Strategiczny wywiad biznesowy 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

  WPROWADZENIE

  • Zajęcia integracyjne (networking)
  • Wprowadzenie do wywiadu biznesowego
  • Obrót gospodarczy
  • Prawne granice wywiadu biznesowego
  • Symptomy przestępczości gosp.

  POZYSKIWANIE I OCENA INFORMACJI

  • Wywiad ze źródeł jawnych (OSINT)
  • Wywiad informatyczny w biznesie
  • Wywiad ze źródeł osobowych (HUMINT)
  • Dziennikarstwo śledcze
  • Interpretacja i porównanie danych finansowych
  • Ocena wiarygodności osób i podmiotów
  • Interpretacja informacji wieloźródłowej

  ANALIZA W WYWIADZIE BIZNESOWYM

  • Techniki analizy informacji
  • Techniki analizy wywiadowczej
  • Techniki analizy ilościowej
  • Techniki foresightu strategicznego
  • Błędy w procesie analitycznym

  ZASTOSOWANIA WYWIADU BIZNESOWEGO

  • Wywiad konkurencyjny
  • Wywiad rynkowy
  • Wywiad geopolityczny

  KOMÓRKA WYWIADU BIZNESOWEGO

  • Komórka wywiadu biznesowego
  • Kontr-wywiad biznesowy
  • Raportowanie i komunikacja wyników

  PROJEKT ZESPOŁOWY

  praktyczny projekt dotyczący tematu zaproponowanego przez Partnerów i Kierownika studiów, realizowany w kilkuosobowych zespołach.


  Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 186*
  * jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

  Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w:

  • soboty – 9:00-16:00
  • niedziele - 9:00-16:00

  TERMINY ZAJĘĆ  

  Planowane terminy zjazdów w pierwszym semestrze studiów:

  • 20-21.10.2018
  • 24-25.11.2018
  • 15-16.12.2018
  • 19-20.01.2019
  • 02-03.02.2019
  • 16-17.02.2019

   Kontakt: 
   Agnieszka Marciniuk

   Starszy doradca edukacyjny