Strategiczny wywiad biznesowy 

PARTNERZY KIERUNKU 

 

 

 

 

O STUDIACH 


Co tak naprawdę wiemy o rynku, na którym działamy?

Czy skutecznie monitorujemy systematycznie głównych uczestników rynku - poczynania konkurencji, wiarygodność kontrahentów, wymagania regulatorów?

Czy umiejętnie śledzimy i identyfikujemy trendy rynkowe, które mogą mieć wpływ na nasz biznes?

Czy podczas podejmowania decyzji bieżących oraz strategicznych posiłkujemy się odpowiednimi informacjami wywiadowczymi?

Czy efektywnie identyfikujemy szansy rynkowe i sprzedażowe?

Czy posiadamy system wczesnego ostrzegania przed korzystnymi i negatywnymi zmianami?

Czy obecnie nasza komórka wywiadu biznesowego działa efektywnie i skupia się na kwestiach strategicznych?

Czy stosujemy podstawowe i zaawansowane techniki analizy wywiadowczej?

Zastosowanie wiedzy zdobytej podczas tego wyjątkowego na polskim rynku studium na temat strategicznego wywiadu biznesowego pozwoli słuchaczom udzielić pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania. Zapraszamy!

WYPOWIEDZI NASZYCH EKSPERTÓW W MEDIACH 

KIEROWNIK STUDIÓW 

Dr Adam Kowalik

Doradca, trener, menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w Polsce i zagranicą. Specjalizuje się w strategii konkurowania firm, wywiadzie biznesowym, symulacjach strategicznych (business wargaming), zarządzaniu wiedzą. Pracował dla kadry zarządzającej kilkudziesięciu największych polskich firm z różnych branż. Realizował także zlecenia dla jednostek administracji publicznej.Prowadzi własną firmę OUTSMART, która dostarcza klientom niezależne analizy i wartościową wiedzę rynkową do decyzji strategicznych, operacyjnych, taktycznych. Wcześniej (2006-2016) pracował w firmie doradczej EY jako dyrektor odpowiedzialny za zespół strategicznego wywiadu rynkowego (nadzorował m.in. ponad dwa tysiące zleceń dla kadry zarządzającej). Karierę rozpoczynał w firmie telekomunikacyjnej Plus GSM, gdzie kierował projektem zarządzania wiedzą korporacyjną (2001-2006) pracując w działach HR oraz IT.Współpracuje w różnym charakterze z wiodącymi polskimi uczelniami o profilu biznesowym. Kieruje szeregiem studiów podyplomowych i programów rozwojowych dla menedżerów. Współpracuje także z najlepszymi polskimi firmami szkoleniowymi realizując autorskie warsztaty szkoleniowe. Jest szczególnie znany ze stosowania metod tzw. „active learning” oraz prowokowania uczestników do krytycznego myślenia.Założył polski oddział stowarzyszenia Strategic & Competitive Intelligence Professionals w 2012 i przewodniczył mu do 2015. Za wolontaryjny wkład w rozwój profesji wywiadu biznesowego w Polsce otrzymał od zarządu SCIP wyróżnienie Catalyst Award (2014).Studiował na kierunku "Zarządzanie i marketing" i uzyskał stopień magistra w SGH (1997-2001). Otrzymał stypendium programu CEMS w Norwegian School of Economics and Business Administration (2001). Doktorat na temat zarządzania wiedzą obronił w SGH (2006). Posiada licencję detektywa (2011). Nieustannie rozwija swój warsztat regularnie uczestnicząc i występując na zagranicznych konferencjach (np. SCIP, ICI, ACI). Otrzymał stypendium fundacji Fulbrighta (2017) i jako Senior Visiting Fellow w National Defense University w Waszyngtonie zajmował się efektywnością symulacji strategicznych w firmach, jak również wykładał gościnnie na wielu amerykańskich uczelniach.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Program zajęć jest wielowątkowy i uwzględnia najnowsze światowe trendy - daje to słuchaczom możliwość rozwinięcia konkretnych i kompleksowych kompetencji niezbędnych do samodzielnego realizowania projektów wywiadowczych oraz rozpoczęcia procesu budowania profesjonalnej komórki wywiadu biznesowego we własnej firmie, zgodnie z najlepszymi światowymi praktykami.

