Strategiczne zarządzanie kategorią produktową NOWOŚĆ 

STUDIA SĄ OBJĘTE PATRONATEM STRATEGICZNYM CCI FRANCE POLOGNE / FRANCUSKO-POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ 

O STUDIACH 

Szanowni Państwo,

Pojęcie „Category Management” od kilkunastu lat gości w języku wielu organizacji handlowych w Polsce. Długo utożsamiany głownie z merchandisingiem i – niekiedy – zarządzaniem cenami, coraz częściej postrzegany jest jako znacznie szersza dziedzina. Jednocześnie coraz więcej firm słusznie dostrzega w dojrzałym i kompleksowym zrządzaniu kategorią szanse na uzyskanie znacząco lepszych wyników w działalności handlowej. W sytuacji, kiedy nie można w nieskończoność podnosić efektywności działów handlowych, a skuteczność tradycyjnej reklamy też zbliżyła się do kresu swoich możliwości, to właśnie świadome i celowe budowanie oferty handlowej, a także późniejsze nią zarządzanie jest prawdopodobnie największym narzędziowym potencjałem wzrostu firm handlowych. Powinna to być jednak działalność oparta o bardzo przemyślany pomysł na kategorię produktową, osadzony w rzetelnej wiedzy o rynku, klientach, ich sytuacjach i zachowaniach zakupowych. Oparta także o zrozumienie zasad skutecznego wykorzystania synergii wielu elementów: budowy skutecznego portfolio produktów, planowania sklepu i półki, posługiwania się narzędziami cenowymi i promocyjnymi. Są to procesy, których skuteczność jest najwyższa, kiedy współdziałają ze sobą – oczywiście w zakresie, który umożliwiają zasady rynku, etyki i prawa - producenci/dostawcy i detaliści.

czytaj więcej 

CEL STUDIÓW 

Nabycie i rozwinięcie kluczowych kompetencji niezbędnych do efektywnej pracy związanej z zarządzaniem kategorią produktową w przedsiębiorstwie handlowym lub nadzorem nad zespołem wykonującym taką pracę.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

 • całościowe zrozumienie uwarunkowań rządzących procesami zarządzania kategorią, zarówno po stronie detalisty, jak i dostawcy
 • otrzymanie kluczowej wiedzy o celach, uwarunkowaniach  i metodach zarządzania kategorią, a także  zdobycie umiejętności efektywnego wykorzystywania narzędzi projektowania i zarządzania ofertą handlową
 • rozwinięcie umiejętności wykorzystania dostępnych danych do przeprowadzenia analiz zakończonych wyciągnięciem poprawnych wniosków i podjęciem uzasadnionej decyzji
 • ukształtowanie postawy zarządzania kategorią w oparciu o zrozumienie roli i uwarunkowań, w których znajdują się 3 strony  procesu sprzedażowego: dostawca, detalista i klient
 • umiejętność integrowania wiedzy o klientach, ich sytuacjach zakupowych i sposobach podejmowania decyzji w proces tworzenia oferty kategorii i bieżącego zarządzania kategorią
 • poznanie metod budowy efektywnego planu sklepu i planu półki

W ramach programu uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w zaawansowanej symulacji rynkowej, a także pracować w grupach projektowych nad realnymi zagadnieniami biznesowymi z praktyki swojej, bądź innych słuchaczy.

ADRESACI STUDIÓW 

 • osoby zarządzające kategorią lub grupą produktową w sieciach handlu detalicznego
 • menedżerowie jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za tworzenie i zarządzanie ofertą handlową
 • menedżerowie zarządzający i właściciele dużych sklepów i firm produkcyjnych bądź dystrybucyjnych odpowiedzialni m.in. za sprzedaż, niewykorzystujący dotąd zarządzania kategorią lub planujący rozwinąć aktywność swojej organizacji w tym zakresie
 • osoby odpowiedzialne po stronie dostawcy za współpracę z sieciami detalicznymi (Key Account Manager)
 • High-Potentials - osoby z doświadczeniem w pracy z kategorią produktową, aspirujący do zarządzania większymi obszarami lub strukturami

Aby móc korzystać z odpowiedniej wymiany wiedzy między uczestnikami studiów o przyjęciu na studia decyduje CV oraz kolejność zgłoszeń.

