Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

Budowanie strategii sprzedaży

 • Budowanie strategii sprzedaży
 • Budowanie struktur sprzedaży
 • Zarządzanie cyklem życia klienta
 • Uspójnienie działań między Sprzedażą a Marketingiem 
 • Trendy w zarządzania sprzedażą i ich wpływ na zarządzaniu zespołem
 • Projektowanie systemów motywacyjnych w sprzedaży
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o zaufanie i etykę
 • Finanse dla szefów sprzedaży
 • Projekt doradczy

Budowanie i praca z zespołem sprzedaży

 • Budowanie zespołu i współpraca, dobór zasobów w oparciu o model FRIS
 • Efektywna komunikacja w procesie ustalania celów sprzedażowych i planowania działań
 • Delegowanie i egzekwowanie zadań
 • Negocjacje - proces, techniki, zespół
 • Przywództwo sytuacyjne i zespół w zmianie
 • Efektywna rekrutacja - jako narzędzie efektywnego zaradzania zespołem sprzedaży
 • Motywowanie pracowników

Całkowita liczba godzin dydaktycznych 184*

*(jedna godzina dydaktyczna = 45 min)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w raz lub dwa razy w miesiącu:

 • soboty - godz.  8.45 – 15.45
 • niedziele - godz.  8.45 – 15.45

TERMINY ZAJĘĆ 

 • 12-13.10.2019
 • 15-16.11.2019
 • 30.11-1.12.2019
 • 14-15.12.2019
 • 18-19.01.2020
 • 1-2.02.2020
 • 29.02-1.03.2020
 • 14-15.03.2020
 • 4-5.04.2020
 • 25-26.04.2020
 • 18-19.05.2020
 • 28.06.2020 obrony

  Kontakt: 
  Agnieszka Bartczuk-Jasińska

  Starszy doradca edukacyjny