Zarządzanie w mediach  

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

„Lata doświadczeń, które zebrałem jako wykładowca zagadnień związanych z produkcją telewizyjną, utwierdziły mnie w przekonaniu, że poza książkową wiedzą najcenniejsza dla uczestników tego rodzaju programów edukacyjnych jest możliwość bezpośredniego kontaktu i wymiany doświadczeń z menedżerami pracującymi na co dzień w tym sektorze biznesu. Nasz program oferuje, poza szerokim wachlarzem zajęć teoretycznych, wymianę doświadczeń zawodowych zarówno pomiędzy słuchaczami, jak i praktykującymi zawodowo wykładowcami. Są to osoby zaangażowane w działalność biznesową bądź artystyczną w filmie, telewizji, reklamie i wielu innych obszarach związanych bezpośrednio z rynkiem mediów w Polsce.”

Maciej Sowiński - koordynator merytoryczny programu

 

Współautorzy programu: 

 • mgr Elżbieta Piętak
 • mgr Michał J. Zabłocki
 • mgr Urszula Strzelczyk-Piasecka
 • Kamil Przełęcki

Koordynacja zajęć:

 • Anna Majer

Kontakt:

 • Agnieszka Pastuszka

 

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZA 

W wyniku studiów zyskasz wiedzę niezbędną do efektywnego:

 • rozwijania własnej kariery w branży medialnej,
 • nawiązywania współpracy z firmami medialnymi,
 • wykorzystania mediowych narzędzi marketingowych.

Współczesny świat jest światem medialnym. To przede wszystkim media kształtują opinię publiczną, gusta, potrzeby i same w sobie, nie przestając być towarem pierwszej potrzeby. Są głównym narzędziem do kształtowania zachowań konsumentów, wyborców, a także odbiorców rozrywki i sztuki. Niezależnie od tego, czy swoją karierę wiążesz bezpośrednio z branżą mediową, czy tylko będziesz z nią współpracować w ramach swoich innych obowiązków zawodowych, studia z zakresu Zarządzania w mediach będą świetną inwestycją. Poznać świat mediów to poznać współczesny świat.

CELE STUDIÓW 

Naszym celem jest przekazanie maksimum praktycznej wiedzy o Zarządzaniu w mediach. Uporządkowaliśmy ją w trzy podstawowe, przenikające się obszary:

 • organizacja produkcji filmowej, telewizyjnej, serialowej i video-contentu,
 • marketing medialny, filmowy i telewizyjny,
 • dystrybucja filmowa w kinach, kanałach tv i na platformach streamingowych.


Innymi słowy, dowiesz się, jak:

 • sprawnie wyprodukować dzieło audio-wizualne,
 • umiejętnie zainteresować nim publiczność,
 • zyskownie wprowadzić je na rynek.


Chociaż w mediach obowiązują te same ogólne prawidła co w innych dziedzinach gospodarki, to jednak bogactwo i dynamika branży mediowej czynią ją wyjątkowo inspirującym i frapującym tematem studiów.
Okiełznanie nieprzewidywalności twórczości artystycznej, zgłębienie tajników rzemiosła filmowo-telewizyjnego, pogłębienie wyczucia trendów kulturowych, umiejętność kooperacji z różnorodnymi podmiotami - tego wszystkiego nie da się nauczyć jedynie z książek lub samodzielnej obserwacji rynku medialnego. Niezbędny jest bezpośredni kontakt z profesjonalistami, którzy nie tylko odnoszą sukcesy, ale także potrafią w sposób klarowny przekazać najistotniejsze informacje, zilustrować je konkretnymi przykładami z zawodowej praktyki i w miarę potrzeb słuchaczy udzielić wyczerpujących wyjaśnień.
 
Przekonanie naszych wykładowców, aby znaleźli czas na dzielenie się wiedzą, nie jest łatwe, gdyż są naprawdę zajęci. Muszą czerpać jednak z tego prawdziwą satysfakcję, bo od ponad dekady, co roku z tym samym niegasnącym zapałem prowadzą zajęcia naszego programu podyplomowego „Zarządzanie w mediach”. Prawdziwa pasja przejawia się także satysfakcją z dzielenia warsztatowymi sekretami. Korzystaj, bo warto znać zawodowców, którzy znają się na mediach.

#produkcjafilmowa #produkcjatelewizyjna #marketingmedialny #dystrybucjafilmowa

ADRESACI STUDIÓW 

Zarządzanie w mediach to roczne studia podyplomowe dla osób, które pracują lub zamierzają pracować w takich firmach branży mediowej jak:

 • stacja telewizyjna,
 • studio filmowe,
 • agencja reklamowa,
 • dom produkcyjny,
 • dystrybucja filmowa, telewizyjna lub internetowa.

Jeżeli w swojej pracy kontaktujesz się z tego typu firmami, to zdobycie głębszej wiedzy na temat istoty ich działalności, na pewno usprawni komunikację i ułatwi Ci wykonywanie obowiązków. Zawsze dobrze wiedzieć, co dzieje się „po drugiej stronie”. A poza tym warto otworzyć się na ciekawe doświadczenie zawodowe, które być może zainspiruje Cię do rozwinięcia dotychczasowych zainteresowań i odkrycia w sobie nowych talentów.

Jeżeli natomiast jesteś, albo chcesz być niezależnym producentem filmowym czy telewizyjnym, to nasze studia są na pewno propozycją dla Ciebie.

#telewizja #studiofilmowe #agencjareklamowa #domprodukcyjny #dystrybucjafilmowa

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem uzyskania końcowego zaliczenia programu jest przygotowanie pod opieką jednego z wykładowców indywidualnego projektu, mającego bezpośredni związek z wybranym obszarem mediów elektronicznych (wybieranym spośród: produkcja filmowa, produkcja telewizyjna, dystrybucja treści w kinach, telewizji i w sieci).

Kontakt: 
Agnieszka Szczepańczyk

Doradca edukacyjny