Rozwiązania prawne dla menedżerów i przedsiębiorców 

KIEROWNIK MERYTORYCZNY 

dr Robert Pietrusiński

Magister prawa oraz dr nauk ekonomicznych ze specjalnością nauk o zarządzaniu. Ekspert w zakresie prawa handlowego i cywilnego. Specjalista w zakresie tworzenia i prowadzenia działalności przez spółki, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie. Doradca zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych. Specjalista zagadnień ładu korporacyjnego; wzajemnych relacji władz spółek kapitałowych. Wspólnik kancelarii prawnej. Wykładowca prawa handlowego i gospodarczego.

CEL STUDIÓW 

Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu prawa cywilnego, handlowego, pracy, podatkowego  i innych gałęzi prawa których znajomość w podstawowym zakresie niezbędna jest w pracy każdego menedżera,  przedsiębiorcy, uczestnika życia gospodarczego jak również urzędnika czy pracownika samorządu. Zaczynamy studia od podstaw prawa a kończymy pokazując niekonwencjonalne rozwiązania pozwalające ograniczyć odpowiedzialność i ułatwiające funkcjonowanie w życiu gospodarczym.  Praktyczna analiza umów, statutów i dokumentów wewnętrznych spółek pozwala na poznanie najważniejszych aspektów praktycznych ich funkcjonowania i umożliwia ich zastosowanie w praktyce. 
 

ADRESACI STUDIÓW 

„Nieprawnicy” – studia skierowane są głównie do osób nie mających wykształcenia prawniczego. Ofertę kierujemy do wszystkich którzy chcą poznać prawo w niezbędnych zakresie do sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w życiu gospodarczym zarówno w podmiotach prywatnych jak i publicznych.

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

Zajęcia prowadzą wyłącznie praktycy: adwokaci, radcowie prawni, notariusze i pracownicy naukowi z doświadczeniem praktycznym.

Na studiach uczą między innymi:

 • mec. Grzegorz Orłowski
 • mec. Robert Pietrusiński
 • dr Mariusz Maciejewski
 • dr hab. Paweł Kossecki
 • prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • mec. Mariusz Wróblewski

  WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotów:

  • Podstawy prawa - podstawowe pojęcia i definicje, wykładnie prawa, stosowanie prawa
  • Prawo cywilne - ogólne, własność i inne prawa rzeczowe, zobowiązania
  • Prawo handlowe - spółki prawa handlowego: jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, partnerska, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna
  • Regulacje prawne zarządzania spółką kapitałową - organy spółki i ich rola
  • Prawo pracy -podstawowe zagadnienia, umowa o pracę a kontrakt  menedżerski
  • Odpowiedzialność cywilnoprawna i karna członków organów spółki

  oraz zdanie egzaminu końcowego złożonego z części pisemnej oraz obrony projektu końcowego.

   

  Kontakt: 
  Agnieszka Pastuszka

  Doradca edukacyjny