Zarządzanie hotelami 

OPIEKUN MERYTORYCZNY 

 

Szymon Lach

Hotelarz, miłośnik unikalnych rozwiązań oraz najwyższej jakości obsługi gości. Absolwent Coventry University po ukończeniu kierunku International Hospitality Management, który obejmował studia w trzech państwach (Polska, Niemcy i Wielka Brytania). Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Strategic Management. Dodatkowo rok spędzony na nauce w szwajcarskiej Lucernie na kierunku Zarządzanie Hotelami w Środowisku Międzynarodowym. Hotelarz z międzynarodowym doświadczeniem w pracy w hotelach sieciowych jak Hilton, Kempinski czy IBB. Obecnie zarządza hotelem Dworzysko w Szczawnie Zdroju.

 

Dagmara Plata-Alf

Pasjonatka marketingu i nowych technologii. Dyrektor Zarządzający i właścicielka w agencji reklamowej dedykowanej branży HoReCa - Hotel Media Group. Pracownik naukowy Katedry Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doradca i trener biznesu specjalizujący się w strategicznym doradztwie w obszarze marketingu internetowego i automatyzacji procesów marketingowo-sprzedażowych z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży HoReCa. Jest autorką licznych artykułów z zakresu marketingu oraz zarządzania, realizuje swoją pasję i dzieli się wiedzą także podczas gościnnych wykładów akademickich (m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej czy też Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie). Absolwentka studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego oraz MBA na University of Bedfordshire.

CEL STUDIÓW 

Kierunek został utworzony w odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę zarządzającą. Dlatego celem studiów jest wykształcenie kolejnego pokolenia hotelarzy na stanowiskach decyzyjnych, a dzięki temu stworzenie nowej jakości w zakresie zarządzania hotelami. Nacisk będzie położony nie tylko na przekazywaną wiedzę teoretyczną, ale zdecydowanie bardziej na nabywanie praktyki niezbędnej w zarządzaniu obiektem hotelowym.

Dzięki dużemu udziałowi zajęć o charakterze warsztatowym, słuchacze otrzymają współczesną wiedzę z zakresu zarządzania hotelem. Nabędą umiejętności w stawianiu i rozwiązywaniu ważnych problemów menedżerskich i wyzwań w branży, do których należą prowadzenie analizy strategicznej i marketingowej, budowy planów strategicznych, marketingowych, kadrowych i finansowych, zarządzania zespołem, rozwiązywania konfliktów, planowania i organizowania pracy własnej i zespołu, a także kontrolowania wyników i raportowania. Dodatkowo słuchacze uczą się pracy zespołowej, wymieniają się doświadczeniami oraz nawiązują kontakty, które później procentują w dalszej karierze zawodowej. Istotny jest również aspekt związany z umiędzynarodowieniem kierunku dzięki współpracy z siecią Hilton oraz brytyjskim Sheffield Business University, który posiada ponad 30 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć o tematyce zarządzania hotelami. Zajęcia będą prowadzone przede wszystkim w języku polskim z dodatkowymi (nieobowiązkowymi) modułami w języku angielskim co pozwoli na podniesienie kompetencji językowych i zapoznanie słuchaczy ze słownictwem branżowym. Symulacja inwestycji hotelowej realizowana w formie pracy grupowej, która stanowi równocześnie projekt końcowy, dodatkowo pozwoli na utrwalenie wiedzy w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa w branży hotelarskiej i weryfikację założeń biznesowych.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Studenci skorzystają z wiedzy i bogatego doświadczenia, które przekazywać będą eksperci branży hotelowej. Dzięki współpracy z renomowanymi partnerami, jak Hilton czy Sheffield Business University możliwe będzie nawiązanie wartościowych relacji biznesowych, które zaprocentują w przyszłości. Doskonała pozycja w wielu międzynarodowych rankingach Akademii Leona Koźmińskiego pomoże części słuchaczom szybciej znaleźć wymarzone zatrudnienie w ciekawym i dynamicznie rozwijającym się sektorze turystyki i hotelarstwa.

ADRESACI STUDIÓW 

Studia adresowane są przede wszystkim do:

 • osób pragnących rozpocząć swoją karierę w dynamicznie rozwijającej się branży hotelarskiej i poznać specyfikę zarządzania obiektem hotelowym
 • pracowników hoteli planujących rozwój ścieżki kariery w branży hotelarskiej zarówno w Polsce, jak i za granicą
 • managerów hoteli oczekujących ugruntowania wiedzy i podniesienia swoich kompetencji
 • właścicieli hoteli oczekujących zdobycia nowych kwalifikacji i poznania najświeższych trendów w branży hotelarskiej

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

 • Artur Trukawiński
 • Miłosz Stanisławski
 • Paweł Kałużny
 • dr Przemysław Tomczyk
 • Marta Kustosz
 • Marcin Wesołowski (wojażer)
 • Dagmara Plata-Alf
 • Szymon Lach

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie projektu końcowego w grupie 3 - 4 osób. Projekt zakłada zaprojektowanie procesu uruchomienia nowego obiektu hotelowego w wybranej przez zespół lokalizacji, uwzględniając czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Konieczne będzie przygotowanie modelu finansowego oraz biznes planu, które będą musiały znaleźć uzasadnienie w wybranej grupie docelowej. Zespół będzie miał również za zadanie opisanie struktury zatrudnienia, przygotowanie strategii cenowej, sprzedażowej i marketingowej. Podczas końcowej prezentacji zespół przedstawi swój plan potencjalnym inwestorom, zatem konieczne będzie wskazanie oczekiwanej wysokości inwestycji oraz prognozowana stopa zwrotu.


Kontakt:
Edyta Adamowicz-Sikora

Doradca edukacyjny