Strategie wzrostu firmy: przejęcia, alianse i modele innowacji 

RADA PROGRAMOWA 

Program studiów oraz treść poszczególnych przedmiotów były konsultowane z wybitnymi przedstawicielami biznesu, co gwarantuje aktualność poruszanych treści. Członków  Rady Programowej, słuchacze będą mieli także możliwość poznać osobiście, w trakcie spotkań lub wykładów gościnnych realizowanych w ramach programu.  

dr Małgorzata Bonikowska
Politolog, europeista. Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, współzałożyciel i prezes ośrodka THINKTANK.
Dariusz Pietrzak
Wice-prezes w Enterprise Investors - najstarszej i jednej z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej.
Tomasz Rudolf
Współzałożyciel i CEO The Heart, korporacyjnego centrum cyfrowej transformacji. Ekspert w obszarze strategii, innowacji i modeli biznesowych.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

BLOK I: KIERUNKI I SPOSOBY WZROSTU

 • Zajęcia integracyjne
 • Strategia firmy: projektowanie i wdrażanie, dywersyfikacja i integracja
 • Ekspansja na rynki zagraniczne: czy, kiedy, gdzie i jak?
 • Fuzje i przejęcia 
 • Innowacje jako motor wzrostu organicznego
 • Modele i strategie e-biznesu

BLOK II: ZARZĄDZANIE WZROSTEM

 • Etapy rozwoju firmy i zarządzanie zmianą
 • Struktura organizacyjna i procesy
 • Psychologia błędów menedżerskich
 • Przemysł 4.0 – technologie przyszłości

BLOK III: FINANSOWO-PRAWNE ASPEKTY WZROSTU

 • Modele finansowania wzrostu firmy i koszt kapitału
 • Wycena przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych
 • Prawne aspekty wzrostu

PROJEKT DYPLOMOWY

Projekt o charakterze doradczym w zakresie opracowania strategii wzrostu wybranej firmy, przygotowywany przez kilkuosobową grupę słuchaczy oraz prezentowany przed całą grupą i komisją oceniającą.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry.

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 192 (jedna godzina dydaktyczna = 45 minut)
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w sesjach dwudniowych:

 • soboty - 8.45 - 15.45
 • niedziele - 8.45 - 15.45

TERMINY ZJAZDÓW 

Planowane terminy zjazdów dla nowej edycji (semestr I):

 • 04.04.2020
 • 05.04.2020
 • 23.05.2020
 • 24.05.2020
 • 13.06.2020
 • 14.06.2020
 • 04.07.2020
 • 05.07.2020
 • 05.09.2020
 • 06.09.2020
Program >>>Prowadzący >>>Zasady naboru >>>Opłaty >>> Zobacz także >>>