyszłości podjęcie pracy w sektorze mediów. Mamy nadzieję, że rozszerzony program kolejnej edycji zainteresuje nowa grupę odbiorców.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem zaliczenia całego programu przez słuchaczy jest przygotowanie pod opieką jednego z wykładowców indywidualnego projektu, mającego bezpośredni związek z zarządzaniem w obszarze mediów.

Kontakt: 
Agnieszka Pastuszka

Doradca edukacyjny