Zarządzanie procesowe 

CEL STUDIÓW 

Celem ogólnym studiów jest nabycie umiejętności systemowego, a tym szczególnie interdyscyplinarnego, rozumienia i stosowania podejścia procesowego. 
Do celów szczegółowych można zaliczyć rozumienie i umiejętność systemowego patrzenia na projektowanie, wdrażanie i doskonalenie (w tym optymalizację i modelowanie) procesów.

ADRESACI STUDIÓW 

Program jest skierowany do średniej i wyższej kadry kierowniczej oraz specjalistów zajmujących się zarządzaniem procesowym. Szeroki zakres tematów zawartych w programie pozwala na uzupełnienie lub pogłębienie wiedzy, a jego głównym wyróżnikiem jest praktyczność zajęć, jak i formy zaliczenia. Stąd niezależnie od ‘wyjściowej’ specjalności (i wiedzy bazowej – np. finanse, jakość, koszty, zarządzanie produkcją, logistyka, IT, HR itd.) każdy będzie mógł spojrzeć na swoją specjalność z perspektywy szerokiego spektrum metod i podejść.

Kandydaci powinni posiadać doświadczenie praktyczne w zarządzaniu.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW  

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie projektu grupowego (projekt doradczy), a następnie zaprezentowanie go przed słuchaczami w obecności komisji oceniającej. Dodatkowo wymagane jest uzyskanie wszystkich zaliczeń cząstkowych.

REKOMENDACJA ABSOLWENTA PROGRAMU  

Podczas studiów nauczyłem się systemowego spojrzenia na organizację i jej otoczenie, a praktyczny i zespołowy charakter zajęć pozwolił mi na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce. Dzięki tym umiejętnościom łatwiej mi jest podejmować trafne decyzje biznesowe.

Daniel Mikołajczyk, Polbita Sp. z o.o

 

Świetna, doskonale zarządzana uczelnia wyższa. Bez wątpienia ewenement na rynku polskich uczelni. Studia podyplomowe z Zarządzania procesowego, poprzez uczestnictwo słuchaczy reprezentujących różne branże i ponadprzeciętne zaangażowanie szefa studiów, Pana Waldemara Czachorowskiego, to intelektualna siłownia, którą polecam każdemu menedżerowi, chcącemu zyskać nowe, świeże spojrzenie na organizację.

Agata Magdziarz, Dyrektor Handlowy, Bulinex Sp. z o.o.

 

 


Kontakt: 
Monika Kasprzyk

Doradca edukacyjny