Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi i sakralnymi 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

  • Prawo w zarządzaniu nieruchomościami zabytkowymi - ochrona dziedzictwa kulturowego i środowiska
  • Zarządzanie finansowe i inwestycje w nieruchomościach zabytkowych i sakralnych
  • Warsztat zarządcy nieruchomości
  • Utrzymanie nieruchomości zabytkowych - konserwacja i sprzątanie
  • Marketing i komercjalizacja nieruchomości zabytkowych
  • Systemy IT w zarządzaniu nieruchomościami i dokumentacją budynków
  • Zarządzanie wydarzeniami (event management)
  • Zarządzanie ryzykiem w nieruchomościach
  • Outsourcing usług i przetargi w nieruchomościach zabytkowych i sakralnych
  • Zarządzanie i audyt usług facility management
  • Technologie renowacji obiektów i wyposażenia
  • Podstawy budownictwa i projektowania
  • Zarządzanie projektami konserwacyjno-rewitalizacyjnymi
  • Seminarium dyplomowe


  Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 176 *
  (razem z zajęciami integracyjnymi)

  * jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

  Studia trwają dwa semestry.
  Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w:

  • soboty – 8:45-15:45
  • niedziele - 8:45-15:45

  Kontakt: 
  Agnieszka Marciniuk

  Starszy doradca edukacyjny