Zarządzanie projektami - z GFKM 

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z 

KLUCZOWE CECHY PROGRAMU 

 •  Studia zorientowane na praktyczne zastosowanie technik, metod i narzędzi zarządzania projektami.
 • Zajęcia warsztatowe (studia przypadków, zadania zespołowe, zadania indywidualne).
 • Trenerzy – praktycy z bogatym doświadczeniem zawodowym, szkoleniowym i konsultingowym.
 • Zajęcia w małych grupach ćwiczeniowych (liczba uczestników w grupie wynosi około 20 osób).
 • Ponad 750 zadowolonych absolwentów studiów.
 • Praktyczna forma zakończenia studiów - projekt dotyczący zastosowania w swojej praktyce zawodowej technik, narzędzi i metod poznanych w trakcie studiów.
 • Stałe doskonalenie programu studiów - wprowadzamy najnowsze i najskuteczniejsze praktyki zarządzania projektami.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

Uczestnik studiów nabędzie praktyczną wiedzę z zakresu:

 • Zrozumienia integralności grup procesów w ramach zarządzania projektem.
 • Właściwego działania w ramach systemu zarządzania projektami istniejącego w firmie.
 • Wykorzystania kluczowych osób zaangażowanych w projekt w najbardziej efektywny sposób.
 • Skutecznego stosowania technik i narzędzi zarządzania projektami.
 • Zapewnienia efektywnego informowania osób zaangażowanych w projekt.
 • Stworzenia planu bazowego projektu będącego punktem odniesienia dla pomiaru zaawansowania oraz kontroli projektu.
 • Bycia liderem w projekcie.
 • Działań związanych z aktywnym budowaniem zespołu.
 • Angażowania i motywowania członków zespołu projektowego i wykonawców zadań.
 • Umiejętnego radzenia sobie z konfliktami.
 • Prowadzenia spotkań i prezentacji wyników prac projektowych.
 • Generowania rozwiązań.
 • Zrozumienia zastosowania zwinnych metod (Agile PM) w zarządzaniu projektami.
 • Analizowania opłacalności projektu.
 • Tworzenia budżetu projektu.
 • Przyspieszania realizacji zadań projektowych.
 • Identyfikowania, analizowania i reagowania na zmiany projekcie.
 • Zamknięcia projektu w sposób zapewniający, że ważne i użyteczne informacje nie są stracone.
 • Właściwego wykorzystania programu komputerowego MS Project do zarządzania projektami.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w kluczowych obszarach zarządzania 
projektami oraz zdobycie przez uczestników umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metod zarządzania projektami. 

Studia podyplomowe "Zarządzanie Projektami" (Project Management) realizowane są w formie warsztatowej (zgodnie z zasadą ABL - Activity Based Learning), gdzie uczestnicy stosują techniki i narzędzia pracy w projektach na szkoleniowych studiach przypadku - w formie zadań indywidualnych i zespołowych. Metodyka działań w projekcie jest zgodna z zaleceniami Project Management Institute (USA) - organizacji, która wprowadziła powszechnie obowiązujące na świecie standardy zarządzania projektami.

ADRESACI STUDIÓW 

Osoby realizujące projekty, członkowie zespołów projektowych, wykonawcy prac projektowych, jak też osoby, które przygotowują się do prowadzenia projektów. 

WYKŁADOWCY 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie każdego z przedmiotów oraz przygotowanie projektu indywidualnego w formie pisemnej (zastosowanie wiedzy i umiejętności w rzeczywistych projektach realizowanych w firmach i organizacjach studentów).”

 

 


Kontakt:
Monika Żochowska

Doradca edukacyjny

 • +48 (22) 519 23 34