Zarządzanie w administracji publicznej 

OPŁATY ZA STUDIA 

  • Wpisowe: 200 zł
  • Cena: 5600 zł  - możliwość płatności w dwóch ratach po 2800 zł każda
  • Cena ze zniżką dla absolwentów ALK: 5040 zł * - możliwość płatności w dwóch ratach po 2520 zł każda

 * Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

KONTO BANKOWE

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:
Akademia Leona Koźmińskiego 
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59 
BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Faktury 

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) 

Dowiedz się więcej na temat możliwości dofinansowania studiów podyplomowych.

Kontakt:

Agata Kanclerz 

Doradca edukacyjny

  • +48 (22) 519 23 43