Strategie wzrostu firmy: przejęcia, alianse i modele innowacji 

Małgorzata Bonikowska

Politolog, europeista. Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych – jednego z najstarszych polskich think tanków specjalizujących się w sprawach zagranicznych. Współzałożyciel i prezes ośrodka THINKTANK, wykładowca akademicki.

Studiowała w Polsce i Francji (Sorbona), ukończyła dwie szkoły doktoranckie oraz studia specjalistyczne na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku (nauki polityczne, stypendium Fulbrighta). W latach 1995–1998 pracowała w TVP w publicystyce krajowej i międzynarodowej. W 1998 została dyrektorem Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, tworząc m.in. sieć regionalnych centrów oraz rządowy Program Informowania Społeczeństwa o UE. W okresie 2001-2007 roku była ekspertem a potem szefem Programu Informacji i Komunikacji Komisji Europejskiej – najpierw w Polsce a później w Bułgarii. W latach 2007-2016 pracowała dla rządowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jako doradca do spraw unijnych. Jest autorem ponad setki publikacji, prowadzi działalność dydaktyczną i naukową.

 

zobacz profil >>>


 

 

Mariola Ciszewska-Mlinarič

Adiunkt w Katedrze Strategii ALK, wykładowca na studiach podyplomowych i doktoranckich, oraz na uczelniach zagranicznych we Francji (ESCCA), Austrii (MCI Innsbruck) i Słowenii (University of Ljubljana). Konsultant w obszarze doradztwa strategicznego (strategie wzrostu i wdrożenia zrównoważonej karty wyników), m.in. dla klientów z branży chemicznej i energetycznej (PGNiG/PGE, Degussa, Grupa AZOTY/ Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów), czy organizacji non-profit (Muzeum Łazienki Królewskie). Współzałożycielka IRRM, słoweńskiego Instytutu Badań i Rozwoju w Zarządzaniu.

Od 2004 roku współpracuje z biznesem także w ramach projektów realizowanych przez studentów (m.in. Grupa Nowy Styl, Wielton, Gala, GERDA, Granna, Webankieta, Audioteka, Lechpol/Kruger&Matz). Od 2017 roku prowadzi projekty doradcze na studiach Koźmiński MBA. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę strategii i procesu internacjonalizacji firm z gospodarek wschodzących, procesów podejmowania decyzji oraz roli dystansu w ekspansji zagranicznej. Kierownik grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz uczestnik w międzynarodowym grancie koordynowanym przez China Europe International Business School. Autorka kilkudziesięciu publikacji z obszaru strategii i zarządzania międzynarodowego, w tym monografii „Strategia korporacji” (wraz z Krzysztofem Obłojem i Aleksandrą Wąsowską).


 

zobacz profil >>>


 

 

Aleksander Chrostowski

Stypendysta Uniwersytetu Urbana-Champaign (USA - 1997). Propagator i specjalista od wykorzystania metody action research w doradztwie organizacyjnym. Zrealizowanych ponad 70 projektów między innymi dla Wólczanki, Inco- Veritas, LOT Cateringu, Agory, Biura Reklamy TVP, Centrum Sztuki Współczesnej (nieodpłatnie), Budimexu, plus wielu projektów dla branży medycznej, szkoleniowej i zbrojeniowej. Promotor projektów doradczych na kursach MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, oraz podyplomowych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. ( ponad 800 projektów z różnych branż ).

Kilkadziesiąt wykładów dla firm (między innymi PKO BP, PZU, TPSA, Poczta Polska, Renault, Polskie Radio, Zibi, Telekomunikacja Kolejowa, Agora, Energa, Grupa Żywiec). Autor i współautor 7 książek i kilkudziesięciu artykułów. W tym: Chrostowski A i Jemielniak D. (2011) „Skuteczne doradztwo strategiczne. Metoda action research w praktyce” Warszawa Wydawnictwo Poltext. Chrostowski A. (2012) Doradztwo naukowe (Action Research) jako metoda sprzyjająca uczeniu się organizacji i tworzeniu wiedzy. Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Podręcznik akademicki, red. B. Glinka & M. Kostera Warszawa: Wolters Kluwer.Chrostowski A. Wąsikowski M.(2013) „Strategia ujęcie systemowe: w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej” Doradztwo organizacyjne – ujęcie systemowe red. M. Kostera Warszawa Wydawnictwo Poltex Propagowanie nauki i zarządzania poprzez: Ponad 20 felietonów w Master of Bussines Administration; prowadzenie wykładów w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie plus wykład okolicznościowy w University of Illinois at Urbana-Champaign. Udział w 11 programach telewizyjnych stacji TVN CNBS w roli eksperta, omawiającego zagadnienia ułatwiające prowadzenie i zarządzanie działalnością gospodarczą w latach 2010 ,2011, 2013, 2015.


 

 

Dorota Koseła

Dorota Koseła jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie nowych technologii. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe. Współpracuje ze spółką telemedyczną Braster S.A., której doradza w szczególności w zakresie prawnych aspektów ekspansji międzynarodowej.

Uzyskała tytuł LL.M in Law, Science and Technology na wydziale prawa Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii. Doradzała klientom jako prawnik wewnętrzny (in-house) w międzynarodowej spółce telekomunikacyjnej oraz w kancelariach prawnych. Była odpowiedzialna za rozwój praktyki TMT w warszawskim biurze amerykańskiej kancelarii prawnej.

Dorota Koseła specjalizuje się w obszarze prawa danych osobowych, umów IT oraz handlu elektronicznego. Doradza również klientom w obszarze prawa korporacyjnego i venture capital. Reprezentowała zarówno inwestorów jak i start-upy w procesach inwestycyjnych. Mentoruje start-upy z branży nowych technologii. Występuje na międzynarodowych oraz krajowych konferencjach związanych z nowymi technologiami.


 

zobacz profil >>>

 


 

 

Paweł Mielcarz

Dr hab. Paweł Mielcarz jest profesorem ALK, gdzie pełni funkcje Kierownika Katedry Finansów oraz Koordynatora Merytorycznego studiów MBA dla Finansistów i podyplomowych studiów finansowych ALK. Jako konsultant współpracujący z DCF Consulting Sp. z o.o. brał udział w kilkuset projektach doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Jako biegły sądowy przygotowywał również ekspertyzy w procesach postępowań sądowych, prokuratorskich, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych.

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów, referatów naukowych oraz książek „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw” i „Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce”. Prowadził zajęcia z m.in. wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Scince, Kufstein University, EDC, Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, , University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, Universito of Porto i Black Sea University. Od sześciu lat wykłada również w ESSCA, – École de Management. Ukończył programy Global Colloquium on Participant - Centered Learning oraz Case Study Workshop organizowane przez Harvard Business School.


 

zobacz profil >>>


 

 

Tadeusz Milancej

Tadeusz Milancej – partner zarządzający i współzałożyciel firmy świadczącej usługi doradztwa strategicznego, specjalizującej się w restrukturyzacjach, ekspansji zagranicznej oraz fuzjach i przejęciach. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w międzynarodowych projektach, m.in. w strukturach globalnych w sektorze nowych technologii i w międzynarodowym programie w sektorze high-visibility events.

Brał udział w i prowadził projekty doradcze dla klientów z sektora m.in. nowych technologii, usług finansowych, budowlanego, spożywczego, produkcji przemysłowej, opieki medycznej i usług marketingowych. Od 2017 roku jest pracownikiem naukowym Katedry Strategii w Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi zajęcia m.in. z zarządzania strategicznego, przywództwa, modeli i strategii e-biznes oraz negocjacji. Pracuje nad doktoratem w dziedzinie zarządzania strategicznego. Od 2018 roku wspiera rozwój Kozminski Business Hub w roli konsultanta ds. strategii i mentora dla start’upów.


 

zobacz profil >>>


 

 

Dariusz Pietrzak

Dariusz Pietrzak jest wice-prezesem w Enterprise Investors - najstarszej i jednej z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Kieruje obszarem relacji inwestorskich EI oraz w bezpośredniej współpracy ze spółkami portfelowymi wspiera budowanie wartości portfela funduszy zarządzanych przez firmę. Zasiada w Radzie Nadzorczej firmy Noriel – największej rumuńskiej sieci detalicznej sprzedającej zabawki oraz produkty dla dzieci. Dariusz reprezentuje EI w Komitecie ESG (odpowiedzialność Środowiskowa, Społeczna i Korporacyjna biznesu) Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych zrzeszającego działające na polskim rynku firmy private equity i venture capital.

Przed rozpoczęciem pracy w Enterprise Investors, Dariusz Pietrzak był zaangażowany w duże projekty restrukturyzacyjne w branży lotniczej, w tym jako Chief Strategy Officer w PLL LOT oraz w jako Group Strategy Manager w australijskich liniach lotniczych Qantas Airways. Pracował również w The Boston Consulting Group w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Czechach, Słowacji, Finlandii i Włoszech realizując projekty dot. strategii, głównie dla firm z sektora dóbr i usług konsumenckich. Dariusz był jednocześnie lokalnym liderem praktyki private equity BCG. Przed rozpoczęciem pracy w obszarze doradztwa, pełnił funkcję Trade Marketing Managera i Sales Support Managera w Grupie Żywiec oraz realizował projekty dotyczące rozwoju struktur sprzedaży i dystrybucji spółek Grupy Heineken w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dariusz Pietrzak jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.


 

zobacz profil >>>


 

 

Krzysztof Przybyszewski

Psycholog i politolog, wykładowca akademicki, badacz i niezależny konsultant biznesowy. Absolwent wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (1995) i Szkoły Nauk Społecznych – Graduate School for Social Research przy IFiS PAN (1999). 2002 doktorat z psychologii w Instytucie Psychologii PAN. Od 1999 roku zatrudniony w Katedrze Psychologii Ekonomicznej ALK i Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji ALK. Członek stowarzyszeń naukowych: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej, European Group for Process Tracing, Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (członek założyciel i pierwszy wiceprezes). Zainteresowania naukowe obejmują procesy podejmowania decyzji kolektywnych i indywidualnych, psychologię pieniądza oraz badania stosowane dotyczące decyzji konsumentów. 

