Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży 

ZASADY NABORU 

Aby móc korzystać z odpowiedniej wymiany wiedzy między uczestnikami studiów o przyjęciu na studia decyduje CV oraz kolejność zgłoszeń. Do kogo skierowane są studia opisujemy w części ADRESACI STUDIÓW.

  • VI edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2019 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2019 roku.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)
  • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
  • kopia dowodu wpłaty wpisowego
  • CV

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

ETAPY REKRUTACJI  

1

Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2

Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

Rekrutacja online 

3

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

Kontakt: 
Agnieszka Bartczuk-Jasińska

Starszy doradca edukacyjny