Zarządzanie marką na rynku mody - z VIAMODA 

Program stworzony we współpracy z Polsko-Włoskim Instytutem Designu i Managementu VIAMODA (od nowego roku akademickiego 2013/14 działającego w strukturach VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie)Akademii Leona Koźmińskiego pod nadzorem dydaktycznym Polimoda International Institute of Fashion Design & Marketing z Florencji. Część zajęć prowadzona jest w języku angielskim.

CEL STUDIÓW 

Kształcenie profesjonalistów branży mody - intensywne studia podyplomowe dla absolwentów i młodych profesjonalistów pragnących uzupełnić swoje przygotowanie biznesowe lub projektowe o znajomość specyfiki organizacji i zarządzania branży modowej (odzież, akcesoria, kosmetyki, media, itp.), umożliwiającej skuteczny rozwój zawodowy w tej dziedzinie.

Cele szczegółowe:

 • opanowanie solidnych podstaw przedsiębiorczości 
 • poznanie struktury i segmentacji rynku, rozumienie „systemu mody” 
 • znajomość organizacji i zarządzania przedsiębiorstw modowych 
 • opanowanie podstaw marketingu oraz rozumienie specyfiki marketingu mody 
 • poznanie konkretnych funkcji zawodowych w strukturze branży, identyfikowanie możliwości własnego rozwoju zawodowego 
 • rozumienie rynku mody z perspektywy rozwoju i przemian społeczeństwa, kultury i ekonomii 
 • przygotowanie do dalszej nauki i pracy w środowisku międzynarodowym 

ADRESACI STUDIÓW 

 • absolwenci kierunków biznesowych chcący sprofilować swoją wiedzę w dziedzinie mody
 • absolwenci kierunków projektowych chcący poszerzyć swoją wiedzę o znajomość organizacji i charakterystyki zarządzania w dziedzinie mody
 • osoby, rozwijające własną ścieżkę kariery w dziedzinie mody, które potrzebują podnieść kwalifikacje zawodowe lub poszukują skonkretyzowania swojej roli zawodowej

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

 • dr Jolanta Tkaczyk (Marketing i plan marketingowy)
 • Kinga Miller (Struktura i organizacja rynku mody na świecie)
 • dr Marzanna Lesiakowska-Jabłońska (Innowacje technologiczne i projektowe w sektorach mody)
 • Monika Kapłan (Strategie marketingowe dla e-commerce)
 • Michał Zaczyński (Moda a media, skuteczność przepływu informacji)
 • Marco Crisci (Specifics of fashion management / marketing techniques)
 • Omar Pallante (Visual Merchandising)
 • Marcin Gieracz (Zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw w sektorach mody)
 • Marlena Woolford (Badanie i prognozowanie trendów estetycznych i rynkowych)
 • Paola Russo (Procesy kreatywne dla tworzenia marki modowej)
 • Monika Radulska (Analiza polskiego rynku mody)
 • Jakub Semerda (Zakupy w tworzeniu kolekcji)
 • Jerzy Osika (Miejsca kreowania trendów, targi i najważniejsze wydarzenia branżowe)
 • dr Kaja Prystupa-Rządca (Podstawy zarządzania)
 • dr Mariola Ciszewska-Mlinarić (Zarządzanie strategiczne)
 • dr Paweł Wnuczak (Biznesplan/Analiza finansowa)
 • Marcin Dukat (Internet jako środowisko biznesowe)

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego, przygotowanie grupowego projektu z zakresu zarządzania lub marketingu mody (case-study) w formie pisemnej i przeprowadzenie jego prezentacji.


Kontakt: 
Anna Mięgoć

Doradca edukacyjny