Zarządzanie projektami - z GFKM 

ZASADY NABORU 

  • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Uwaga. Na studiach obowiązuje limit miejsc.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na studia została zakończona.

Istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową. Aby to uczynić, prosimy o wypełnienie formularza Rekrutacji ONLINE.

Nasz doradca skontaktuje się z Państwem, jeśli zwolni się miejsce.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)
  • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
  • kopia dowodu wpłaty wpisowego


* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

ETAPY REKRUTACJI  

1

Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2

Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

Rekrutacja online 

3

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 


Kontakt:
Monika Żochowska

Doradca edukacyjny

  • +48 (22) 519 23 34