Minimum 40% zajęć jest prowadzonych w formule interaktywnych warsztatów – słuchacze realizują ćwiczenia i symulacje dotyczące realnych sytuacji i typowych zadań oraz uczestniczą w licznych dyskusjach na kontrowersyjne tematy. Takie podejście gwarantuje rozwijanie praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznej pracy.

Wszyscy wykładowcy to doświadczeni praktycy na co dzień zajmujący się wywiadem biznesowym w swoich firmach lub prowadzący firmy oferujące usługi z zakresu wywiadu biznesowego. Wśród wykładowców są także osoby związane z pozyskiwaniem i analizą informacji w ramach agencji państwowych.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy w obszarze wywiadu biznesowego: przedstawienie światowych praktyk w zakresie wywiadu biznesowego, przeprowadzenie ćwiczeń i symulacji rozwinięcia konkretnych kompetencji, przygotowanie do samodzielnego realizowania projektów wywiadowczych oraz przygotowanie do utworzenia i prowadzenia komórki wywiadu biznesowego w firmie.

ADRESACI STUDIÓW 

a) pracownicy i menedżerowie działów:

  • wywiadu rynkowego/biznesowego (specjalistów wywiadu biznesowego, specjalistów informacji biznesowej, specjalistów analizy wywiadowczej, detektywów, byłych pracowników administracji państwowej) - chcących usystematyzować swoją wiedzę
  • marketingu i public relations - chcących profesjonalnie analizować sytuację rynkową oraz poczynania głównych konkurentów
  • sprzedaży i rozwój biznesu - chcących identyfikować grupy potencjalnych klientów, pozyskać nowe kontrakty, oceniać wiarygodność kontrahentów, itp
  • zakupów - chcących identyfikować najlepszych potencjalnych dostawców produktów i usług, oceniać wiarygodność potencjalnych i obecnych dostawców, itp
  • inwestycji, fuzji, przejęć - chcących identyfikować potencjalne cele inwestycyjne, sprawdzić sytuację potencjalnej lub posiadanej inwestycji, itp
  • strategii i analiz, badań i rozwoju produktów i usług - chcących analizować rynki produktów i usług, trendy ekonomiczno-społeczne, budować plany ekspansji, itp.
  • zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa, audytu - chcących sprawdzać wybrane obszary aktywności biznesowej, ograniczać ryzyka oszustw gospodarczych, itp
  • finansów, kontrolingu, windykacji - chcących ograniczać ryzyko transakcji finansowych
  • zasobów ludzkich - chcących sprawdzać życiorysy wybranych kandydatów, proaktywnie identyfikować potencjalnych kandydatów, itp.


b) pracownicy firm działających w branży wywiadu biznesowego (dostawcy usług,  analiz, informacji  wywiadowczych) oferujących np.: standardowe raporty o firmach, usługi detektywistyczne, brokering informacji, monitoring i agregację mediów, serwisy prawne i gospodarcze, serwisy biznesowe i ekonomiczne, serwisy branżowe i rynkowe, bazy danych firm i katalogi produktów, standardowe raporty o sektorach, research i analizy szyte na miarę, narzędzia IT wspierające działania wywiadowcze, usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie wywiadu biznesowego.

REKOMENDACJE ABSOLWENTÓW  

Żadna firma nie ma ani obowiązku przetrwania, ani gwarancji prosperowania. Każda więc, której o coś ważnego chodzi oraz na czymś naprawdę zależy, szybko doceni rolę wywiadu w budowaniu i wzmacnianiu przewagi konkurencyjnej. Studia „Strategiczny wywiad biznesowy” przystępnie przybliżają zagadnienie wywiadu biznesowego i umożliwiają usystematyzowanie wiedzy na ten ważny temat.

