Zarządzanie w małej i średniej firmie 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

OPIEKUN MERYTORYCZNY 

Dr Iwona Cieślak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. Certyfikowany trener biznesu i szkoleniowiec (m.in. trener Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów). Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany menadżer zarządzania ryzykiem. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współtworzy i prowadzi zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Zarządu Kozminski Business Hub sp. z o.o.

CEL STUDIÓW 

Zapoznanie słuchaczy z istotnymi obszarami działalności małej i średniej firmy,  przekazanie aktualnej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem. Celem studiów jest również dostarczenie interdyscyplinarnej wiedzy niezbędnej do złożenia własnej firmy, jej prowadzenia i rozwoju.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Po ukończeniu studiów Słuchacze powinni zdobyć wiedzę na temat

  1. roli współczesnego przedsiębiorcy, umiejącego identyfikować i skutecznie wykorzystywać pojawiające się szanse rynkowe, zakładać własną firmę, wprowadzać innowacje, samodzielnie opracowywać i wdrażać biznes plany, skutecznie pozyskiwać środki finansowe na rozwój firmy oraz tworzyć zespół i sprawnie nim kierować. Studia przygotowują również do pełnienia funkcji menedżera w kluczowych obszarach przedsiębiorstwa.
  2. właściwych procedur postępowania  w sytuacjach kryzysowych
  3. rozwiązywania problemów biznesowych w każdym obszarze przedsiębiorstwa

ADRESACI STUDIÓW 

Program studiów przygotowany został z myślą o tych, którzy prowadzą lub planują rozpocząć własną działalność gospodarczą, zarządzających oraz pracownikach małych i średnich firm.  Dla wszystkich, którzy chcą zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności w obszarze funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw.

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

Dr Iwona Cieślak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. Certyfikowany trener biznesu i szkoleniowiec (m.in. trener Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów). Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany menadżer zarządzania ryzykiem. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współtworzy i prowadzi zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego.

Dr Jan Dąbrowski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Doradca , menadżer, szkoleniowiec, wykładowca akademicki. Jego specjalnością jest zarządzanie strategiczne, audyt strategiczny, projektowanie struktur oraz procesy organizacyjne. W praktyce zawodowej zajmuje się doradztwem strategicznym. Jest liderem i głównym wykonawcą licznych projektów, m. in DDB Sp.z.o.o - analiza strategii, procesów i wdrażanie zmian; Bertelsman Media – strategia, procesy organizacyjne, ocena i koordynacja realizowanych projektów; PWPW S.A – Misja, projektowanie strategii, zrównoważonej  karty wyników, wprowadzanie wynikającej ze strategii struktury grup produktowo – rynkowych; TNS OBOP – Strategia, procesy struktura organizacyjna, projekt systemu CRM i Zarządzania projektami; SBS ORS Siemens sp z.o.o – doradztwo w zakresie wdrożenia systemu BSC ;Lot Catering: Analiza, propozycje i wdrożenie zmian w firmie, w obszarach: strategii, procesów organizacyjnych, systemów polityki personalnej; Doradztwo dla Agencji Rozwoju Regionalnego:  Pomoc w tworzeniu i ocenie Biznes Planów dla przedsiębiorstw z 8 regionów Polski; Telzam Zambrów - Restrukturyzacja działalności sprzedażowej firmy; Oriflame-Poland  - Badania marketingowe potrzeb klientów; TNT Poland – Analiza procesów organizacyjnych z punktu widzenia strategii, propozycje zmian i wdrożenie: struktura i procesy organizacyjne. Autor publikacji z zakresu zarządzania strategicznego. Posiada krajowe i zagraniczne doświadczenie badawczo-szkoleniowe. Realizował m. in projekt badawczy: Polskie Grupy Kapitałowe (analiza strategii funkcjonowania ): międzynarodowy projekt badawczy pn:. Praktyki innowacyjne polskich przedsiębiorstw  - tworzenie i wdrażanie; polsko-szwedzki projekt badawczo-doradczy dotyczący  innowacyjnych zachowań grup przedsiębiorstw Polskich i Swedzkich; międzynarodowy projekt badawczo – szkoleniowy pn. Company Doctors, w ramach projektu było analizowanych 24 firm (12 polskich i 12 szwedzkich)

Dr Małgorzata Kucharczyk

Doktor ekonomii. Pracownik Katedry Rachunkowości w Akademii Leona koźmińskiego. Koordynator do spraw profesjonalnych akredytacji z zakresu rachunkowości (ACCA; CIMA) oraz Koordynator programu pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość na studiach realizowanych w języku angielskim. Współprowadzący i współtworzący zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego.
Specjalista do spraw rachunkowości finansowej, zarządczej oraz rewizji finansowej. Trener i szkoleniowiec. Prowadzi zajęcia na studiach dyplomowych oraz podyplomowych, obejmujących zarówno tematykę rachunkowości finansowej (stopień podstawowy oraz rozszerzony, wraz z zagadnieniami specjalistycznymi z zakresu grup kapitałowych oraz instrumentów finansowych), jak też rachunkowość zarządczej.
Prowadzi badani z zakresu rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwa oraz procesów standaryzacji regulacji rachunkowych. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współautor oraz redaktor podręczników akademickich.

Dr Błażej Podgórski

Trener, konsultant szkoleń specjalistycznych (głównie z zakresu finansów przedsiębiorstw, rynków finansowych w tym rynków kapitałowych), wykładowca akademicki, praktyk biznesu. Jego zainteresowania skupiają się na trzech obszarach: rynkach kapitałowych, ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wykorzystaniu narzędzi informatycznych w analizie finansowej. W praktyce zawodowej (gospodarczej) zajmuje się doradztwem dla przedsięwzięć na wczesnym etapie istnienia (m.in. w ramach projektu Przedsiębiorcy w Sektorach Kreatywnych), oceną projektów inwestycyjnych (branży Automotive, Energetycznej), szacowaniem ryzyka finansowego (m.in. uczestnictwo w przygotowaniu programu oceny ryzyka małych i średnich przedsiębiorstw dla PKO Banku Polskiego). Autor wielu publikacji w czasopismach naukowych, takich jak: „Financial Internet Quarterly”, „Master of Business Administration”, „Finance Research Letters” oraz podręcznika „Finanse z arkuszem kalkulacyjny” wydawnictwa PWN.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich treści zawartych podczas studiów. Egzaminy odbywają się po zakończeniu każdego bloku. Dodatkowo wymagana jest aktywność słuchaczy podczas zajęć. Do każdego bloku wykładowcy określają zakres materiału stanowiący pracę własną Słuchaczy

Kontakt: 
Magdalena Żuk

Doradca edukacyjny