Tester automatyzujący w Selenium 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

PARTNERZY KIERUNKU 

 

 

ZOSTAŃ TESTEREM AUTOMATYZUJĄCYM 

Naucz się:

  • jak tworzyć testy automatyczne w Selenium i Cypress
  • jak usprawnić proces zapewniania jakości oprogramowania poprzez automatyzację  testów w firmie rozwijającej aplikacje webowe
  • jak rozwijać umiejętności pod okiem doświadczonych praktyków. Każdy program testujący (skrypt testowy) przechodzi code review.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami automatyzacji testów oprogramowania. Studia pozwolą zdobyć praktyczne umiejętności w biznesie IT, tj. tworzenia i rozbudowywania skryptów testujących dla aplikacji webowych. Charakter studiów oparty jest o tworzenie testów automatycznych z wykorzystaniem Selenium Webdriver i Cypress. Studia obejmują także szereg innych istotnych dla testerów zagadnień, takich jak: testowanie baz danych, efektywną pracę z systemem kontroli wersji GIT oraz wiedzę dotyczącą konteneryzacji i stosowania Ciągłej Integracji (Continuous Integration) wykorzystywanej w branży software development w działach Quality Assurance.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

  • 180 godzin praktycznych, interaktywnych zajęć dydaktycznych w formie warsztatów i programowania testów na żywo
  • Prowadzący zajęcia to jednocześnie praktycy z branży IT oraz wykładowcy z udokumentowanym wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym z nastawieniem na branżę IT (przebranżowienie się na IT / rozwój umiejętności).
  • Praktyczne warsztaty: każdy zjazd weekendowy jest warsztatem, podczas którego zarówno indywidualnie, jak i w zespołach tworzymy rozwiązania problemów projektowych bazujących na realnych zadaniach spotykanych w firmach i korporacjach IT w działach automatyzacji testów oprogramowania.
  • Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem własnych laptopach słuchaczy, aby umożliwić bezproblemową kontynuację nauki w domu.
  • Wykorzystanie zdalnych rozwiązań: repozytoriów kodu (Github/Gitlab) i możliwości współpracy w zespołach oraz konsultacji własnych projektów z prowadzącymi oraz innymi studentami, także poza godzinami zajęć

ADRESACI STUDIÓW 

Studia adresowane są do osób, które chcą przebranżowić się na IT. Posiadanie profesjonalnego doświadczenia w testowaniu manualnym jest przydatne, ale nie jest konieczne. Program studiów przewiduje naukę automatyzacji testów w Selenium od podstaw do poziomu pozwalającego samodzielnie tworzyć i uruchamiać zautomatyzowane testy aplikacji webowych.

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

dr inż. Tomasz Pietrusewicz

Senior Test Analyst, certyfikowany ISTQB Test Manager, absolwent elektroniki i telekomunikacji. Posiada doświadczenie w pracy w projektach informatycznych zarówno w sektorze prywatnym (ponad 5 lat jako tester w projektach firm międzynarodowych), jak i publicznym (w tym naukowo-badawczym). Zdobył wiedzę praktyczną z zakresu kontroli jakości oprogramowania dla różnych zastosowań, w tym sektora finansowego, a także z zakresu zarządzania testami i tworzenia wymagań. Obronił doktorat w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Stale poszerza wiedzę o narzędziach i metodach na meet-upach, szkoleniach (m.in. software security) i studiach podyplomowych. Jest szczególnie zainteresowany polepszaniem procesu testowego, zarządzaniem uwzględniającym nowoczesne i praktyczne podejście oraz psychologią biznesu.

mgr inż. Karol Kolański

Absolwent elektroniki i telekomunikacji na Politechnice Wrocławskiej oraz informatyki i ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Karierę zawodową w branży IT rozpoczął w roku 2013 jako tester oprogramowania. Posiada doświadczenie w implementacji testów automatycznych w języku Python w projektach systemów wbudowanych, aplikacji internetowych oraz mobilnych. Certyfikowany tester ISTQB. Od 2017 roku dzieli się swoją wiedzą, prowadząc szkolenia w całej Polsce. Obecnie pracuje jako programista systemów wbudowanych. Prowadzi konsultacje z zakresu rozwoju i zapewniania jakości oprogramowania.

mgr inż. Grzegorz Mazur

Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (nowoczesne technologie webowe i mobilne) oraz studiów podyplomowych (Android i iOS) na Politechnice Wrocławskiej. Obecnie pracuje jako QA Automation Engineer w amerykańskiej firmie budującej oprogramowanie dla branży edukacyjnej. Certyfikowany tester ISTQB Advanced – Test Manager.

Posiada doświadczenie w przekazywaniu wiedzy i praktycznym szkoleniu ludzi dorosłych. Prowadzi szkolenia od 2012 roku (w tym w IT od 2014 roku). Pasjonuje się budowaniem projektów szkoleniowych IT uczących praktycznych umiejętności IT w celu podniesienia kwalifikacji lub przebranżowienia się. Od 2017 w ramach tylko samych informatycznych studiów podyplomowych w różnych miastach przeszkolił ponad 250 osób. Pomaga w przebranżowieniu się na IT przez prowadzenie szkoleń, studiów oraz konsultacji w tym zakresie.

mgr Łukasz Złocki

Absolwent informatyki Uniwersytetu Śląskiego. W technikum, o specjalności systemy komputerowe, poznał pierwsze tajniki informatyki, a następnie pogłębiał wiedzę na studiach. Od 13 lat pracuje w branży IT i od początku swojej kariery jest związany z projektowaniem i rozwojem zaawansowanych aplikacji internetowych. Pracował jako web developer, programista, tester i kierownik testów, zdobywając na każdym z etapów kariery bogatą wiedzę i doświadczenie. W dziedzinie testowania oprogramowania komputerowego i zapewniania jakości w projektach IT pracuje od ponad 6 lat. Jego testerska wiedza jest potwierdzona certyfikatem ISTQB. Swoje doświadczenie związane z testowaniem od kilku lat z sukcesem przenosi na szkolenia, warsztaty czy wykłady, które prowadzi głównie dla portalu testerzy.pl. Specjalizuje się głównie w tematyce związanej z narzędziami do testowania aplikacji internetowych jak Selenium, JMeter czy TestComplete.

Kontakt: 
Magdalena Wyrwa

Doradca edukacyjny