Zarządzanie projektem informatycznym 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z  

 

PMI Award 2014 przyznany Scrum Droid 

Scrum Droid  zostało uznane przez Project Management Institute najlepszym szkoleniem na świecie w roku 2014.

KOORDYNATOR MERYTORYCZNY  

Dr Marcin Żmigrodzki
PgMP®, PMP®, PMI-ACP®, SS Black Belt

Wieloletni kierownik projektów, dyrektor departamentu zarządzania projektami i procesami w banku, wiceprezes firmy produkcyjnej. Autor kilkudziesięciu artykułów na temat zarządzania, wykładowca na wielu konferencjach i seminariach z zakresu zarządzania projektami i Six Sigma, menadżer programu six sigma, zdobywca nagrody PMI® Award 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2016 za najlepsze na świecie szkolenia z zarządzania projektami, PMI Poland Chapter Product Award 2010 oraz ISAGA 2014 Award za najlepszy warsztat interaktywny na świecie. W 2010 roku także kierownik projektu – finalisty konkursu Polish Project Excellence Award 2010 oraz w 2003 kierownik projektu nagrodzonego przez Microsoft w konkursie Inicjatywa. NET.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

 • Przygotowanie do certyfikacji PMP oraz Scrum Master
 • Zdobycie praktycznej wiedzy na temat światowych standardów PMBOK Guide, Scrum
 • Doświadczenie współpracy w zespole projektowym zwinnym i kaskadowym w grach symulacyjnych wielokrotnie nagradzanych przez PMI
 • Aktywna i praktyczna forma zajęć – gry szkoleniowe, symulacje, ćwiczenia, studia przypadków
 • Poznanie różnorodnych narzędzi wspierających zarządzanie projektami
 • Zdobycie dyplomu studiów podyplomowych
 • Absolwenci otrzymują nieodpłatnie dyplom certyfikowanego Kierownika projektów IT wystawiony przez Octigo

CELE STUDIÓW 

Cel główny:

 • Przygotować uczestnika do pełnienia roli kierownika projektu lub zespołu i prowadzenia projektu informatycznego, w szczególności związanego z rozwojem oprogramowania.
 • Nauczyć efektywnej pracy na linii klient – dział IT.
 • Dostarczyć wiedzy i umiejętności stosowania narzędzi w zarządzaniu projektami informatycznymi.
 • Zajęcia zorganizowane są w postaci wykładów, ćwiczeń z użyciem komputera, symulacji biznesowych i gier, analizy przypadków

Cele szczegółowe:

 • Dostarczyć wiedzy na temat metodyki PMBOK® Guide.
 • Przygotować uczestnika do certyfikacji SCRUM Master oraz PMP® oraz ocenić poziom jego wiedzy odnośnie tych certyfikacji przez wykonanie próbnego egzaminu.
 • Dostarczyć wiedzy na temat podstaw metodyki zarządzania usługami IT - ITIL.
 • Dostarczyć wiedzy z korzystania z MS Project.
 • Uświadomić specyfikę współpracy i komunikacji w zespole projektowym.

ADRESACI STUDIÓW 

 • członkowie zespołów projektów informatycznych,
 • kierownicy projektów IT,
 • pracownicy działów IT i firm z sektora informatycznego,
 • pracownicy działów i biur projektów.

PRZYKŁADOWI WYKŁADOWCY  

Marcin Żmigrodzki

PgMP®, PMP®, PMI-ACP®, SS Black Belt
Wieloletni kierownik projektów, dyrektor departamentu zarządzania projektami i procesami w banku, wiceprezes firmy produkcyjnej. Autor kilkudziesięciu artykułów na temat zarządzania, wykładowca na wielu konferencjach i seminariach z zakresu zarządzania projektami i Six Sigma, menadżer programu six sigma, zdobywca nagrody PMI® Award 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2016 za najlepsze na świecie szkolenia z zarządzania projektami, PMI Poland Chapter Product Award 2010 oraz ISAGA 2014 Award za najlepszy warsztat interaktywny na świecie. W 2010 roku także kierownik projektu – finalisty konkursu Polish Project Excellence Award 2010 oraz w 2003 kierownik projektu nagrodzonego przez Microsoft w konkursie Inicjatywa. NET.

Paweł Gąsowski

Trener biznesu i coach. Koordynator i kierownik programów unijnych POKL. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachingu MODERATOR. Członek Toastmasters Polska. Specjalizuje się w szkoleniach z zarządzania personelem, wystąpień publicznych i miękkich aspektów zarządzania projektami.

