Zarządzanie ludźmi w firmie 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

KIEROWNIK STUDIÓW 

dr Renata Trochimiuk
rtroch@kozminski.edu.pl 

Wieloletni wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka polonistyki oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Ludźmi w Firmie. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, magisterskich i licencjackich oraz badania naukowe w obszarze zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego oraz zarządzania różnorodnością, głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach. W ALK odpowiadała za koordynację projektu „Inwestycja w kadry I”, brała udział w przygotowaniu i realizacji studiów podyplomowych w ramach projektów: „Akademia Zarządzania”, „Profesjonalny Menedżer Przedsiębiorstwa Europejskiego”, „Inwestycja w kadry II”. Od 2000 r. współpracuje z IPiSS jako audytor w konkursie „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”. Autorka kilkudziesięciu publikacji z obszaru HR. Wśród ostatnich publikacji znajdują się: rozdział „Mobbing w organizacjach o różnej wielkości” w monografii „Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy”, red. T. Wyka, C. Szmidt, Warszawa: Poltext 2012 oraz rozdział „HRM in Poland: integrate to develop people, w monografii „Human Resource Management in Europe. Comparative analysis and contextual understanding”, red. Ch. Scholz, H. Bőhm, Routledge, Taylor&Francis Group, London and New York 2008.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie specjalistów i menedżerów służb personalnych do rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania ludźmi w firmie. Nasi absolwenci będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne do modyfikacji lub konstruowania systemu personalnego w firmie oraz opracowywania narzędzi jego realizacji.

Program studiów składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna ma pomóc specjalistom personalnym i menedżerom w całościowym zrozumieniu funkcjonowania firmy oraz w lepszym komunikowaniu się z menedżerami i specjalistami z innych dziedzin. Zdobyta wiedza pozwoli na bardziej skuteczne kierowanie zachowaniami pracowników i kształtowanie kultury organizacyjnej firmy.

W części praktycznej szczególną uwagę zwrócono na najpowszechniej realizowane zadania w pracy działu personalnego - dobór pracowników, ich szkolenie i planowanie karier oraz ocenianie i motywowanie, a także zadania trudne - wynagradzanie i zwalnianie pracowników.

Biorąc pod uwagę potrzeby pracowników działów personalnych, duży nacisk w programie położono na zagadnienia prawa pracy.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

  1. Praktyczne przygotowanie do zajęć ONLINE.

  Pragniemy Państwa przygotować do pracy w bezpiecznej wirtualnej przestrzeni, dlatego przed pierwszymi zajęciami zaprosimy na spotkanie " techniczne" aby przećwiczyć nasza przyszłą współpracę.

  2. Dodatkowe bezpłatne webinaria.

  Co dwa miesiące zaprosimy państwa na dodatkowe zajęcia online, które będą dotyczyły wyzwań w realizacji funkcji personalnej w nowej rzeczywistości

  3. Program studiów dopasowany do obecnej sytuacji rynkowej.

  Nasz program studiów jest uaktualniony o tematy związane z realizacją funkcji personalnej w wersji online a nowe aspekty pojawią się w treściach programowych każdego przedmiotu.

  4. Dodatkowe konsultacje z promotorami.

  Państwa promotorzy pracy końcowej będą gotowi do wsparcia merytorycznego w trakcie comiesięcznych konsultacji.

ADRESACI STUDIÓW 

Odbiorcami studiów są specjaliści i menedżerowie ds. personalnych, którym zależy na usystematyzowaniu i poszerzeniu wiedzy z obszaru zarządzania ludźmi. Studia są skierowane także do osób, które rozpoczynają swoją karierę zawodową w działach personalnych oraz do przyszłych specjalistów personalnych. Na studia zapraszamy również menedżerów, którzy chcą skutecznie zarządzać zespołami, podejmując świadome decyzje dotyczące doboru, oceniania, motywowania, rozwoju, ale też zwalniania pracowników. Pod kierunkiem doświadczonych wykładowców i praktyków słuchacze zdobywają niezbędną wiedzę o procesach zarządzania ludźmi w organizacji, poznają narzędzia i zasady tworzenia efektywnych systemów zarządzania zasobami ludzkimi.

