Zarządzanie ludźmi w firmie 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

 • Zajęcia integracyjne

Moduł 1. Zespół HR i ścieżka kariery pracowników HR

 • Zespół HR w organizacji

Moduł 2. Kluczowe wyzwania HR

 • Zarządzanie wiekiem i różnorodnością
 • Employer branding
 • Komunikacja w organizacji
 • Retencja pracowników
 • Budowanie satysfakcji i zaangażowania pracowników

Moduł 3. Zarządzanie zadaniami i wynikami

 • Podział pracy w organizacji
 • Zarządzanie wynikami pracy
 • System wynagradzania pracowników

Moduł 4. Zarządzanie potencjałem i kompetencjami pracowników

 • Model kompetencji i profile kompetencji
 • Rekrutacja i selekcja
 • Assessment i Development Center
 • Adaptacja nowo zatrudnionych
 • Ocena kompetencji pracowników
 • Szkolenie i rozwój pracowników
 • Zarządzanie talentami i kluczowymi pracownikami
 • Coaching i mentoring
 • Ścieżki kariery i awansu

Moduł 5. Zwolnienia pracowników i outplacement, przeciwdziałanie odejściom niepożądanym

 • Zwolnienia pracowników i outplacement

Moduł 6. Ramy działania HR

 • Kluczowe aspekty prawa pracy
 • Podstawy controllingu personalnego

Moduł 7. Projekt dyplomowy

 • Seminarium projektu dyplomowego i egzamin końcowy

 Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 198 *
(razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami)
 

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w:

 • soboty 8.45 - 17.30 
 • niedziele 8.45 - 15.45 

REKOMENDACJE ABSOLWENTÓW 

Anna Laskowska
Kierownik Działu Rozwoju Kadr
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Największą zaletą studiów podyplomowych „Zarządzanie ludźmi w firmie” jest ich bardzo praktyczny wymiar.
Program obejmuje bardzo szerokie spectrum zagadnień z obszaru HR, co pozwala uzupełnić i usystematyzować wiedzę. Zajęcia prowadzą doskonale przygotowani wykładowcy, którzy oprócz pracy naukowej są praktykami w dziedzinie szeroko pojętego zarządzania ludźmi. Co więcej, wielokrotnie odniosłam wrażenie, że łączą oni pracę z pasją, co przekłada się na dynamiczne i niezwykle ciekawe zajęcia. Solidna wiedza teoretyczna z jednej strony, z drugiej możliwość inspirujących dyskusji i wymiany dobrych praktyk nie tylko z wykładowcami, ale i pozostałymi uczestnikami studiów, to chyba najtrafniejsza rekomendacja dla tego kierunku.
W moim przypadku, praktycznym wymiarem studiów „Zarządzanie ludźmi w firmie” jest też to, że zaczynałam te studia jako prawnik praktyk i HR-owiec  jedynie z pasji, a dziś kieruję obszarem rozwoju kadr w mojej organizacji. Po ukończeniu tego kierunku miałam odwagę podjąć się nowych wyzwań i poprowadzić  projekty rozwojowe, co dało mi szansę na zmianę miejsca w organizacji.
Oprócz profesjonalnej kadry naukowej, organizacja i opieka administracyjna na najwyższym poziomie, biznesowe podejście, poszukiwanie nowych trendów - studia zdecydowanie godne polecenia!

Małgorzata Szlendak
Kierownik ds. Komunikacji Korporacyjnej i PR
Nestlé Polska S.A

Roczne podyplomowe studia „Zarządzanie ludźmi w firmie“ mogę podsumować jako dużą przygodę intelektualną oraz bardzo ciekawe wyzwanie. Wyzwanie głównie dlatego, że zawodowo nie jestem praktykiem HR; wiele aspektów omawianych na zajęciach znałam więc wcześniej wyłącznie z teorii lub „ze słyszenia“. Siłą studiów jest jednak to, że uczestnik otrzymuje bardzo solidne podstawy. Brak doświadczenia można szybko uzupełnić wiedzą potrzebną do dalszego rozwoju. Posiadaną wiedzę można zaś uporządkować.
Harmonogram zajęć jest bogaty i daje pełny obraz tego, na czym polega zarządzanie ludźmi w firmie. Mimo, że nie wszystkie tematy da się pogłębić ze względu na ograniczenia czasowe, bardzo doceniam elastyczność wykładowców, którzy potrafią dostosować materiały, tempo i intensywność pracy do ambicji i potrzeb grupy. Głodni wiedzy nie powinni wyjść zawiedzeni, zwłaszcza że proporcje pomiędzy teorią a praktyką są bardzo dobre.
Wśród zalet z pewnością wymienię także: profesjonalną kadrę naukową, świetną opiekę administracyjno-organizacyjną oraz fajną atmosferę. Bardzo cieszę się, że zdecydowałam się na taki krok w swoim rozwoju. Pozytywne skutki już dostrzegam w mojej bieżącej pracy menedżerskiej.

TERMINY ZJAZDÓW 

Daty zjazdów nowej edycji (I semestr):

 • 26-27.10.2019
 • 23-24.11.2019
 • 14-15.12.2019
 • 25-26.01.2020
 • 15-16.02.2020
 • 29.02-01.03.2020


   Kontakt:
   Magdalena Glapa

   Doradca edukacyjny