Zamówienia publiczne 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

 • Sesja integracyjna
 • Finanse publiczne 
 • Prawo gospodarcze (m.in.: swoboda działalności gospodarczej, prawo cywilne, prawo handlowe, prawo autorskie) 
 • Prawo budowlane 
 • Zarządzanie projektami 
 • Techniki negocjacyjne
 • Zamówienia publiczne w teorii i praktyce:

  • System zamówień publicznych w Polsce – zarys, cele, zasady 
  • Zakres podmiotowy prawa zamówień publicznych. 
  • Zakres przedmiotowy prawa zamówień publicznych (w tym wyłączenia stosowania Pzp i zamówienia mieszane) 
  • Tryby udzielania zamówień publicznych (przesłanki, przebieg) 
  • Inne procedury (konkurs, umowy ramowe, DSZ, koncesja na roboty i usługi, ppp, lobbing a zamówienia publiczne) 
  • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne – opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, budowanie warunków udziału w postępowaniu, dokumenty żądane na potwierdzenie spełniania warunków, ustalanie kryteriów oceny ofert, zasady sporządzania i udostępniania SIWZ oraz ogłoszeń, kwalifikacja wykonawców, badanie i ocena ofert, wybór oferty najkorzystniejszej (w tym 10 godz.- ĆWICZENIA) 
  • Komisja przetargowa (powoływanie, regulamin pracy, odpowiedzialność członków) 
  • Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (protokół, sprawozdawczość) 
  • Europejskie regulacje dot. zamówień publicznych 
  • Zamówienia sektorowe 
  • Umowy w zamówieniach publicznych (typy umów, zawartość, zawieranie, zarządzanie realizacją, aneksowanie) 
  • Środki ochrony 
  • Orzecznictwo (ETS, KIO, sądów okręgowych) 
  • Odpowiedzialność za naruszenia Pzp i etyka w zamówieniach publicznych 
  • Kontrola udzielania zamówień publicznych 
  • Specyfika zamówień współfinansowanych ze środków UE 

 • Egzamin 


Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 194 *
(razem z zajęciami integracyjnymi i egzaminem)

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

REKOMENDACJA ABSOLWENTA PROGRAMU 

Cieszę się, że trafiłem do Koźmińskiego na studia podyplomowe, organizacja od strony administracyjnej była super. Materiały dostarczone zawsze na czas. Informacja o zmianie sali na dwa dni przed zajęciami. Tu stawiam Koźminowi piątkę. Zakres merytoryczny oraz wykładowcy też dobrze dobrani do tematyki studiów - nauczano nas jak stosować ustawę o zamówieniach publicznych i myśleć a nie tylko literalnie wkuć wszystkie artykuły i tu także Koźmiński ma u mnie piątkę. To prawda, że raz trafił nam się słabszy wykładowca ale po jednych zajęciach zmieniono go na  bardziej doświadczonego - za szybkość reakcji na uwagi słuchaczy też stawiam piątkę. 

Rafał Utecht
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w:

 • soboty - 8.45-17.30
 • niedziele - 8.45-15.45


Kontakt: 
Monika Kasprzyk

Doradca edukacyjny