Relacje inwestorskie i pozyskiwanie kapitału w przedsięwzięciach innowacyjnych. Od startupu do scaleupu 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

Studia prowadzone w trybie wieczorowym, realizowane w co drugi poniedziałek i wtorek oraz jeden weekend w semestrze

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest przekazanie informacji na temat pozyskania technik inwestorów oraz utrzymania z nimi relacji.

 • Cele te zostaną realizowane w ramach trzech obszarów. W obszarze wiedzy słuchacz pozna teoretyczne podstawy finansów korporacyjnych, pozyskiwania finansowania dla startup-ów, pozna zasady funkcjonowania rynków giełdowych w Polsce. Słuchacz będzie posiadać wiedzę dotyczącą komunikacji i jej efektywnego wykorzystywania oraz pozna naukowe podstawy wyceny przedsiębiorstwa.
 • W obszarze umiejętności słuchacz będzie potrafił wymienić rodzaje źródeł finansowania oraz przeprowadzić analizę finansową przedsiębiorstwa oraz przygotować biznesplan. Będzie potrafił rozróżnić właściwości I cechy poszczególnych form finansowania startupów oraz dobrać dane źródło do konkretnego przypadku. Nauczy się, jak wybrać odpowiedni segment rynek na którym mógłby pozyskać finansowanie oraz będzie w stanie przestrzegać obowiązków informacyjnych. Słuchacz będzie potrafił komunikować się z różnymi grupami odbiorców znając odpowiednie cechy i sposoby komunikacji w poszczególnych grupach. Słuchacz potrafił będzie wycenić przedsiębiorstwo.
 • W obszarze postawy słuchacz będzie dostrzegać wartości etycznej postawy związanej z uczestnictwem w rynku finansowym. Ponadto będzie wskazywać świadomość krytycznej oceny zdobytej wiedzy dotyczącej finansowania oraz samego znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych i poznawczych. Dodatkowo będzie wykazywać nawyk samodzielnego działania, rozwiazywania problemów i podejmowania decyzji z zachowaniem norm społecznych i kulturowych. Będzie działał również na rzecz dobra wspólnego i rozwoju relacji międzyludzkich.

KIEROWNIK STUDIÓW 

dr Błażej Podgórski – wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, opiekun naukowy programu. Jego zainteresowania badawczo - naukowe skupiają się na trzech obszarach: rynku kapitałowym, ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wykorzystaniu narzędzi informatycznych w analizie finansowej. Jest autorem i współautorem wielu artykułów dotyczących tych zagadnień oraz jednej pozycji książkowej.

 

 

 

GŁÓWNE ATUTY 

 • 172 godzin praktycznych, interaktywnych zajęć dydaktycznych
 • nasi wykładowcy to praktycy, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie uruchomiania nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, a także budową relacji inwestorskich.
 • prowadzący zajęcia to zarówno uznani wykładowcy z udokumentowanym doświadczeniem dydaktycznym i świetni praktycy reprezentujący znane marki z branży interaktywnej
 • praktyczne warsztaty: główną praca zaliczeniową studiów jest projekt w ramach którego słuchacze przygotują niezbędne dokumenty do utworzenia własnego startupu z prezentacją w celu pozyskania inwestora i zarządzaniem informacjami kierowanymi do interesariuszy.
 • zajęcia prowadzone są w komfortowych warunkach, w świetnie wyposażonych salach
 • dostęp do biblioteki w której znajduje się  szereg specjalistycznych baz danych tj. EBSCO, Emerald czy ProQuest.
 • dostęp do unikatowych materiałów - w tym zasobów "Financial Times", baz danych Thompson Reuters, czy Bloomberg pozwalających na oszacowanie wartości przedsięwzięć

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

 • Słuchacz pozna główne oraz specjalistyczne pojęcia dotyczące finansów korporacyjnych oraz będzie potrafił je wykorzystać w praktyce dobierając odpowiednie ich rodzaje.
 • Pozna zagadnienia związane z tworzeniem biznesplanów i będzie w stanie samodzielnie stworzyć biznesplan.
 • Słuchacz pozna zasady pozyskiwania finansowania dla startupów oraz rozróżnia cechy i właściwości poszczególnych form finansowania oraz jest w stanie dobrać odpowiedni rodzaj finansowania do danej sytuacji w przedsiębiorstwie.
 • Słuchacz pozna cechy i zasady obrotu na poszczególnych rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych.
 • Uczestnik zdobędzie wiedzę dotyczącą efektywnej komunikacji z różnymi grupami interesariuszy oraz potrafi wykorzystać zaprezentowane narzędzia do zdobycia zainteresowania i pozyskania odbiorców informacji dotyczących jego przedsiębiorstwa.
 • Ponadto słuchacz pozna metody wyceny przedsiębiorstw i wykorzystując je do praktycznej sytuacji będzie potrafił przeprowadzić wycenę danego podmiotu gospodarczego.
 • Całość nauczania będzie związana również a aspektem społecznym jakim jest poznanie zasad etycznego funkcjonowania na rynku finansowym.

