Wirtschaft auf Deutsch-biznesowy język niemiecki 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 


Zajęcia integracyjne

Wykłady i warsztaty

  • Ekonomia
  • Marketing
  • Finanse
  • Prawo
  • Zarządzanie
  • Biznes po niemiecku w praktyce

    
   Konwersatoria i ćwiczenia

   • Podstawowe słownictwo i zwroty z następujących obszarów : mikro- i makroekonomia, marketing, reklama, rynek, produkt, targi, bankowość i finanse, Unia Europejska, turystyka,  procedura realizacji zlecenia; podstawowa terminologia prawnicza ( np. umowy).
   • Umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych; prezentacji firmy, produktu; prowadzenia negocjacji; argumentowania w dyskusji itp. Wprowadzenie, opanowanie i używanie odpowiednich zwrotów i słownictwa i struktur gramatycznych na poziomie C1 i C2.
   • Opracowanie życiorysu ( także według wzoru UE)), listu motywacyjnego i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej; warunki pracy, formy zatrudnienia, czas pracy, wynagrodzenie, typologia szefów, aspekty kulturowe w biznesie.
   • Prowadzenie korespondencji handlowej, formułowanie faksów i maili. Pisanie informacji dla prasy, sprawozdań, notatek służbowych
   • Czytanie i słuchanie tekstów fachowych gospodarczych i prawniczych.
   • Zakładanie firmy, opracowanie jej struktury i zatrudnianie asystentki/asystenta
   • Studium przypadku
   • Prezentacja egzaminu Diplom Wirtschaftsdeutsch C2
   • Wybrane zagadnienia gramatyczne i językowe (w zależności od potrzeb danej grupy słuchaczy)

    
   Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 188 *
   ( razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami).

   jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

   FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ 

   Forma prowadzenia zajęć to wykłady i ćwiczenia; prezentacje, ćwiczenia ustne i pisemne, studium przypadku, prawo – kazusy

   ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

   Studia trwają dwa semestry.
   Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w:

   • piątki - 17.00-20.15
   • soboty - 8.45-15.45

   Kontakt: 
   Agnieszka Pastuszka

   Doradca edukacyjny