Zarządzanie Ograniczeniami TOC 

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z: 

IDEA 

 

 

1.    Klucz do Kontroli Ograniczeń Firmy
Zespół menadżerski dowie się jak kontrolować ograniczenia rządzące firmą

 

 

 

 

 

2.    Synchronizacja i Współpraca Zespołu
Zespół menadżerski zrozumie i doceni konieczność współpracy i synchronizacji

 

 3.    Rywalizacja Zespołów Firmowych
Zespół menadżerski rywalizując z innymi zespołami napędzi rozwój firmy

 

 

 

 

 

4.    Przełomowe Sprawdzone Strategie Wzrostu
Menadżerowie poznają bezpieczne strategie wykładniczego wzrostu

 

 

CEL STUDIÓW

Studia ZARZĄDZANIA OGRANICZENIAMI TOC mają swoje źródło w podejściu stworzonym przez Dr Eliyahu Goldratt, twórcę Teorii Ograniczeń (ang. Theory Of Constraints – TOC). W rzeczywistości TOC to nie żadna teoria. To jest strategiczne podejście do organizacji nakierowane na OSIĄGANIE PRZEŁOMOWYCH WYNIKÓW W REKORDOWO KRÓTKIM CZASIE. Kluczem tego podejścia jest rozpoznanie czynnika ograniczającego i koncentracja na zarządzaniu tym ograniczeniem, tak aby w relatywnie szybkim czasie osiągać znaczącą (dwucyfrową) poprawę.

TOC zastosowane w biznesie pozwala ZIDENTYFIKOWAĆ OBSZAR WYMAGAJĄCY POPRAWY lub zmiany (Co zmienić?). Tu kluczowe pytanie - wszyscy mamy bowiem niezliczoną ilość pomysłów co by można poprawić. Ale próbując poprawić wszystko nie skupiamy się na niczym i w efekcie mimo ogromnego wysiłku, nigdzie nie osiągamy przełomowych wyników.

Otwartość umysłu wsparte sprawdzonymi narzędziami pozwala stworzyć wizję stanu docelowego (Na co zmienić?). I nie chodzi tu o rozwiązanie sztampowe – wręcz przeciwnie. Rozwiązanie MUSI BYĆ DOPASOWANE do potrzeb danej organizacji czy danej branży. Jednocześnie zadowala nas tylko takie rozwiązanie, które BUDUJE STRATEGICZNĄ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ.

I w końcu 30 lat praktyki we wdrażaniu zmian przekłada się na sprawne wdrożenie (Jak spowodować zmianę?). Nawet doskonała wizja bez dobrego wykonania jest bez wartości. Tu kluczowa jest PRIORYTETYZACJA (najpierw szybkie korzyści w przeciągu tygodni), PLANOWANIE (sprawna realizacja projektu zmian) oraz KOMUNIKACJA (aby ludzie zrozumieli i wsparli zmianę).

Nasze studia mają być właśnie o tym. O tym jak identyfikować obszar do zmiany (Co zmienić?), jak wybrać właściwą strategię zmiany (Na co zmienić?) oraz jak ją skutecznie wdrożyć (Jak spowodować zmianę?). Ale to nie wszystko! My będziemy wymagać od was wykorzystania tego w praktyce! Więc nie tylko dowiecie się jak można by to zrobić – ale w praktyce po prostu ZROBICIE TO W WASZEJ FIRMIE.

WIĘCEJ O TOC:

KLUCZOWE ZAŁOŻENIA STUDIÓW:
 • Zajęcia są prowadzone w zróżnicowany sposób w tym Ćwiczenia, Warsztaty, Symulacje i Gry
 • Celem jest wyszkolenie wszechstronnego menadżera, który równie dobrze się odnajduje zarówno w środowisku produkcyjnym jak i w środowisku handlowym.
 • Gdy jeden wykładowca prowadzi większość zajęć pojawia się nuda i zmęczenie, a także przekrój doświadczeń jest mniejszy. Dlatego zajęcia na studiach prowadzi łącznie 8-9 praktyków z różnych branż.
 • Badania udowodniły, że gdy uczestnicy realizują zadania i współtworzą treść zajęć to zapamiętują znacznie więcej.
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy poznają innowacyjną metodologią zarządzania strategicznego TOC i dowiedzą się, jak wspólnie zespół może poprzez systemową ewolucję stworzyć wiecznie rozkwitającą firmę (ang. Ever Flourishing Company). Efektem końcowym tego wysiłku będzie:

 • Poznanie najważniejszych narzędzi / rozwiązań TOC w różnych obszarach (między innymi sprzedaż, marketing, finanse, strategia, projekty, produkcja, dystrybucja).
 • Nauka holistycznego logicznego myślenia.
 • Zrozumienie jak w oparciu o TOC stworzyć strategiczną przewagę konkurencyjną i zwiększyć skalę firmy.
 • Dostrzeżenie wad obecnego systemu sprzedaży i poznanie strategii jak ich uniknąć i jednocześnie zwielokrotnić nową sprzedaż.
 • Poznanie prostej logiki rachunkowości przerobowej, która pozwala każdemu menadżerowi skutecznie oceniać rozważane projekty zmian / inwestycji i prowadzić firmę do maksymalnego zysku netto.
 • Samodzielne wdrożenie w kilku obszarach rozwiązań TOC (jest to oczekiwane od uczestników).
 • Wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania TOC z innymi uczestnikami studiów.
 • Samodzielne opracowanie, analiza i wdrożenie jednego projektu podsumowującego studia, którego prezentacja jest warunkiem ukończenia studiów.
 • Inspiracja do ciągłych zmian i do postrzeganie otoczenia jako oceanu potencjału dla każdej firmy i dążenie do wykorzystania tego potencjału.
 • Motywacja zespołów do przyspieszenia zmian w swoich firmach w ramach zdrowej rywalizacji z innymi uczestnikami studiów podyplomowych.
ADRESACI STUDIÓW:
 • Właściciele i kadra zarządzająca dążąca do wzrostu firmy,
 • Dyrektorzy i menedżerowie który są zainteresowani wykorzystaniem TOC w swoich działaniach biznesowych,
 • Eksperci ds. ciągłego doskonalenia
 • Zespoły menedżerskie chcące wypracować wspólna platformę komunikacji i wypracować holistyczną strategię firmy (takie zespoły zyskują najwięcej)

WYKŁADOWCY 

Maciej Winiarek, Dyrektor TOC w Edukacji

 

 

Wydawca, edukator, trener. Przedstawiciel TOCFE w Polsce od 2006 roku, organizacji dedykowanej popularyzacji narzędzi myślowych TOC poza światem biznesu. Dziś już ponad 2 tys. nauczycieli i dyrektorów z powodzeniem stosuje wdrożone przez niego myślenie krytyczne. Współtwórca Gimnazjum Thinking Zone.

 

 

 

Artur Jóźwiak, Ekspert CCPM

 

 

Wiodący ekspert od zarządzania projektami z 15 letnim doświadczeniem w stosowaniu różnych metodologii (PMI, PRINCE2, Scrum, CCPM) w różnych branżach (budowlana, telekomunikacja, produkcja, FMCG, publiczna). Jako doradca uczestniczył we wszystkich istotnych wdrożeniach CCPM w Polsce.

 

 

 

Łukasz Lorenz, Prezes Zarządu AVIT

 

 

Właściciel firmy budowlanej. Posiada wieloletnią praktykę we wdrażaniu narzędzi teorii ograniczeń. Skutecznie wprowadził łańcuch krytyczny jako standard zarządzania projektami budowlanymi we własnej firmie, co zaowocowało skróceniem czasu realizacji projektów o 30% i znacznie podniosło rentowność firmy.

 

 

 

 

Dr Jacek Kaszyński, Prezes Zarządu Sklejka-Eko S.A.

 

 

Doktor nauk fizycznych. W praktyce wdrożył metodologię Teorii Ograniczeń wg dr. Eliyahu M. Goldratta w holistycznym zarządzaniu firmą produkcyjną. Zwolennik najprostszych rozwiązań. Entuzjasta prymatu silnej kultury organizacyjnej jako przewagi konkurencyjnej. Motto zawodowe "Jedynym ograniczeniem, jesteśmy My sami”.

 

 

 

Prof. Dr Hab. Jarosław Mielcarek, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 

 

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, finansów przedsiębiorstw i funkcjonowania rynków finansowych, a także zastosowań metod ilościowych. Autor kilku artykułów oraz jedynej Polskiej książki o TOC zatytułowanej „Paradygmat teorii ograniczeń jako koncepcji rachunkowości zarządczej” (2005).

 

 

 

Jacek Branas, Ekspert TOC, Instytut Zarządzania Ograniczeniami TOC+

 

 

Specjalizuje się we wdrażaniu skutecznych metod zarządzania firmą, których mierzalne rezultaty są szybko osiągalne. Znajduje ograniczenia w działalności firm (wewnętrzne i zewnętrzne) i pomaga je usuwać lub minimalizować. Wykorzystuj przy tym swoje doświadczenia coachingowe. Tworzy rozwiązania obejmujące zarządzanie produkcją, dystrybucją, sprzedażą i projektami.

 

 

 

Paweł Schmidt, Opiekunem merytoryczny studiów, Prezes Zarządu Instytut Zarządzania Ograniczeniami TOC+

Certyfikowany ekspert, praktyk i prekursor Teorii Ograniczeń w Polsce. Specjalizuje się w zarządzaniu zgodnie z Teorią Ograniczeń (TOC) stworzoną przez E. Goldratt. Certyfikowany ekspert TOCICO w zakresie: Zarządzanie Projektami (Łańcuch Krytyczny), Rachunkowości Przerobowej i Narzędzi Logicznego Myślenia. Uczestnik konferencji i warsztatów prowadzonych osobiście przez największe autorytety TOC: Dr Eliyahu M. Goldratt, Eli Schragenheim, Amir Schragenheim, Dr Alex Klarman, Oded Cohen, Dr Alan Barnard, Kathy Suerken. Audytor, autor strategii optymalizacji i koordynator wdrożeń organizacji z takich branż jak: metalowa, drzewna, poligraficzna, budowlana, tworzyw sztucznych, edukacyjna, doradcza, samorządowa, FMCG, detaliczna. Obecnie najwięcej pracuje w tworzeniu i wdrażaniu strategii, na produkcji i w sprzedaży.


 • Inni praktycy biznesu, którzy od lat stosują TOC w sprzedaży, produkcji, tworzeniu mierników/wskaźników z doświadczeniem pracy zarówno w firmie prywatnej jak i w międzynarodowym super koncernie.
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Projekty i ich Prezentacja / Egzamin Certyfikacyjny “Fundamentals” Theory of Constraints International Certification Organization (TOCICO)
Egzamin trwa 4h i jest zapewniany przez TOCICO.

OPINIE

O tym jak uczestnicy oceniają nasze studia: 

Opinie uczestników studiów z poprzednich lat: 

TOC okazało się bardzo przydatne, przede wszystkim pierwszy raz, … udało mi się w tak szybkim czasie dojść do efektów. Co niesamowicie mi pomogło, też w umocnieniu mojej pozycji w firmie, uzyskaniem też szacunku jeśli chodzi o zarząd, a także u pracowników. Co jest nie mniej ważne.
Także uważam, że szybkość możliwości wdrożeniowych i brak potrzeb inwestycyjnych sensu stricte [to] najważniejsze rzeczy w TOC.

Karolina Matysiak, Dyrektor Zakładu Karl Knauer Poland.

 …TOC pozwoliło mi dostrzegać więcej  niż wcześniej widziałem. Dzisiaj TOC dało mi, jakby okulary przez które dostrzegam więcej możliwości do poprawy organizacji, lepiej widzę te przeszkody, które są kluczowe, z punktu widzenia, jak organizacja funkcjonuje…
Marek Krzyżanowski, „Główny Specjalista ds. Ciągłego Doskonalenia H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.”

 „Jeśli mój przyjaciel miąłby firmę, to bym mu polecił, żeby nie wysyłał pojedynczo osób z danego obszaru, tylko ważne jest to, żeby wysyłać [zespół] osób z całej firmy.”
Robert Zdanowski, Vice-Dyrektor Finansowy MAGO S.A.

„Dlatego dla mnie, przede wszystkim, sens takich studiów, w ogóle sens TOC jest przeogromny. Dla mnie jest to taki,… BREAKTHROUGH, dla człowieka, dla menagera i dla organizacji.”
„… przyjacielowi… poleciłbym żeby jak najwięcej osób mogło przyjechać i mogło tutaj rozmawiać z innymi osobami z innych firm. Ponieważ ta możliwość wymiany doświadczeń i po prostu takiej fajnej atmosfery, ....”

