Zarządzanie marką luksusową 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

Wprowadzenie: zajęcia integracyjne i pojęcie luksusu

 • Luksus, produkt luksusowy: definicje i charakterystyka
 • Zachowania i konsumpcja symboliczna
 • Tendencje rozwoju luksusu
 • Kultura i tradycja jako źródło przedsięwzięć biznesowych w sektorze dóbr i usług luksusowych
 • Kształtowanie nowego rynku i postaw świadomego konsumenta dóbr i usług luksusowych  

Rynek dóbr i usług luksusowych

 • Rynek produktów luksusowych w Polsce i na świecie
 • Specyfika badań konsumpcji na pokaz i luksusu
 • Zachowania nabywców produktów i usług luksusowych
 • Omówienie rynków (studia przypadków), między innymi: food& wine, moda, samochody, kosmetyki, usługi luksusowe, sztuka.

Zarządzanie

 • Zarządzanie strategiczne
 • Kreowanie i rozwój marki luksusowej

Strategie marketingowe na rynku dóbr i usług luksusowych

 • Plan marketingowy
 • Marketing w budowaniu wartości marki
 • Tworzenie tożsamości marki luksusowej
 • Specyfika marketingu mix na rynku dóbr i usług luksusowych
 • Polityka produktu, cenowa, dystrybucji i promocji
 • Design w kreowaniu wartości marki luksusowej

Strategie komunikacji marki luksusowej

 • Budowanie zintegrowanej komunikacji marketingowej dla marki luksusowej
 • Luksus a media
 • Internet jako środowisko biznesowe na rynku dóbr i usług luksusowych
 • Social media w budowaniu wizerunku marki luksusowej

Strategie dystrybucji i sprzedaży w sektorze dóbr i usług luksusowych

 • Strategie dystrybucji i zarządzanie dostępnością dóbr luksusowych
 • Otoczenie produktu luksusowego i formy sprzedaży detalicznej na rynku dóbr luksusowych
 • Budowanie relacji i kształtowanie lojalności nabywców produktów i usług luksusowych
 • E-commerce na rynku dóbr i usług luksusowych
 • Obsługa klienta i jej wpływ na wizerunek marki

Przygotowanie projektu końcowego

 • Seminarium  
 • Konsultacje
 • Finalna prezentacja


Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 196* (razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami )
(razem z zajęciami integracyjnymi)

* jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu.

 • sobota, 8.45-17.30
 • niedziela, 8.45-15.45


Kontakt: 
Anna Mięgoć

Doradca edukacyjny