WIODĄCY WYKŁADOWCY

 • dr Renata Trochimiuk
 • dr Anna Bugalska
dr Piotr Pilch

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, magister psychologii organizacji i pracy, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych ALK, ekspert w zakresie konstruowania i realizacji programów dydaktycznych. Trener w obszarach budowania zespołów i zarządzania nimi oraz doskonalenia kompetencji kierowniczych. Liczne wystąpienia na konferencjach poświęconych problematyce zarządzania zasobami ludzkimi i zachowań w organizacji oraz publikacja artykułów z tych dziedzin w czasopismach specjalistycznych, naukowych oraz serwisach profesjonalnych.

dr Irmina Gocan

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, hr business partner, a obecnie prezes i konsultant wiodący spółki doradztwa personalnego AIDA Consulting. W swojej karierze odpowiedzialna m.in. za opracowywanie strategii personalnej, wdrażanie i koordynację złożonych projektów strategicznych HR, pozyskiwanie i rozwój zawodowy kadry menedżerskiej ekspertów, a także sukcesorów i talentów w przemyśle i sektorze usług. Prowadzi doradztwo biznesowe oraz w obszarze HR, jak też szkolenia z zakresu przywództwa, zarządzania i HR dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów.

Autorka wielu praktycznych rozwiązań, procedur i narzędzi, takich jak budowanie strategii organizacji, audyt organizacyjny, systemy przywództwa, a w HR: systemy planowania zatrudnienia, systemy rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, opisy stanowisk pracy i wartościowanie, systemy wynagradzania, programy motywacji płacowej i pozapłacowej, zarządzania wynikami i zarządzania przez cele, kompetencyjnej oceny pracowniczej, zwolnień i outplacementu. Pomaga też zorganizować obszar HR w firmach m.in. prowadzi audyty obszaru HR i obciążenia pracą w Zespołach personalnych, projekty rozwoju i doskonalenia struktur HR, wdrożenia controllingu personalnego i HR business partneringu oraz wielu, wielu innych.

Autor wielu publikacji HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, gdzie publikuje artykuły o trendach rynkowych, ciekawych case studies oraz gotowe rozwiązania (procedury, wzory dokumentów, gotowe narzędzia). Autor gotowych modeli i kart kompetencji oraz narzędzi do badania kompetencji, a w obszarze controllingu HR : narzędzia do badania controllingowego HR Index prowadzonego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska oraz karty wskaźników controllingu HR Analyzer udostępnianej studentom ALK.

Partner merytoryczny obszaru HR, Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Zarządzania Kompetencjami Pracowników” i ,,Controlling Personalny” oraz Koordynator Programu MBA-HR, a także wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego. Łącznie przeprowadziła około 20.000 godzin szkoleniowych.

Dr Human Resources Management, tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Stanowym w Yorku, USA. Wcześniej absolwentka m.in. Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi SWPS, Studium Trenerów Grupowych Laboratorium Psychoedukacji, oraz studiów MBA HR na Akademii Leona Koźmińskiego.

 • dr hab. Andrzej Patulski
 • Krzysztof Gugała

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Przygotowanie i obrona projektu końcowego z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz zaliczenie wskazanych na początku studiów przedmiotów (zależnie od przedmiotu jest to test, studium przypadku lub praca pisemna).

 

 

REKOMENDACJA ABSOLWENTA STUDIÓW 

Roczne podyplomowe studia „Zarządzanie ludźmi w firmie“ mogę podsumować jako dużą przygodę intelektualną oraz bardzo ciekawe wyzwanie. Wyzwanie głównie dlatego, że zawodowo nie jestem praktykiem HR; wiele aspektów omawianych na zajęciach znałam więc wcześniej wyłącznie z teorii lub „ze słyszenia“. Siłą studiów jest jednak to, że uczestnik otrzymuje bardzo solidne podstawy. Brak doświadczenia można szybko uzupełnić wiedzą potrzebną do dalszego rozwoju. Posiadaną wiedzę można zaś uporządkować.
Harmonogram zajęć jest bogaty i daje pełny obraz tego na czym polega zarządzanie ludźmi w firmie. Mimo, że nie wszystkie tematy da się pogłębić ze względu na ograniczenia czasowe, bardzo doceniam elastyczność wykładowców, którzy potrafią dostosować materiały, tempo i intensywność pracy do ambicji i potrzeb grupy. Głodni wiedzy nie powinni wyjść zawiedzeni zwłaszcza, że proporcje pomiędzy teorią a praktyką są bardzo dobre
Wśród zalet z pewnością wymienię także: profesjonalną kadrę naukową, świetną opiekę administracyjno-organizacyjną oraz fajną atmosferę. Bardzo cieszę się, że zdecydowałam się na taki krok w swoim rozwoju. Pozytywne skutki już dostrzegam w mojej bieżącej pracy menadżerskiej.


Małgorzata Szlendak

 


Kontakt:
Magdalena Glapa

Doradca edukacyjny