Zarządzanie projektem informatycznym 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

Wprowadzenie do zarządzania

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami
 • Miejsce projektu w organizacji
 • Zarządzanie usługami informatycznymi, rodzaje projektów informatycznych, podstawy ITIL

Miękkie kompetencje w zespole projektowym

 • Komunikacja i współpraca w zespole projektowym IT, przywództwo w projekcie
 • Komunikacja i współpraca w projekcie – symulacja biznesowa Massawa

Zwinne zarządzanie projektem

 • Zwinne zarządzanie projektem
 • Wprowadzenie do zwinnego zarządzania projektami
 • Wprowadzenie do metodyki Scrum
 • Planowanie i koordynacja projektu zgodnie ze Scrum
 • Realizacja i kontrola projektu zgodnie ze Scrum
 • Scrum Droid – symulacja realizacji projektu Scrum
 • Przygotowanie do Scrum Master

Kaskadowe zarządzanie projektem

 • Zarządzanie integralnością
 • Gra symulacyjna „Podróż dookoła świata”
 • Zarządzanie kosztem i czasem w projekcie
 • Ryzyko i zmiany w projekcie – Symulacja biznesowa Mayday Mayday
 • Obsługa MS Project
 • Funkcjonowanie biura projektów w firmie informatycznej

Przygotowanie do PMP

 • Zarządzanie kosztem i czasem w projekcie
 • Przygotowanie do PMP z symulacją biznesową Koloseum, inicjacja i planowanie, monitorowanie, koordynacja, zamykanie projektu

Zarządzanie wymaganiami

 • Podstawy metodyki BABOK
 • Struktura BABOK
 • Podstawowe techniki BABOK

 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 180 (razem z zaliczeniami) *

jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ 

Istotnym elementem programu są gry szkoleniowe i symulacje. Dzięki zastosowaniu aktywnej formy szkoleń uczestnicy mają szansę zanurzyć się w specyfice zespołu projektowego, poznać konsekwencje swoich decyzji, zrozumieć naturę współpracy w takim środowisku i wyciągnąć wartościowe wnioski.
Elementem programu jest również praktyczne przygotowanie do certyfikacji PMP oraz Scrum Master zakończone próbnym testem.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w:

 • soboty - 8.45 - 15.45 
 • niedziele - 8.45 - 15.45

  TERMINY ZAJĘĆ 

  Planowane terminy zajęć w I semestrze dla edycji VII:

  • 19 - 20.10.2019
  • 16 - 17.11.2019
  • 30.11 - 01.12.2019
  • 21 - 22.12.2019
  • 25 - 26.01.2020
  • 22 - 23.02.2020

   Kontakt: 
   Magdalena Wyrwa

   Doradca edukacyjny