WYKŁADOWCY WIODĄCY 

Marcin Gildner

Trener biznesu, konsultant, negocjator. Absolwent Dziennikarstwa w Instytucie Politologii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Drogę zawodową rozpoczynał jako reporter radiowy i konferansjer prowadzący imprezy sceniczne (m.in. Miss Polonia Super Model). Następnie związał swoją karierę z biznesem: przez 19 lat budował doświadczenie jako specjalista i menedżer odpowiedzialny za sprzedaż, zakupy, obsługę Klienta, marketing i category management, zarządzając m.in. zespołami i projektami międzynarodowymi
w ogólnoświatowych korporacjach. Odpowiadał między innymi za sprzedaż w AIG, category management w Leroy Merlin i marketing narzędzi Bosch w Polsce, Czechach i Słowacji.
Jako trener i konsultant specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem produktem / marką / kategorią produktową, sprzedażą i obsługą Klienta, a także negocjacjami. Doradza w tworzeniu w firmach standardów zarządzania kategorią i we wdrażaniu integrowania wiedzy o Kliencie w procesy tworzenia oferty handlowej. Realizuje projekty szkoleniowe i konsultingowe dla branż technicznej, gastronomicznej, FMCG i dóbr luksusowych.

Mateusz Chołaściński

Analityk biznesowy specjalizujący się w strategiach cenowych i zarządzaniu przychodami ze sprzedaży. Z wykształcenia fizyk teoretyk, wykorzystujący swoje doświadczenie w analizie rynku, konkurencji i w poszukiwaniu szans wygenerowania wzrostu wartości dla firm.
Podczas swojej kariery odpowiadał za strategię cenową w Kompanii Piwowarskiej, wdrażał politykę cenową w Makro C&C Polska.
Pomysłodawca i twórca pierwszej wersji symulacji biznesowej Netious Market Challenge.
Autor wielu publikacji, prelekcji oraz sesji interaktywnych dotyczących zarządzania przychodami podczas konferencji tematycznych organizowanych dla wiodących firm z branży FMCG.
Prowadzi szkolenia z tematyki zarządzania przychodami oraz pricingu. Prowadzi projekty z zakresu strategii i polityki cenowej, efektywności systemów rabatowych oraz motywacyjnych dla sprzedaży i marketingu.

Dr Grzegorz Rawicz-Mańkowski

Rozpoczynał edukację od nauk medycznych, doktorat z patofizjologii przygotowywał we Francji, zajmował się technologiami dla osób niepełnosprawnych. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Pracował w Pałacu Królewskim w Katarze.
Od 17 lat zajmuje się rynkiem Business Intelligence i BIG DATA. Przez wiele lat związany z SAS Institute zarówno w strukturach krajowych (dyrektor marketingu i sprzedaży) jak i globalnych (komitet sterujący komunikacją zewnętrzną). Współpracował również m.in. z Qumak, FranklinCovey oraz Master International. Realizował projekty dla firm z branż farmaceutycznej, energetycznej, edukacyjnej, telekomunikacyjnej i IT. Autor wielu publikacji, współautor podręczników dotyczących informatyki ekonomicznej i zarządzania wiedzą. Obecnie interim manager, współpracuje m.in. z Controlling Systems promując wykorzystywanie analityki biznesowej i Partners in Progress wspierając uczelnie w wykorzystaniu technologii Business Intelligence i BIG DATA. Absolwent MBA IFG i wielu programów szkoleniowych, mając okazje bezpośrednio uczyć się m.in. od Thomasa Davenporta, Maxwela Gladwella, Jima Goodnighta, Lestera Wundermana, Nicolasa Taleba, Gary Cokinsa czy Raya Daceya.

Marcin Zięć

Praktyk z ponad 14-letnim doświadczeniem w pracy w obszarach związanych z trade marketingiem, sprzedażą oraz zarządzaniem kategorią. Swoje doświadczenie zdobywał w pracy w takich firmach jak Unilever oraz Kompania Piwowarska. Ukończył studia Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej oraz program rozwoju kadry menadżerskiej w Ashridge Business School w Wielkiej Brytanii.
Podczas swojej kariery odpowiadał za rozwój kategorii u kluczowych klientów, zarządzanie działaniami trade marketingowymi zarówno w kanałach handlu tradycyjnego, jak i nowoczesnego, budowanie strategii kanałów sprzedaży, standardów pracy przedstawicieli handlowych, rozwój klientów oraz rozwój narzędzi komunikacji w punktach sprzedaży. Wiele lat swojej pracy poświęcił na zgłębianie wiedzy o kupującym i budowaniu umiejętności analizowania jego zachowań w celu maksymalizacji przychodów ze sprzedaży.
Prowadzi szkolenia z tematyki zarządzania kategorią zarówno na potrzeby rozwoju pracowników wewnętrznych firm, jak i osób z działów handlowych i zarządzania przestrzenią sprzedaży po stronie klientów detalicznych.
Prowadzi projekty z zakresu strategii i polityki cenowej, strategii portfela oraz zarządzania kategorią
w kanałach sprzedaży zarówno dla detalistów, jak i producentów głównie na rynku FMCG.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie projektu końcowego i przeprowadzenie jego prezentacji.


Kontakt:
Monika Żochowska

Doradca edukacyjny

 • +48 (22) 519 23 34