Decydentom pomogą uświadomić sobie doniosłą rolę wywiadu biznesowego oraz potrzebę i dobre praktyki jego implementacji w proces zarządzania, specjalistom zaś umożliwią pozyskanie wiedzy niezbędnej do samodzielnej realizacji projektów wywiadowczych. Zachęcam do udziału w studium osoby, które poważnie myślą o realizacji ambitnych celów.

dr Paweł Smółka

Partner, członek zarządu Nanovision sp. z o.o.
Członek Komitetu Sterującego Polskiej Sekcji Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP)

 

Interesując się wywiadem biznesowym przez kilkanaście lat wyszukiwałem propozycje szkoleń i obserwowałem szkoły wyższe, które proponowały studia przynajmniej częściowo związane z tą dziedziną. Uczestniczyłem w wielu kursach i ukończyłem drugie studia magisterskie w celu poszerzania mojej wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Jednak dopiero studia podyplomowe Strategiczny Wywiad Biznesowy w ALK spełniły moje oczekiwania.

Podczas zajęć miałem przyjemność czerpać wiedzę od profesjonalistów na najwyższym poziomie, którzy wiedzą, że wywiad biznesowy to nie detektywistyka, ale często skomplikowane działania, analizy i rekomendacje, które ułatwiają decydentom w firmach podejmowanie decyzji strategicznych.
Mam nadzieję, że kolejne edycje będą równie dobre, jak pierwsza. Szczerze polecam.

Maciej Jankielewicz

Partner BWB Consulting sp. z o.o. sp. k.
Członek Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP)

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

dr Adam Kowalik

Doradca, trener, menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w Polsce i zagranicą. Specjalizuje się w strategii konkurowania firm, wywiadzie biznesowym, symulacjach strategicznych (business wargaming), zarządzaniu wiedzą. Pracował dla kadry zarządzającej kilkudziesięciu największych polskich firm z różnych branż. Realizował także zlecenia dla jednostek administracji publicznej.Prowadzi własną firmę OUTSMART, która dostarcza klientom niezależne analizy i wartościową wiedzę rynkową do decyzji strategicznych, operacyjnych, taktycznych. Wcześniej (2006-2016) pracował w firmie doradczej EY jako dyrektor odpowiedzialny za zespół strategicznego wywiadu rynkowego (nadzorował m.in. ponad dwa tysiące zleceń dla kadry zarządzającej). Karierę rozpoczynał w firmie telekomunikacyjnej Plus GSM, gdzie kierował projektem zarządzania wiedzą korporacyjną (2001-2006) pracując w działach HR oraz IT.Współpracuje w różnym charakterze z wiodącymi polskimi uczelniami o profilu biznesowym. Kieruje szeregiem studiów podyplomowych i programów rozwojowych dla menedżerów. Współpracuje także z najlepszymi polskimi firmami szkoleniowymi realizując autorskie warsztaty szkoleniowe. Jest szczególnie znany ze stosowania metod tzw. „active learning” oraz prowokowania uczestników do krytycznego myślenia.Założył polski oddział stowarzyszenia Strategic & Competitive Intelligence Professionals w 2012 i przewodniczył mu do 2015. Za wolontaryjny wkład w rozwój profesji wywiadu biznesowego w Polsce otrzymał od zarządu SCIP wyróżnienie Catalyst Award (2014).Studiował na kierunku "Zarządzanie i marketing" i uzyskał stopień magistra w SGH (1997-2001). Otrzymał stypendium programu CEMS w Norwegian School of Economics and Business Administration (2001). Doktorat na temat zarządzania wiedzą obronił w SGH (2006). Posiada licencję detektywa (2011). Nieustannie rozwija swój warsztat regularnie uczestnicząc i występując na zagranicznych konferencjach (np. SCIP, ICI, ACI). Otrzymał stypendium fundacji Fulbrighta (2017) i jako Senior Visiting Fellow w National Defense University w Waszyngtonie zajmował się efektywnością symulacji strategicznych w firmach, jak również wykładał gościnnie na wielu amerykańskich uczelniach.

