Salesforce CRM i Marketing Automation 

Firma Craftware Sp. z o.o. tworzy oprogramowanie rozwijające biznes w obszarze sprzedaży, marketingu oraz obsługi klienta. Jej działalność koncentruje się wokół platformy Salesforce („dlaczego Salesforce?”) i obejmuje wdrożenia biznesowe, rozwój oprogramowania i aplikacje AppExchange. Firma ma status Platynowego Partnera Salesforce. Do grona klientów Craftware należą zarówno duże korporacje, jak i małe, rodzinne przedsiębiorstwa. Dzięki temu firma posiada bardzo szerokie doświadczenie we wdrażaniu i rozwijaniu systemów CRM. Craftware współpracuje między innymi z Roche, Aegon, Jean Louis David, Alior Leasing, eRecruiter, Grecos itd.
Firma zatrudnia ok. 220 osób, pracujących z biur w Warszawie, Łodzi oraz zdalnie z różnych części Polski i świata.

KIEROWNIK STUDIÓW 

dr PRZEMYSŁAW TOMCZYK

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalista w zakresie badań naukowych i dydaktyki prowadzonej w obszarze CRM, w szczególności analizy portfela klientów, wartości życiowej klienta (Customer Lifetime Value - CLV) oraz wiedzy klienta (Knowledge from Customer – KfC)

Absolwent stacjonarnych studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Twórca wyróżnionej rozprawy doktorskiej pt.Zarządzanie wartością klienta a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie branży ubezpieczeniowej, powstałej na podstawie autorskiej, ogólnopolskiej analizy rynku pośredników ubezpieczeniowych w zakresie zarządzania wartością klienta, wykonanej we współpracy z Polską Izbą Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.

Kierownik i uczestnik projektów naukowo-badawczych. Stypendysta Unii Europejskiej oraz Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie dydaktyczne w Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz ESCP Europe w Paryżu. Autor publikacji na rynku polskim i amerykańskim, poświęconych zarządzaniu wartością klienta i metodologii nauk. Kierownik Studiów Podyplomowych Badania i Analizy Marketingowe oraz CRM i Marketing Automation w Akademii Leona Koźmińskiego.


Zapraszam do kontaktu
tel. 509-629-909

Najważniejsze publikacje dostępne w:
www.researchgate.net/profile/Przemyslaw_Tomczyk
kozminski.academia.edu/PrzemyslawTomczyk

Zarządzanie relacjami z klientami (Customer Relationship Management - CRM) odbywa się dziś głównie w internecie. To nic innego jak śledzenie ich losów od pierwszego kontaktu z firmą do chwili, kiedy definitywnie zrezygnują w usług. W tym okresie wiele może się wydarzyć – klient zmieni pracę, założy rodzinę, zmieni zainteresowania. Te wydarzenia będą miały wpływ na to co, jak i kiedy kupuje a dobry marketer będzie potrafił to kontrolować i dzięki temu maksymalizować wartość każdego klienta. Do tego jednak niezbędne są wiedza, umiejętności i narzędzia. Po ukończeniu studiów Salesforce CRM i Marketing Automation absolwent będzie wszechstronnie przygotowany do pracy na wiodącej platformie CRM i Marketing Automation jaką jest Salesforce i platformach pokrewnych, działających w oparciu o podobną logikę.

 

CEL STUDIÓW 

Głównym celem studiów jest wykształcenie marketera, gotowego podjąć pracę na stanowisku specjalisty ds. CRM i Marketing Automation

https://www.pracuj.pl/praca/crm-specialist-specjalista-ds-crm-warszawa,oferta,6175232
https://www.pracuj.pl/praca/crm-and-email-marketing-specialist-warszawa,oferta,6149806
https://www.pracuj.pl/praca/starszy-specjalista-ds-crm-warszawa,oferta,6139321
https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-ds-crm-warszawa,oferta,5785757
https://www.pracuj.pl/praca/bso-specialist-marketing-automation-campaign-wroclaw,oferta,6177564

Cele szczegółowe:

 1. Przekazanie wiedzy teoretycznej niezbędnej do zrozumienia problematyki zarządzania relacjami z klientem (CRM) i automatyzacji marketingu (Marketing Automation) przez osoby nie mające doświadczenia w marketingu lub początkujące
 2. Wykształcenie umiejętności zarządzania relacjami z klientem w firmie zgodnie z cyklem życia klienta na platformie internetowej  Salesforce jako wiodącej na rynku
 3. Wykształcenie umiejętności rozumienia specyfiki różnych branż w zakresie CRM i Marketing Automation

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

Po ukończeniu programu absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach, w których wykorzystanie systemów CRM i Marketing Automation ma podstawowe znaczenie, w szczególności:

 1. Specjalisty ds. CRM i Marketing Automation.
 2. Specjalisty ds. relacji z klientem
 3. Specjalista ds. wsparcia sprzedaży
 4. Specjalista ds. relacji biznesowych

Będzie potrafił zaplanować i przeprowadzić kampanię CRM oraz zarządzać relacjami z klientami na każdym etapie ich cyklu życia w firmie (pozyskanie, rozwój relacji, odejście).Będzie potrafił wykorzystać narzędzia informatyczne w celu maksymalizacji sprzedaży i wartości klienta.

ADRESACI STUDIÓW 

Połączenie teorii z praktyką sprawi, że osoby początkujące w zakresie CRM/Marketing Automation poszerzą swoje kompetencje marketingowe, a osoby z doświadczeniem – poszerzą i pogłębią je. Studia przeznaczone są w szczególności dla:

 • specjalistów ds. CRM/Marketing Automation, chcących poszerzyć i pogłębić swoje kompetencje
 • marketerów, chcących zmienić specjalizację na CRM/Marketing Automation
 • osób rozpoczynających bądź planujących rozpocząć karierę w marketingu w zakresie CRM/Marketing Automation

WYKŁADOWCY 

  dr Przemysław Tomczyk

  Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalista w zakresie CRM (głównie analiza wartości i wiedzy klienta – Customer Lifetime Value, Customer Knowledge Value).

  Absolwent stacjonarnych studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Twórca wyróżnionej rozprawy doktorskiej pt. Zarządzanie wartością klienta a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie branży ubezpieczeniowej, powstałej na podstawie autorskiej, ogólnopolskiej analizy rynku pośredników ubezpieczeniowych w zakresie zarządzania wartością klienta, wykonanej we współpracy z Polską Izbą Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.
  Kierownik i uczestnik projektów naukowo-badawczych. Stypendysta Unii Europejskiej oraz Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie dydaktyczne w Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz ESCP Europe w Paryżu. Autor publikacji na rynku polskim i amerykańskim, poświęconych zarządzaniu wartością klienta i metodologii nauk. Kierownik Studiów Podyplomowych Badania i Analizy Marketingowe oraz CRM i Marketing Automation w Akademii Leona Koźmińskiego.

  http://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/studiapodyplomowe/kierunki/badania-i-analizy-marketingowe/o-studiach/

  Najważniejsze publikacje dostępne w:
  www.researchgate.net/profile/Przemyslaw_Tomczyk

  Kontakt:
  ptomczyk@kozminski.edu.pl

  Przemysław Podlasin

  Przemysław Podlasin kieruje zespołem odpowiedzialnym za analitykę w obszarze zarządzania cyklem życia klienta. Uczestniczy w projektach, których celem jest podnoszenie wartości klientów i aktywizacja sprzedaży. Od ponad dziesięciu lat związany z branżą finansową, od ośmiu z PKO Bankiem Polskim. Absolwent studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej (Finanse i Rachunkowość) i na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie projektem” na Uniwersytecie Warszawskim i „Data Science" na Politechnice Warszawskiej.

  Dagmara Plata-Alf

  Pasjonatka marketingu i nowych technologii. Dyrektor Zarządzający i właścicielka w firmie Hotel Media Group. Pracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w Katedrze Marketingu.

  Doradca i trener biznesu specjalizujący się w strategicznym doradztwie w obszarze marketingu internetowego i automatyzacji procesów marketingowo-sprzedażowych. Jest autorką licznych artykułów z zakresu marketingu oraz zarządzania, realizuje swoją pasję i dzieli się wiedzą także podczas gościnnych wykładów akademickich (m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej czy też Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie). Absolwentka studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego oraz MBA na University of Bedfordshire.

  Krzysztof Lesisz

  Senior Salesforce Developer w firmie Craftware, będącej platynowym partnerem Salesforce, globalnego lidera rozwiązań CRM.
  Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.Kariera programisty rozpoczęta od pracy przy systemach typu GIS. Następnie 5 lat w technologii JAVA i dewelopment systemów CRM.
  Od 8 lat kontynuuje swoją przygodę z systemami CRM jako specjalista technologii Salesforce. W portfolio liczne wdrożenia Salesforce CRM (Service Cloud i Sales Cloud) dla klientów zagranicznych i polskich - głównie firm farmaceutycznych i finansowych.
  Posiada certyfikat Salesforce App Builder, Salesforce Administrator oraz Salesforce Service Cloud Consultant.

  Marek Ceglarz

  Account Manager w firmie Craftware, będącej platynowym partnerem Salesforce, globalnego lidera rozwiązań CRM. Początkowo związany z branżą hotelarską, w której przez 3 lata przeszedł ścieżkę od recepcjonisty do managera butikowego aparthotelu w Warszawie.
  Od 5 lat specjalista w obszarze sprzedaży i rozwoju biznesu, zaczynając w branży hotelarskiej, następnie informatycznej - outsourcingu usług w sektorze IT, sprzedaży projektów i usług z obszaru JAVA i Salesforce na rynku Polskim i wybranych rynkach międzynarodowych.
  Posiada certyfikat Salesforce Accredited Sales Professional. Obecnie zajmuje się sprzedażą w sektorze SMB i MM, skupiając się przede wszystkim na pozyskiwaniu nowych klientów dla platformy Salesforce, zadbaniu o odpowiednie wdrożenie oraz adopcję rozwiązania i dalszą współpracę opartą na sukcesie klienta.

  Piotr Lempkowski

  Manager Sprzedaży w firmie Craftware – platynowym partnerze Salesforce, globalnego lidera rozwiązań CRM. Od 6 lat specjalista w obszarze sprzedaży i rozwoju biznesu dla rozwiązań SaaS (Software as a Service), na rynku Polskim i wybranych rynkach międzynarodowych. Na początku związany z systemami w obszarze GRC (Governance, Risk Management, Compliance) - AdaptiveGRC, następnie HR – eRecruiter (Grupa Pracuj), a od ponad roku w tematyce CRM – Salesforce. Posiada certyfikat Salesforce Accredited Sales Professional. Obecnie kieruje działaniami zespołu, którego celem jest pozyskiwanie nowych klientów dla platformy Salesforce, zadbanie o odpowiednie wdrożenie oraz adopcję rozwiązania i dalszą współpracę opartą na sukcesie klienta.

  WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

  Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie i obrona pracy dyplomowej dotyczącej strategii zarządzania relacjami z klientami w formie pisemnego projektu grupowego.


  Kontakt: 
  Monika Kasprzyk

  Doradca edukacyjny