Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

Przedmiot

Liczba godzin

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

16

Analiza Finansowa I 

16

Elementy matematyki finansowej

8

Rynki i instrumenty finansowe 

8

Analiza fundamentalna, elementy analizy makroekonomicznej

8

Controlling operacyjny i rachunkowość zarządcza

16

Controlling Strategiczny

16

Ocena projektów inwestycyjnych I - metody, badanie racjonalności 

16

Ocena projektów inwestycyjnych II - analiza ryzyka i wycena opcji realnych, warsztaty komputerowe

8

Wycena przedsiębiorstw I - warsztaty komputerowe

16

Wycena przedsiębiorstw II - poziom zaawansowany

8

Wstęp do instrumentów pochodnych i terminowych

8

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie

8

Pozyskiwanie kapitału

8

Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym

8

Warsztaty - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizie finansowej 

12

Zajęcia informacyjne

4

Egzaminy

8

RAZEM

192

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

  • w soboty - 8.45-15.45 (pierwszy zjazd do godz. 17.30)
  • w niedziele - 8.45-15.45 (pierwszy zjazd do godz. 17.30)

TERMINY ZJAZDÓW 

Planowane terminy zjazdów w pierwszym semestrze studiów:

 

  • 12-13.10.2019
  • 26-27.10.2019
  • 30.11-1.12.2019
  • 14-15.12.2019
  • 11-12.01.2020
  • 25-26.01.2020
  • 1-2.02.2020
  • 29.02-1.03.2020

Kontakt: 
Grażyna Rozparzyńska-Noga

Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości