Zarządzanie na rynku gier losowych i zakładów sportowych 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z: 

Gaming 5.0 jest międzynarodową firmą konsultingową wspierającą przedsiębiorstwa 
z sektora gier losowych i zakładów sportowych w osiąganiu lepszych wyników. Firmę tworzy zespół profesjonalistów 
z wieloletnim doświadczeniem zarządczym w branży hazardowej. Gaming 5.0 oferuje pełne wsparcie doradcze dla operatorów loterii, firm bukmacherskich oraz innych organizatorów gier i zakładów, jak również dla klubów i organizacji sportowych oraz mediów zainteresowanych współpracą z branżą hazardową.

Studia są objęte patronatem Totalizatora Sportowego: 

KIEROWNIK STUDIÓW 

Sebastian Meitz

Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania, doradztwa w obszarze strategii, innowacji i rozwoju przedsiębiorstw, zarówno w Europie, jak i na rynkach Azji Południowo-Wschodniej.

Magister stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, absolwent międzynarodowych studiów doktoranckich w zakresie ekonomii w Szkole Głównej Handlowej, studiów podyplomowych w zakresie międzynarodowej ekonomii politycznej w London School of Economics and Political Science oraz stypendysta Uniwersytetu Monachijskiego. Absolwent Leadership Academy for Poland. Posługuje się językiem angielskim, niemieckim oraz rosyjskim.

Problematyką gier losowych i zakładów sportowych zajmuje się od 2009 roku. W Totalizatorze Sportowym przez pięć lat kierował zespołem odpowiedzialnym za strategię, innowacje oraz rozwój produktów. Efektami pracy zespołu były m.in. organizacja największej loterii konsumenckiej w Polsce, a także wdrożenie produktów przynoszących 500 milionów złotych dodatkowych przychodów rocznie. Następnie związany ze środowiskiem start-upów technologicznych, gdzie jako COO w BETEGY odpowiadał za przygotowanie strategii działania oraz ekspansję firmy na rynek chiński.

Od 2014 roku związany z Gaming 5.0, międzynarodową firmą doradczą wspierającą przedsiębiorstwa z sektora gier losowych i zakładów sportowych. W latach 2014-2016 kierował azjatyckim biurem tej firmy, odpowiadając na rozwój biznesu i projekty doradcze dla wiodących przedsiębiorstw branży aktywnych na rynkach Azji Południowo-Wschodniej. Od 2018 roku CEO Gaming 5.0, współtwórca programu i kierownik studiów.

O STUDIACH 

Branża gier losowych i zakładów sportowych jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki na świecie. Loterie, kasyna, poker, gry na automatach i zakłady sportowe generują obroty na poziomie setek miliardów dolarów rocznie. Jednocześnie jest to branża złożona i niejednolita, czego źródłem są między innymi zróżnicowane regulacje prawne – od przepisów niezwykle liberalnych, przez zakaz reklamy, aż po całkowity zakaz organizowania i brania udziału w grach i zakładach.

Rozwój nowoczesnych technologii, intensyfikacja działań marketingowych, jak również zmieniające się preferencje klientów sprawiają, że branża gier losowych i zakładów sportowych podlega ciągłym zmianom. Jednocześnie widoczna jest coraz większa wola regulatorów do ograniczania negatywnych efektów oddziaływania branży, czy to w zakresie uzależnień czy zagrożeń dla sportu.

Zmiany legislacyjne spowodowały również dynamiczne zmiany branży w Polsce. Ograniczenie działania zagranicznych podmiotów powoduje stałe zwiększanie liczby legalnie działających bukmacherów, a rozszerzenie monopolu państwa, na inne poza grami liczbowymi oraz loteriami pieniężnymi rodzaje produktów, implikuje wprowadzenie zmian również w państwowym Totalizatorze Sportowym.

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie na rynku gier losowych i zakładów sportowych są innowacyjnym na skalę europejską projektem edukacyjnym, mającym za zadanie efektywne kształcenie kadr dla podmiotów funkcjonujących na tym rynku. Po raz pierwszy bowiem powstały studia, które w sposób holistyczny podejmują zagadnienie branży gier losowych i zakładów sportowych z ekonomicznego i menadżerskiego punktu widzenia, dając słuchaczom możliwość usystematyzowania wiedzy oraz rozwoju kluczowych dla zarządzania poszczególnymi obszarami działania na tym rynku kompetencji i umiejętności.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do skutecznego funkcjonowania na szeroko rozumianym rynku gier losowych i zakładów sportowych poprzez pogłębienie wiedzy w zakresie funkcjonowania branży w Polsce i na świecie, istniejących regulacji oraz ograniczeń formalnych, a także poprzez podniesienie kompetencji zawodowych niezbędnych do zarządzania poszczególnymi obszarami działania.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Program studiów ma charakter przekrojowy i interdyscyplinarny. Tematy poruszane w trakcie zajęć pozwolą poznać oraz pogłębić wiedzę słuchaczy dotyczącą wszystkich elementów funkcjonowania oraz regulacji obowiązujących na rynku gier losowych i zakładów sportowych. Podczas zajęć prezentowane będą rozwiązania dotyczące nie tylko rynku polskiego, ale również wybranych rynków międzynarodowych (z szczególnym uwzględnieniem innych krajów europejskich, Stanów Zjednoczonych oraz Azji).

Szczególny nacisk w trakcie studiów położony jest na zapoznanie się z praktycznymi elementami funkcjonowania podmiotów aktywnych na tym rynku oraz relacji tych podmiotów z zewnętrznymi interesariuszami. Słuchacze zapoznają się z działalnością operacyjną różnych przedsiębiorstw, specyfiką ich komunikacji marketingowej oraz poznają kluczowe trendy i perspektywy rozwoju rynku.

Zajęcia prowadzone będą przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w swoich dziedzinach. Różnorodność wykładowców pozwoli słuchaczom na zapoznanie się z problematyką rynku gier losowych i zakładów sportowych z wielu perspektyw.

ADRESACI STUDIÓW 

  • Pracownicy i osoby zainteresowane pracą w firmach branży gier losowych i zakładów sportowych.
  • Przedstawiciele organizacji sportowych, chcący nawiązywać relacje sponsorskie z firmami tej branży.
  • Przedstawiciele mediów działający w relacjach z firmami branży gier losowych i zakładów sportowych.
  • Przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej (służby celne oraz skarbowe, pracownicy ministerstw, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego).

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Projekt końcowy z obroną, obejmujący całość problematyki studiów – rozwiązanie problemu biznesowego.
Wiedza weryfikowana będzie poniższymi metodami:

  • prezentacja opracowań, dokonywanych na wybranych zajęciach na studiach,
  • dyskusja w trakcie zajęć, mających charakter konwersatoriów,
  • prace semestralne z wybranych teoretycznych i praktycznych zagadnień, będących przedmiotem zajęć na studiach:

Elementy matematyki i teorii prawdopodobieństwa - egzamin cząstkowy
Elementy mikroekonomii - egzamin cząstkowy
Prawo hazardowe - egzamin cząstkowy
Rynek gier i zakładów w Polsce i na świecie - projekt grupowy
Gry liczbowe i loterie pieniężne - egzamin cząstkowy
Kasyna gry - egzamin cząstkowy
Zakłady bukmacherskie  - egzamin cząstkowy

Wiedza przekazywana będzie podczas wykładów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych (Power Point, foto, video).


REKOMENDACJE ABSOLWENTÓW 

„Dzięki zajęciom uzyskaliśmy unikatową wiedzę na temat rynku hazardowego w Polsce i na świecie. Bardzo istotnym elementem było nawiązanie kontaktów i poznanie punktu widzenia innych uczestników rynku hazardowego. A wszystko to w przyjaznej atmosferze pod okiem fachowców.”

– mówią: Katarzyna Ciapała-Kasicka, Ewelina Pachuta-Fil, Jacek Żak i Jerzy Pikor.

Program >>>Zasady naboru >>>Opłaty >>> Zobacz także >>>

Kontakt: 
Agnieszka Bartczuk-Jasińska

Starszy doradca edukacyjny