 

Tomasz Rudolf

Współzałożyciel i CEO The Heart, korporacyjnego centrum cyfrowej transformacji. Przedsiębiorca i ekspert w obszarze strategii, innowacji i tworzenia nowych modeli biznesowych. Posiada prawie dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z partnerami takimi jak Deutsche Post, 3M, Ghelamco, Mastercard, Wolters Kluwer, PKO BP. Bazując na tym doświadczeniu stworzył miejsce, w którym korporacje otrzymują kompleksowe wsparcie w budowie nowych spółek i wdrażaniu innowacji tworzonych przez wyselekcjonowane startupy z całej Europy i Izraela.  

 

 

 

 

zobacz profil >>>

 


 

 

Mirosław Sosnowski

Ponad 20 letnie doświadczenie w pracy jako wykładowca oraz jako konsultant specjalizujący się w realizacji projektów doradczych, prowadzeniu audytów organizacyjnych, opracowywania ekspertyz i prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów w obszarach strategii organizacji, modeli biznesowych, rozwiązań strukturalnych oraz procesowych, kultury organizacyjnej oraz systemów oceny i motywacji. Od roku 1996 zatrudniony w Katedrze Strategii Akademii Leona Koźmińskiego. Oprócz prowadzenia zajęć, promotor prac magisterskich oraz ponad dwustu projektów doradczych (restrukturyzacyjnych i biznes planów) przygotowywanych na studiach MBA. Jako niezależny konsultant – realizacja ponad 100 projektów doradczych z zakresu opracowywania strategii, zmian strukturalnych i procesowych, podnoszenia efektywności działania zrealizowanych dla między innymi takich firm jak: Roche Polska Sp. z o.o, Grupa TVN, Poczta Polska S.A., Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Bertelsmann Media S.A., Harper Hygienics S.A. , Kross S.A., Generali TU S.A., Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, DDB Warszawa Sp. z o.o., Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A., BPH S.A., PTWP EVENT CENTER Sp. z o.o (strategia rozwoju Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz Spodka w Katowicach). Dodatkowo niezależny ekspert współpracujący z PAPR przy tworzeniu programów wspierających przedsiębiorczość oraz przy ocenie projektów składanych przez beneficjentów. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki PL2012+ Sp. z o.o. w momencie tworzenia strategii rozwoju Stadionu Narodowego i komercjalizacji jego działalności. Współzałożyciel 9 inicjatyw biznesowych o charakterze komercyjnym i non profit.


 

zobacz profil >>>


 

 

Szymon Wierciński

Szymon Wierciński. Doktor nauk ekonomicznych, doświadczony trener i konsultant w obszarze tworzenia modeli biznesowych, strategii wzrostu, rozwoju poprzez innowacje, tworzenia start-upów oraz spin-offów dla nowych rynków, produktów i biznesów. Posiada 10-letnie doświadczenie w realizacji projektów doradczych i prowadzeniu warsztatów dla pracowników firm takich jak: Agito, Bakoma, Euro RTV, Oleole, Nestle Polska, Aviva, Fox, Next.pl, Leroy Merlin, Benefit System, Grupa RMF oraz szeregu firm z obszaru eCommerce. Współwłaściciel i founder przedsięwzięć start-upowych z obszary eCommerce i health care. Wykładowca akademicki w Akademii Leona Koźmińskiego, Katedra Strategii, oraz University of Bradford, ESC Rennes School of Business, oraz kierownik projektów badawczych w dziedzinie tworzenia nowych rynków.


 

zobacz profil >>> 

 

Piotr Wójcik

Wykładowca, badacz i współzałożyciel Concret Consulting. Od 2015 roku zatrudniony na stanowisku Adiunkta w Katedrze Strategii ALK. Laureat konkuru Verba Veritatis Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych na najlepsze prace doktorskie w zakresie etyki biznesu i innowacji społecznych. Wykładowca na studiach w języku polskim i angielskim oraz promotor prac magisterskich. Prowadzi badania w zakresie zarządzania strategicznego i międzynarodowego – jest kierownikiem i wykonawcą w różnych projektach badawczych (statutowych i finansowanych przez NCN).

Jego zainteresowania badawce skupiają się wokół problematyki adaptacji przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków otoczenia. W szczególności interesuje go rola dynamicznych zdolności organizacji w procesie umiędzynarodowienia. Jest autorem publikacji w języku angielskim i polskim oraz uczestnikiem wielu konferencji polskich i zagranicznych. Autor case’ów dydaktycznych. Zdobywał doświadczenie zawodowe w sektorze prywatnym i publicznym a także jako współzałożyciel spółki oferującej oprogramowanie dla przedsiębiorstw.


 

zobacz profil >>>


 

 

Program >>>Prowadzący >>>Zasady naboru >>>Opłaty >>> Zobacz także >>>