Zarządzanie marką luksusową  

LuxHub to struktura dedykowana markom luksusowym i premium skupiająca kluczowe kompetencje Grupy Havas w obrębie jednej komórki. Polski oddział jest częścią globalnego projektu zapoczątkowanego przez Havas Media Group we Włoszech. Obecnie funkcjonuje już 7 biur zlokalizowanych na kluczowych dla segmentu dóbr luksusowych rynkach Otwarte w 2015 roku biuro LuxHub Polska jest odpowiedzią na rosnący potencjał lokalnego segmentu dóbr luksusowych.

KOORDYNATORZY MERYTORYCZNI 

Marcin Awdziej

jest doktorem ekonomii w zakresie nauk o zarzadzaniu, adiunktem w Katedrze Marketingu w Akademii Leona Koźmińskiego. Jego zainteresowania skupiają się na zagadnieniach marketingu w różnych sektorach biznesu, szczególnie w kontekście strategii  oraz zmian w czasie i zachowania  klientów. Ma na koncie wiele artykułów z dziedziny marketingu , współpracował jako konsultant z licznymi polskimi i międzynarodowymi firmami. W 2002 r. ukończył program brytyjskiego Chartered Institute of Marketing,  otrzymując  Professional Postgraduate Diploma in Marketing. Przez kolejne lata był kierownikiem studiów podyplomowych akredytowanych przez CIM. W 2009 r. uzyskał stypendium w IESE (Barcelona), gdzie uczestniczył w programie International Faculty Development.

Anna Smaga- Trzaskalska

Absolwentka Akademii im. Leona Koźmińskiego na kierunkach Marketing & Management oraz International Business, obecnie doktorantka ALK w zakresie nauk o Zarządzaniu, specjalizacja przedsiębiorczość, marki luksusowe i role biznesowe kobiet. Koordynatorka merytoryczna studiów podyplomowych Zarządzanie Marką Luksusową w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Od początku 2017 roku współwłaścicielka firmy Bad Cars specjalizującej się w krótko – długoterminowym najmie samochodów marek premium i luksusowych.

Wieloletnie doświadczenie marketingowe zdobywała jako Product Manager w Philips DAP, a następnie jako Event Manager w Agencji 24/7 PR. Od 2012 roku współtworzy największy i najdynamiczniejszy portal o winie w Polsce winicjatywa.pl, którego celem jest edukacja i integracja społeczności profesjonalistów oraz amatorów wina Obecnie wielbicielka polskiego winiarstwa i jego promotorka. Wytrwale dąży do celu, aby wprowadzić polskie winiarstwo na międzynarodową arenę.

Co-Founderka StartUpWoman – forum kobiet XXI wieku. Prowadzi szkolenia w ramach programu StartUpYourFuture i StartUpYourCareer z zakresu lifestyle, work-life balance, lifestyle entrepreneurship.

Prywatnie mama dwóch energicznych synów, pasjonatka mody, polskiej sztuki nowoczesnej, designu i wszystkiego, co związane jest z tematyką marek luksusowych.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest kształcenie profesjonalistów dla sektora dóbr i usług luksusowych, w szczególności brand managerów. Zarządzanie marką luksusową to intensywne studia podyplomowe dla osób pragnących uzupełnić swoje przygotowanie biznesowe i kulturowe o znajomość specyfiki zarządzania marką luksusową oraz organizacji sektorów dóbr i usług luksusowych, a jednocześnie umożliwiające im skuteczny rozwój zawodowy w tej dziedzinie.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Absolwent kierunku Zarządzanie marką luksusową zdobędzie specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania markami luksusowymi na różnych rynkach, w tym:

 • tworzenia strategii biznesowych i marketingowych dla tych marek
 • badania i prognozowania trendów rynkowych i estetycznych,
 • planowania i wdrażania komunikacji marketingowej,
 • profesjonalnego budowania kanałów sprzedaży,
 • rozumienia specyfiki zachowań nabywców dóbr i usług luksusowych,
 • analizy rynku dóbr i usług luksusowych.


Spotkania z praktykami biznesu pozwolą na weryfikację wiedzy nabytej w trakcie studiów.

ADRESACI STUDIÓW 

Studia dedykowane są wszystkim pragnący zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania na rynkach produktów i usług luksusowych. W szczególności studia dedykowane są:

 • absolwentom kierunków biznesowych chcącym sprofilować swoją wiedzę w dziedzinie luksusu,
 • absolwentom kierunków projektowych chcącym poszerzyć swoją wiedzę o znajomość rynku, organizacji oraz o charakterystykę zarządzania w sektorach dóbr luksusowych,
 • osobom, które rozwijają już własną ścieżkę kariery w dziedzinie luksusu, a potrzebują podnieść kwalifikacje zawodowe lub poszukują skonkretyzowania swojej roli zawodowej.
 • Na studia podyplomowe przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli studia co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie).

  WIODĄCY WYKŁADOWCY 

  • Magdalena Pohrybieniuk (Zarządzanie kryzysowe)
  • dr Jacek Pogorzelski (Brand Experience)
  • Beata Orkwiszewska (LuxHub – luksus a media)
  • Prof. dr hab. Tomasz Sikora (Marketing marek luksusowych)
  • Kinga Miller (Komunikacja marki luksusowej)
  • Sebastian Litwińki (Honda Jet – prywatne lotnictwo w Polsce)
  • Aleksander Szczepański (Pracownia Casu / Ulysse Nardin – rynek akcesoriów)
  • Michał Maske (Dyr. Marketingu Ferrari Warszawa – rynek aut luksusowych)
  • dr Justyna Starostka (zarządzanie strategiczne)
  • dr Magdalena Maruszczak (Dyr. Marketingu KPMG)
  • Justyna Adamczyk (Red. Naczelna polskiej edycji przewodnika Gault & Millaut)
  • Andrzej Kwiatkowski (Dyrekcja artystyczna w komunikacji marek luksusowych)
  • Monika Żołnierzak (Dyrektor Sprzedaży Dom Szampana)
  • Justyna Skorupska (Zachowania konsumentów marek luksusowych w Internecie)
  • Prof. dr hab. Teresa Taranko (Budowanie marki luksusowej)
  • dr Jolanta Tkaczyk (Marketing w kreowaniu wartości marki luksusowej)

  WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, ze wskazanych na początku studiów przedmiotów, zdanie egzaminu końcowego oraz przygotowanie i prezentacja projektu zespołowego.


  Kontakt: 
  Anna Mięgoć

  Doradca edukacyjny