Aleksandra Bielska

Absolwentka wydziału studiów nad wywiadem Mercyhurst University w Stanach Zjednoczonych oraz King's College w Londynie. Analityk informacji z doświadczeniem w pracy między innymi dla amerykańskiego Departamentu Obrony i firmy General Electric. Założycielka polskiej firmy Apphia Intelligence i reprezentant szwajcarskiej firmy i-intelligence. Obecnie zajmuje się zagadnieniami związanymi z psychologią analizy wywiadowczej i z zarządzaniem procesem wywiadowczym w sektorze prywatnym i państwowym. Aktywnie zaangażowana w różne projekty badawcze oraz przygotowanie i prowadzenie seminariów na zlecenie instytucji prywatnych, rządowych oraz organizacji międzynarodowych takich, jak ONZ, NATO, czy Unia Europejska.

Bartłomiej Bańkowski

Bartek jest specjalistą z zakresu ilościowej analizy sektorowej, business i competitive intelligence oraz specjalizuje się we wdrażaniu dedykowanych rozwiązań analitycznych. Zdobył doświadczenie przy realizacji międzynarodowych projektów dotyczących budowy rozwiązań analitycznych w globalnych korporacjach oraz organizacjach międzynarodowych. Obejmował kierownicze stanowiska w firmie, która jest największym dostawcą danych ekonomicznych dla rynków wschodzących oraz w globalnej firmie IT dostarczającej rozwiązań z zakresu analizy konkurencji. Obecnie zarządza zespołem analizy danych w firmie PMR – jednym z największych dostawców informacji rynkowej dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Bartek od ok. 10 lat prowadzi zajęcia z technik zdobywania informacji, analizy ilościowej oraz analizy sektorowej dla analityków i dyrektorów finansowych.

Mł. insp. dr inż. Jerzy Kosiński

Adiunkt w Zakładzie Studiów nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem Instytutu Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Biegły sądowy z zakresu przestępczości komputerowej i kart płatniczych z listy Sądu Okręgowego w Olsztynie. Były członek Grupy Roboczej ds. Cyberprzestępczości Interpolu (podgrupa Counter forensics) oraz członek Grupy Eksperckiej ds. Cyberprzestępczości Europolu. W latach 2005 – 2006 był ekspertem w Multidyscyplinarnej Grupie ds. Przestępczości Zorganizowanej Rady Unii Europejskiej.Uprawiana specjalność naukowa: cyberprzestępczość, dowody cyfrowe. Organizator cyklicznych konferencji: „Techniczne aspekty przestępczości teleinformatycznej” oraz „Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych”.

Kazimierz Turaliński

Ekspert ds. bezpieczeństwa i wywiadu gospodarczego, od 2000 roku związany z komercyjnym sektorem ochrony, detektywistyki i obsługi prawnej. Studiował ekonomię w specjalizacji podatkowej, nauki polityczne w specjalizacji międzynarodowych stosunków politycznych oraz prawo, aktualnie pracuje nad rozprawą doktorską poruszającą rolę wywiadu gospodarczego w zwalczaniu przestępczości ekonomicznej. Autor programów szkoleniowych i publikacji prawno-ekonomicznych, w tym podręczników uniwersyteckich: „Wywiad gospodarczy i polityczny” oraz „Windykacja gospodarcza”, a także książek dot. przestępczości zorganizowanej i ekonomicznej, m.in.: „Jak kraść? Podręcznik złodzieja”, „Przestępczość zorganizowana w III RP” oraz „Przestępstwa skarbowe – podatek VAT”.

Marcin Gałczyński

Marcin Gałczyński – doktorant w Szkole Głównej Handlowej. Absolwent stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej oraz prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Wykładowca w programie „Strategiczny Wywiad Biznesowy” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od połowy 2014 r. prowadzi działalność w zakresie analizy i doradztwa na rynkach energetycznych we współpracy z Zajdler Energy Lawyers & Consultants. W latach 2007–2014 w ramach praktyki Global Advantage zajmującej się wsparciem klientów w strategii globalizacji pracował na stanowisku Starszego Analityka (Senior Knowledge Analyst) dla The Boston Consulting Group w Warszawie. Legitymuje się doświadczeniem w projektach obejmujących rynki Europy Środkowo-Wschodniej, Azji i Afryki oraz branże FMCG, medyczną, energetyczną i motoryzacyjną.

