Rozwiązania prawne dla menedżerów i przedsiębiorców 


Do 30 czerwca zapisz się na wybrane studia, złóż komplet dokumentów, uiść opłatę wpisową/za postępowanie rekrutacyjne i otrzymaj zniżkę 500 zł na studia podyplomowe lub 1000 zł na studia MBA.

 

OPŁATY ZA STUDIA 

  • Wpisowe: 200 zł
  • Cena: 6400 zł - możliwość płatności w dwóch ratach po 3200 zł każda
  • Cena ze zniżką dla absolwentów ALK: 5760 zł * - możliwość płatności w dwóch ratach po 2880 zł każda
  • Cena ze zniżką za jednorazową płatność: 6100 zł *

    *
    Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

KONTO BANKOWE

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:
Akademia Leona Koźmińskiego 
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59 
BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Faktury 

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) 

Dowiedz się więcej na temat możliwości dofinansowania studiów podyplomowych.

Kontakt: 
Agnieszka Pastuszka

Doradca edukacyjny