Koordynator i twórca programów rozwojowych w korporacjach. Twórca szkoleniowych gier strategicznych z zarządzania projektami – nagrodzony przez PMI Award w 2007, 2009 i 2013 za najlepsze szkolenie roku.

Wojciech Struzik

Od kilkunastu lat zajmuję się wdrażaniem i utrzymaniem usług IT. Najpierw jako inżynier systemowy w firmie dostarczającej rozwiązania typu B2B do największych przedsiębiorstw  w Polsce, a od ponad 10 – ciu lat w sektorze finansowym.

Posiadam bardzo duże doświadczenie w budowaniu, świadczeniu oraz utrzymywaniu infrastruktury oraz usług IT z wykorzystaniem ITIL; prowadzeniu i zarządzaniu projektami oraz portfelem projektów przy użyciu różnych metodyk; negocjacjach oraz zarządzaniu dużymi zespołami IT.

Gabriel Sznajder

Ekspert w obszarze inżynierii oprogramowania, z szerokim praktycznym doświadczeniem poczynając od kodowania, przez zarządzanie zespołami i projektami, aż po realizację portfolio projektowego obejmującego 180 specjalistów, z rocznym budżetem na poziomie 7 mln EUR.

Uzupełnia doświadczenie ciągłą międzynarodową edukacją (MBA na Franklin University) oraz formalną certyfikacją (PMP, PRINCE2 Practitioner, certyfikaty Scrum). Dyrektor Zarządzający Wrocławskiego oddziału Project Management Institute.

Jerzy Łukomski, PMP®

Z branżą usług związany od 2004 roku, od 2009 r brał udział przy wdrażaniu programu optymalizacji i procesów w jednym z czołowych polskich banków. Od 2010 roku certyfikowany Black Belt. Współautor programów szkoleniowych na poziomie Green Belt, Black Belt zarówno dla klientów komercyjnych jak i uczelni. Trener i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunkach związanych z optymalizacją procesów i wymaganiami biznesowymi. Zrealizował kilkadziesiąt projektów Six Sigma w różnych rolach: od członka zespołu projektowego poprzez project managera, aż do mentora projektu (Black Belt). Twórca cyklu seminariów dla studentów i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w zakresie optymalizacji i stabilności procesów w oparciu o Lean Six Sigma w ramach Kapitał Ludzki – Kuźnia Kadr. Twórca artykułów dotyczących optymalizacji i Six Sigma. Od czerwca 2015 certyfikowany PMP. Obecnie Menedżer Programu Six Sigma w Centrum Usług Wspólnych w jednej z największych na świecie firm informatycznych.

Piotr Botkowski

Trener biznesu, absolwent zarządzania na Politechnice Wrocławskiej, Szkoły Trenerów Biznesu MODERATOR oraz Zarządzania Projektami na Wyższej Szkole Bankowej. Lider zespołu trenerów w międzynarodowej korporacji. Twórca wielu programów szkoleniowych i optymalizacyjnych. Specjalizuje się w szkoleniach z podejmowania decyzji, zarządzania projektami, w tym projektami optymalizacji procesów biznesowych. Posiada certyfikat Black Belt. Szerokie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla uczestników z firm usługowych i produkcyjnych. Wielki zwolennik wprowadzania usprawnień na stanowisku pracy przy wykorzystaniu dostępnych lub łatwych do zdobycia zasobów. Krótko mówiąc, HR’owiec z zacięciem analitycznym.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Końcowy egzamin odbędzie się na podstawie testu wiedzy składającego się z 60 pytań wyboru, każde pytanie ma 4 warianty odpowiedzi, z których jedna jest dobra lub PMP 200 pytań. Taka forma jest zgodna ze sposobem certyfikacji PMP i Scrum Master. Zakres materiału na egzaminie obejmuje oba semestry studiów i wszystkie przedmioty.
Dodatkowo w trakcie studiów przeprowadzane są testy próbne certyfikacyjne na poziomie PMP i Scrum Master i realizowane są grupowe projekty w symulacjach szkoleniowych. Zaś w trakcie i po symulacjach szkoleniowych omawiane są wyniki grup z praktycznej realizacji symulowanych projektów.

Kontakt: 
Magdalena Wyrwa

Doradca edukacyjny