Mariusz Zielke

Ur. 2 grudnia 1971 – dziennikarz śledczy. W latach 1999-2009 r. związany był z dziennikiem "Puls Biznesu". W 2005 r. zdobył nagrodę Grand Press w kategorii "dziennikarstwo śledcze" za teksty o giełdowych zmowach. Rok później nominowany do tej nagrody w kategorii dziennikarstwa specjalistycznego za cykl o absurdach urzędniczych i przetargach. W 2009 r. założył Niezależną Gazetę Internetową (www.ngi24.pl ). W 2009 r. ngi24 została nominowana do nagrody Grand Press jako pierwsze medium internetowe w historii tej nagrody, Mariusza Zielke nominowano ponownie w kategorii "dziennikarstwo śledcze". Jest autorem pierwszego polskiego thrillera finansowego pt. "Wyrok" i 4 innych powieści.

Piotr Niemczyk

Prezes zarządu Niemczyk i Wspólnicy S.A., spółki zajmującej się doradztwem w zakresie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i weryfikacji informacji o firmach i przedsiębiorstwach.
Od 1990 do 1993 roku Dyrektor Biura Analiz i Informacji Urzędu Ochrony Państwa. W latach 1993-1994 Zastępca Dyrektora Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa.  W latach 2000-2001 doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - organizator Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej.  W roku 2001 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, odpowiedzialny za telekomunikację. Aktualnie (od 1998 roku, z przerwą w latach 2001-2007) jest ekspertem Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych i wykładowcą akademickim w zakresie technik i metod analizowania i przetwarzania informacji.

Michał Rapacki

Prezes Zarządu Business Security Agency Sp. z. o.o. Licencjonowany Detektyw od 2003 roku. Szkoleniowiec z zakresu bezpieczeństwa biznesu oraz negocjator. Zajmuje się windykacją i problematyką prawno-karną dotyczącą oszustw dokonywanych na szkodę przedsiębiorstw. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej, byłym pracownikiem Policji oraz Centralnego Biura Śledczego. Kierował najbardziej skomplikowanymi śledztwami i sprawami poszukiwawczymi w Kraju. Był członkiem kilku najpoważniejszych grup dochodzeniowo-śledczych w latach 1997-2000 r.

Marcin Meller

Prezes zarządu MIIS Spółka z o.o. sp. k. Autor szkoleń, trener oraz konsultant w zakresie wywiadu jawnoźródłowego (OSINT).

Rainer Michaeli

Internationally recognized competitive intelligence (CI) professional. After graduating as an aeronautical engineer from the University of Brunswick, Germany, he worked as a systems and project engineer in the defense industry. Upon completion of an MBA at INSEAD, France, he worked as a Marketing Manager in the IT industry. In 1993 Rainer Michaeli set up DIE DENKFABRIK GmbH, an international consultancy that specializes in competitive intelligence services. In 2004 he founded the Institute for Competitive Intelligence (ICI), a major global competitive intelligence education provider, of which he is the Managing Director. He is also an adjunct lecturer in CI at the University of Darmstadt. In addition, Rainer Michaeli founded the leading German CI society, Deutsches Competitive Intelligence Forum, where he is a dedicated board member. In acknowledgement of his achievements in propagating competitive intelligence he has received awards such as Catalyst and Fellow from SCIP (Strategic and Competitive Intelligence Professionals), where he was a board member from 2003 to 2005. Rainer Michaeli’s text book “Competitive Intelligence” published in 2005, achieved instant acclaim and became a Financial Times Germany TOP 3 best seller.

dr Olaf Osica

Dyrektor ds. oceny ryzyka w PolityceInsight. Menadżer i konsultant z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy na styku instytucji publicznych i sektora think-tanków w zakresie wywiadu strategicznego, monitoringu i analizy procesów politycznych oraz definiowania ryzyka w obszarze m.in. rozwoju projektów inwestycyjnych firm w Polsce i za granicą oraz rynków eksportowych.

 

W latach 2011-2015 dyrektor, a obecnie przewodniczący Rady Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Doktor nauk politycznych i społecznych Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. Stypendysta departamentu stanu USA, ministerstwa spraw zagranicznych Francji oraz GFPS-Polska.

