Strategiczny wywiad biznesowy 

OPŁATY ZA STUDIA 

  • Wpisowe: 200 zł
  • Cena: 7000 zł -możliwość płatności w dwóch ratach po 3500 zł każda
  • Cena ze zniżką dla absolwentów ALK: 6300 zł * – możliwość płatności w dwóch ratach po 3150 zł każda
  • Cena ze zniżką za jednorazową płatność: 6700 zł *

    * Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

KONTO BANKOWE

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:
Akademia Leona Koźmińskiego 
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59 
BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) 

Dowiedz się więcej na temat możliwości dofinansowania studiów podyplomowych.

Kontakt: 
Agnieszka Marciniuk

Starszy doradca edukacyjny