Zarządzanie projektami w badaniach klinicznych 

PARTNERZY MERYTORYCZNI 

CEL STUDIÓW 

Cel główny:

Przygotowanie do zarządzania projektami w sektorze farmaceutycznym (badania kliniczne) w oparciu o standardy PMI opisane w najnowszym wydaniu PMBOK® Guide. Przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do skutecznego planowania i nadzorowania projektu. Przygotowanie i wspieranie słuchaczy w uzyskiwaniu certyfikacji PMP.
 
Cele szczegółowe:

1. Rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji na różnych etapach projektu. Identyfikacja interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich zapotrzebowania na informacje. Dobór optymalnych strategii komunikacyjnych z uwzględnieniem różnic kulturowych oraz indywidualnych preferencji komunikacyjnych.

2. Nabycie umiejętności definiowania zakresu prac niezbędnych do realizacji projektu oraz dystrybuowania ich w czasie w sposób redukujący ryzyko wystąpienia opóźnień

3. Przekazanie podstaw teoretycznych oraz wiedzy praktycznej z dziedziny zarządzania budżetem oraz zasobami ludzkimi projektu

4. Zapoznanie się z najczęstszymi ryzykami występującymi w badaniu klinicznym oraz nabycie umiejętności ich skutecznej identyfikacji. Przećwiczenie różnych technik pozwalających na unikania ryzyka oraz minimalizowania skutków ich wystąpienia.

5. Zrozumienie zasad związanych z zarządzaniem jakością w projekcie oraz nabycie umiejętności planowania działań prewencyjnych i naprawczych pozwalających na jej zachowanie

6. Przegląd modeli operacyjnych funkcjonujących na rynku badań klinicznych. Zapoznanie się ze specyfiką poszczególnych struktur organizacyjnych (działów firmy), ich potrzebami oraz produktami, których mogą dostarczyć. Przedstawienie podstaw determinujących skuteczną współpracę pomiędzy poszczególnymi jednostkami.

 

KIEROWNIK STUDIÓW 

Lek. Łukasz Więch, MBA
lwiech@kozminski.edu.pl

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Koźmiński MBA dla Kadry Medycznej oraz Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz – specjalista zdrowia publicznego. Edukator z zamiłowania i doświadczenia.Zawodowo związany od wielu lat z sektorem badań klinicznych nowych leków. Pełni funkcję Partnership Managera w firmie Synexus Polska Sp. z o. o. Posiada bogate praktyczne doświadczenie zawodowe, szczególnie z zakresu roli i obowiązków badacza w badaniu klinicznym oraz organizacji i zarządzania ośrodkiem badań klinicznych. Zajmuje go tematyka tworzenia innowacyjnych rozwiązań biznesowych i partnerstw zgodnych z filozofią win-win. Członek Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce – GCPpl. Wykładowca ALK i WUM..

KIEROWNIK MERYTORYCZNY 

Mgr inż. Paweł Orzeł, MBA

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Wydziału Technologii Żywności), Wyższej Szkoły Zarządzania (Zarządzanie biznesem) oraz Oxford Brooks University (MBA Business Administration).
Dzięki wieloletniej pracy w największych korporacjach farmaceutycznych oraz globalnych firmach typu Contract Research Organisation (CRO), na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych doskonale rozumie rynek badań klinicznych. Zna perspektywę Sponsora oraz firmy wykonującej badanie na jego zlecenie. Od 2015 roku związany zawodowo z firmą PPD, gdzie we współpracy z wielodyscyplinarnymi zespołami badaniowymi zarządza globalnymi projektami badawczymi. Jako Associate Director Project Management odpowiada za takie obszary prowadzenia projektu jak: budżet, komunikacja w środowisku zróżnicowanym kulturowo, zarządzanie ryzykiem, optymalizacja harmonogramu etc.
 
Pracując w Roche Polska był zaangażowany w tworzenie regionalnego modelu współpracy z jedną największych firm CRO. Projekt obejmował tworzenie procesów, rozwiązań informatycznych, zarządzanie zasobami oraz budżetem modelu oraz zarządzanie interesariuszami spoza organizacji (vendors).  
 
Wieloletni wykładowca w zakresie związanym z zarządzaniem badaniami klinicznymi oraz promotor Akademii Leona Koźmińskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Akademii Medycznej w Lublinie.

 

Lek. med. Adam Wysokiński, MBA

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (II Wydz. Lekarski), Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie (Zarządzanie projektami) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (MBA dla kadry medycznej). Od 2001 roku związany z rynkiem farmaceutycznym, a od 2003 zaangażowany w organizację i prowadzenie badań klinicznych. Początkowo w Polsce, następnie w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Obecnie zajmuje stanowisko globalne w dziale badawczym firmy Janssen-Cilag (Johnsson & Johnsson) nadzorując prace globalnych Project Managerów. W swojej karierze miał okazję tworzyć regionalny model współpracy pomiędzy globalną firmą farmaceutyczną i jedną z wiodących na rynku firm CRO (Clinical Research Organization).
 
Jego zainteresowania zawodowe to: zarządzanie projektami, zarządzanie strategiczne, podnoszenie efektywności organizacyjnej, mapowanie i optymalizacja procesów, tworzenie narzędzi zwiększających produktywność.

 

 

Małgorzata Kusyk

Certified Project Manager PMP(r)/ PRINCE2P(r)/ AgilePM(r), AgilePMO Founder/CEO, Kozminski Executive Business School Coordinator, Agility Scales Founders Club Founder, PMI Poland Chapter President 2014-2016. Mentor, business trainer, MBA lecturer and speaker worldwide.

Małgorzata is a project management expert with more than 16 years of experience of managing global projects and programmes across multiply industries. She is Agility and Teal ambassador, specializing in transition and transformation initiatives, where she combines Agile with traditional approaches. She is also the author of the innovative business solutions and training programs, including the first Transition Manager Academy. She is known for creativity and openness to experiments, so the solutions she proposes are unique and tailored to the needs of the Client. Like Michael Jordan, Małgorzata believes that "Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships". In her free time she writes an inspiring blog.

GŁÓWNE ATUTY 

  • 186 godzin praktycznych zajęć dydaktycznych
  • Prowadzący zajęcia to zarówno uznani wykładowcy z udokumentowanym doświadczeniem dydaktycznym, jak i świetni praktycy reprezentujący znane marki z branży badań klinicznych
  • Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego PMP
  • Praktyka prowadzenia żywego projektu w dziedzinie badań klinicznych
  • Zajęcia prowadzone są w komfortowych warunkach, w świetnie wyposażonych salach

ADRESACI STUDIÓW 

Studia są dedykowane wszystkim pracownikom obszaru badań klinicznych, którzy chcą poznać lub pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Dla prawidłowego zrozumienia treści studiów niezbędna jest podstawowa wiedza z zakresu. Dlatego też studia polecane są szczególnie:

1. Koordynatorom badań klinicznych zatrudnionym w ośrodkach badawczych

2. Asystentom badań klinicznych i młodszym kierownikom projektów, zatrudnionym w działach klinicznych firm CRO lub farmaceutycznych

3. Innym osobom związanym z obszarem badań klinicznych, które planują zmianę ścieżki kariery zawodowej

4. Pracownikom branży farmaceutycznej planującym rozpoczęcie nowego rozdziału w swojej karierze

Kontakt: 
Magdalena Wyrwa

Doradca edukacyjny