Stathis Karaplios

Dyrektor Zarządzający EMBS Group. Stathis jest niezwykle doświadczonym liderem projektów z zakresu doradztwa biznesowego. Pomagał wielu liderom biznesu z całego świata w osiąganiu ich biznesowych oraz strategicznych celów. Stathis pracował nad wieloma strategicznymi projektami, począwszy od due diligence na przygotowaniu IPO kończąc. Jego osiągnięcia obejmują także nadzorowanie zlokalizowanego w Moskwie zespołu badawczego, pracującego nad jednym z największych IPO w Rosji. Oprócz kierowania największymi projektami doradczymi, Stathis specjalizuje się w treningu oraz mentoringu młodych konsultantów i badaczy rynkowych, wykorzystując umiejętności nabyte podczas zarządzania działem konsultingu dla jednego z kluczowych w Europie Środkowo-Wschodniej dostawców usług z zakresu doradztwa biznesowego. Stathis ukończył studia I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Uniwersytecie Navarra w Hiszpanii. Następnie powrócił na krakowski Uniwersytet Ekonomiczny, by ukończyć studia z tytułem magistra stosunków międzynarodowych.

dr Tomasz Niepytalski

Właściciel i doradca w Kancelarii Prawnej w latach 1989-1999. Doradca wielu mikro, małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych takich jak: Kempii OY Finland, Hyundai Electronics, ITT FLYGT Aktiebolag i wielu innych.

Od 2000 roku wykładowca na  Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, w obecnej chwili zatrudniony na stanowisku Adiunkta. Członek Rad Nadzorczych w małych podmiotach prywatnych i dużych spółkach w tym spółkach Skarbu Państwa takich jak: Intraco S.A., Polskie Tatry S.A., TBS Kwatera Sp. z o.o. i innych.
Konsultant w  Kancelariach prawnych: Interpret Kancelaria Prawnicza Mydłowski, Kosicka, Śliwka, Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Spółka Komandytowa i innych.

Wykładowca na studiach licencjackich Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie jak i dla pracowników PwC.
Wykłady dla bardzo wymagających klientów, takich jak członkowie Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego jak też mniej wymagających takich jak bezrobotni zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą.
Od kilkunastu lat wykładowca na kursach przygotowawczych dla administracji w zakresie aplikacji kontrolerskiej NIK jak też na wykładach dla podmiotów prywatnych Np. kierownictwa IKEA.

dr Paweł Wnuczak

Jest menadżerem projektów doradczych oraz ekspertem ds. finansowych w firmie consultingowej. Przygotował sam lub z zespołem kilkadziesiąt projektów z zakresu wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, opracowania systemu controllingu, analizy finansowej oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla podmiotów ubiegających się o środki z UE. Odpowiada ze kwestie  merytoryczne finansowych studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego. Pełni również funkcje członka rady nadzorczej.

Szkoli z zakres analizy finansowej, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie z środków UE. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego.  Jest doktorem nauk ekonomicznych. W pracy naukowej zajmuje się szeroko rozumianymi finansami przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem systemów controllingu. Uczestnik konferencji naukowych o tematyce związanej z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw oraz autor wielu recenzowanych publikacji z tego zakresu.

Norbert Kołos

Norbert Kołos jest partnerem zarządzającym 4CF. Zdobył dyplomy magisterskie w zakresie ekonomii i zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończył też studia psychologiczne.

Od dziewięciu lat kieruje pracami zespołu analitycznego w 4CF, współtworząc liczne studia i strategie na potrzeby biznesu (przedsiębiorstwa produkcyjne), samorządów i międzynarodowych instytucji, w tym analizy foresightowe, socjoekonomiczne i Oceny Skutków Regulacji. W minionym roku doradzał m.in. agencjom rządowym Jernbaneverket, Innovasjon Norge i Kystverket w Norwegii w dziedzinie planowania strategicznego.

