Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 

Kontakt: 
Grażyna Rozparzyńska-Noga

Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości