Rozwiązania prawne dla menedżerów i przedsiębiorców 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

  • Zajęcia integracyjne
  • Podstawy prawa - podstawowe pojęcia i definicje, wykładnie prawa, stosowanie prawa
  • Prawo cywilne - ogólne, własność i inne prawa rzeczowe, zobowiązania
  • Prawo handlowe - spółki prawa handlowego: jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, partnerska, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna
  • Regulacje prawne zarządzania spółką kapitałową - organy spółki i ich rola
  • Prawo pracy -podstawowe zagadnienia, umowa o pracę a kontrakt  menedżerski.
  • Odpowiedzialność cywilnoprawna i karna członków organów spółki
  • Formy prawne wykonywania działalności gospodarczej - konsorcja: wybrane formy prawne kapitałowej i ekonomicznej współpracy podmiotów
  • Rodzaje zabezpieczeń wierzytelności ze szczególnym uwzględnieniem umów kredytowych
  • Podatki, strategie podatkowe i raje podatkowe - podatek jako zobowiązanie, optymalizacje podatkowe
  • Prawne instrumenty zarządzania podmiotami gospodarczymi
  • Łączenie, podział i przekształcenia spółek
  • Postępowanie egzekucyjne w praktyce -egzekucja świadczeń pieniężnych (rodzaje, procedura, środki zaskarżania)
  • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne - zdolność upadłościowa, wniosek o upadłość, upadać, układać się czy naprawiać?
  • Własność intelektualna
  • Prawne uwarunkowania relacji z administracją
  • Status pokrzywdzonego przedsiębiorcy w postępowaniu karnym i Prawnokarne środki ochrony interesów pokrzywdzonego przedsiębiorcy/
  • Prawo karne gospodarcze z elementami prawa karnego skarbowego
  • Ochrona danych osobowych
  • Projekt końcowy i egzamin końcowy

   

  Zajęcia odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych.

  Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 200*

  *1 godzina dydaktyczna = 45 minut

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

  Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w:

  • soboty - 8.45 - 17.30
  • niedziele - 8.45 - 15.45

  Kontakt: 
  Agnieszka Pastuszka

  Doradca edukacyjny