Prowadził warsztaty i szkolenia dla decydentów dużych firm i instytucji, m.in. Jerónimo Martins i Kongsberg. Zasiada we władzach polskiej ekspozytury The Millennium Project, międzynarodowego think-tanku foresightowego z siedzibą w Waszyngtonie.

Kacper Nosarzewski

Kacper Nosarzewski jest partnerem w 4CF i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością.

Doradza w dziedzinie foresightu strategicznego instytucjom międzynarodowym, takim jak UNESCO, UNDP oraz przedsiębiorstwom i organizacjom pozarządowym. Wpisany na listę ekspertów Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, alumnus Rockefeller Foundation Bellagio Programme. Współpracuje z NCSS od 2014 r. jako autor metodologii i facylitator projektów z dziedziny bezpieczeństwa narodowego.

W przeszłości przemawiał m.in. na TedxWarsaw 2013, gdzie podejmował zagadnienia globalnych problemów i sposobów wychodzenia z nich. Prowadził warsztaty dla firm i instytucji rządowych na całym świecie, m.in. polskich firm z branży FMCG, brazylijskich koncernów górniczych, agencji rządowych w Tunezji oraz Norwegii i Ministerstwa Pracy Republiki Kolumbii.

Michał Janowicz

Transfer Pricing Specialist & Key Account Manager w firmie Info-Credit. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz uczestnik podyplomowych studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych w SGH.

Odpowiedzialny za rozwój narzędzi analityczno-bazodanowych przeznaczonych do benchmarkingu cen transferowych, przygotowywanie kompletnych analiz benchmarkingowych z zakresu transakcji towarowych, usługowych i finansowych oraz prowadzenie projektów związanych z wyceną WNiP i ustalaniem rynkowej wysokości opłat licencyjnych na zlecenie klientów zewnętrznych. Współautor publikacji „Dokumentacja podatkowa cen transferowych” (ISBN: 978-83-7804-190-0; rozdział III „Analiza porównawcza”).

Rafał Hryniewicz

Były funkcjonariusz Policji oraz służb specjalnych. Jako oficer pionu kryminalnego Policji przez lata zajmował się zwalczaniem przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu (m.in. zabójstwa, rozboje), narkotykowej, a pod koniec służby także gospodarczej. Zajmował zarówno stanowiska wykonawcze, jak i kierownicze (m.in. naczelnik wydziału kryminalnego). W jednej ze służb specjalnych budował profesjonalny wydział analityczny (analiza strategiczna, wywiadowcza i kryminalna), którym zarządzał przez kilka lat jako zastępca naczelnika, a następnie naczelnik wydziału. W 2012 roku, jako ekspert w ramach projektu unijnego doradzał jednej z mołdawskich służb specjalnych w zakresie budowy efektywnego pionu analitycznego. W 2013 zainicjował, a następnie do 2015 r. koordynował współpracę komórek analitycznych czterech polskich służb specjalnych, m.in. w obszarze szkoleń. Obecnie pracuje w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. jako kierownik Zespołu Kontroli Wewnętrznej i zajmuje się zagadnieniami zarówno z zakresu kontroli wewnętrznej, jak i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Andrew Haggard

Andrew has extensive international investigative geolocation experience and has become an OSINT expert. He has previously worked to prevent and mitigate financial crimes. Recently, he has helped to train non-profits in conducting open source research and conducting multiple-source verification. Andrew lectures around Europe on OSINT techniques to investigative journalists, as well as other types of investigators.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie zespołowej pracy końcowej i jej obrona.

 

ZOBACZ GALERIĘ Z FORUM STRATEGICZNEGO WYWIADU BIZNESOWEGO

 

ZOBACZ JAK OCENILI STUDIA ABSOLWENCI I EDYCJI

PROSZĘ PODAĆ TRZY MOCNE STRONY PROGRAMU

CZY POLECIŁ/A BY PAN/PANI STUDIA PODYPLOMOWE W ALK ZNAJOMYM?

OCENA KADRY NAUKOWEJ / WARUNKÓW STUDIOWANIA

OCENA ORGANIZACJI STUDIÓW

Kontakt: 
Agnieszka Marciniuk

Starszy doradca edukacyjny