„…, osoby które mogą tutaj przyjechać mogą znacznie poszerzyć swoje horyzonty i wyjść znacznie ze strefy komfortu.”
Emil Górniak, Menadżer Produkcji PZ Cormay S.A.

 „Przydatność teorii ograniczeń postrzegam, jako zastosowanie spójnego systemu, który w wielu dziedzinach życia gospodarczego …, pozwala nam, w sposób zorganizowany i systematyczny rozwiązywać problemy.”
„Cały czas traktujemy to jako inwestycja, nie robimy tego, dlatego żeby zrobić tym ludziom jakiś GIFT,  tylko inwestujemy w nich, ale i inwestujemy w firmę, w ten sposób, że tworzymy wspólna platformę, wspólne patrzenie na rozwiązywanie problemów.”

Maciej Gaffling, CFO Sklejka-Eko S.A.

„TOC w takiej organizacji dużej, jaka jest moja, jest bezwzględnie potrzebna. De facto wszystkie systemy zarządzania, które ja spotykałem na swojej drodze menadżerskiej, nie były tak uporządkowane, tak intuicyjne, ale ta intuicja jest połączona ze zdrowym rozsądkiem.  Zdrowy rozsądek, który występuje w TOC jest jej ogromnym atutem, a narzędzia, które daje TOC ułatwiają zarządzanie na co dzień.”
„Wtedy jak startowałem tutaj, to nie wiedziałem o tym, ale dzisiaj stanowczo … te pieniądze, które były tutaj do zapłacenia były dobrze wydane.”

Marek Kończal, Menadżer, Orange Polska

„Tak naprawdę teoria ograniczeń zmienia sposób myślenia, totalnie odwraca pewne schematy, które do tej pory były uznawane przez wszystkie szkoły biznesowe….trzeba tego spróbować. Tak naprawdę dopóki nie poczujesz, nie będziesz wiedział o co chodzi i nie uwierzysz w to.”
„…dzisiaj widzieliśmy prezentacje, które pokazywały nawet cały zarząd, który poszedł na szkolenia i zrobili niesamowite holistyczne podejście do zmian w firmie. Nie da się zmienić kawałka, to trzeba zmienić całkowicie myślenie i ruszyć całą organizację. To jest jedyna droga.”

Jacek Marczak, Dyrektor Techniczny MAGO S.A.

„…wielka korzyść to jest siła naszego przekonywania zarządu. Zupełnie inaczej wygląda to jak z nowością do zarządu przychodzi jedna osoba, powiedzą wariat. W Polsce co mogą wymyślić. Jak przychodzi trzech niegłupich to już się zastanowią, może coś za tym stoi. A jeżeli za teorią, za
narzędziami, które wynieśliśmy ze studiów i proponujemy je zarządowi i jeżeli za tym stoją wyniki … to nie można już tego odrzucić.”

Krzysztof Domke, Kierownik ds. Systemów Zarządzania Karl Knauer Poland.

 „…teoria ograniczeń pozwoliła nie tylko mnie, ale i pozostałym członkom zarządu uwspólnić sposób myślenia o przyszłości przedsiębiorstwa i kierować się, można powiedzieć, takimi samymi  miernikami. Ponieważ każdy ma jakąś wizję na dany temat i trudno było się porozumieć, te studia naprowadziły nas na jednakowy kierunek postrzegania tego co się dzieje w firmie.”
Tomasz Smętkowski, Dyrektor Handlowy Edica Sp. z o.o.

 „…przewróciło nam całą organizacje parę lat temu to TOC. Okazało się, że można robić dużo rzeczy inaczej, prościej, lepiej i wydajniej. I przynosić dużo większy zysk dla firmy.”
Tomasz Szulc, Kierownik Działu Handlowego Biuro Styl Sp. z o. o.

„Poukładanie i możliwość budowania wg własnego uznania, ale  na zasadach logicznego myślenia, jest dla mnie bardzo potrzebne. Dzisiaj nie wyobrażam sobie powrotu do sytuacji sprzed kontaktu z TOC. Dla mnie teraz jest to jedna możliwa droga rozwoju i sposobu prowadzenia firmy.”
Arkadiusz Pankowski, Prezes Zarządu Redos Pojazdy Użytkowe Sp z o.o.


Kontakt: 
Izabela Obszańska

Doradca edukacyjny