ADRESACI STUDIÓW 

Program jest przede wszystkim adresowany to wszystkich osób, dla których jedną z grup interesariuszy są inwestorzy. Celem słuchaczy musi być pogłębienie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej komunikacji z inwestorami, poczynając od rozumienia mechanizmów rynkowych, klasyfikacji grup interesariuszy oraz prezentacji informacji.  Ogółem, program będzie korzystny dla wszystkich osób dla których koniecznością jest rozmowa i komunikacja z inwestorami. Program dostarczy narzędzi, pomagające ułatwić prezentacje informacji, ale i ich dogłębną analizę.

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

Dr Szymon Okoń

Jest partnerem w kancelarii prawnej SSW Pragmatic Solutions. Jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych oraz doktorem nauk ekonomicznych w zakresie finansów. Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Jego główną specjalnością są transakcje fuzji i przejęć, aspekty prawne i finansowe rynków kapitałowych oraz finanse i bankowość. Jego doświadczenie obejmuje uczestnictwo w licznych projektach transakcyjnych (IPO, SPO, emisje obligacji, M&A) i restrukturyzacyjnych oraz doradztwo korporacyjne. Zdobywał także doświadczenie w obszarze regulacyjnym rynku finansowego. Rekomendowany jako prawnik dedykowany z zakresu rynku kapitałowego przez międzynarodowe rankingi takie jak Chambers Global, Legal500 oraz IFLR1000.
Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Studiował także na Edinburgh Napier University oraz London School of Economics and Political Science.

Paweł Biedrzycki

Redaktor Naczelny i wydawca największego serwisu blogowego o giełdzie w Polsce StrefaInwestorow.pl. Współtwórca narzędzia dla inwestorów giełdowych – skanera rynku giełdowego Sindicator.net. Wykładowca na konferencjach Skuteczny Inwestor, Profesjonalny Inwestor, czy Wall Street. Laureat nagrody specjalnej NBP im. Władysława Grabskiego.
Komentator wydarzeń gospodarczych w programie Zoom na Giełdę w Polsat News 2 oraz w innych stacjach radiowych i telewizyjnych. Aktywny inwestor giełdowy od 2003 roku, przede wszystkim na rynku akcji polskich.

 

 

Wojciech Iwaniuk

CEO InnerValue. Specjalizuje się w relacjach inwestorskich oraz tworzeniu strategii komunikacji. Odpowiedzialny m.in. za kontakty z zarządzającymi, analitykami oraz mediami finansowymi.
Współpracował z kilkudziesięcioma spółkami z warszawskiej giełdy, w tym wchodzącymi
w skład WIG20. Uczestniczył w największych transakcjach giełdowych ostatnich lat. Nadzorował nagrodzoną Złotym Spinaczem 2014 kampanię komunikacji Oferty Pierwotnej Akcji spółki LiveChat Software SA oraz nagrodzoną Złotym Spinaczem 2015 kampanię komunikacji SPO Selvita SA.
Przez kilka lat pracował jako dziennikarz giełdowy w Rzeczpospolitej i Gazecie Giełdy Parkiet. Karierę w mediach zaczynał w redakcji Gazety Prawnej, w której odpowiedzialny był za rynek kapitałowy i nieruchomości.

Andrzej Szurek

Partner zarządzający InnerValue. Absolwent Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Odpowiedzialny przede wszystkim za komunikację spółek zagranicznych, firm z branży spożywczej i medycznej, a także relacje z mediami finansowymi. Zrealizował kilkadziesiąt kampanii komunikacyjnych z inwestorami instytucjonalnymi i road show, zarówno w Polsce jak i za granicą.
Wcześniej dziennikarz Gazety Giełdy Parkiet i Rzeczpospolitej. Specjalizował się w tematyce zagranicznych rynków i spółek oraz zagadnieniach związanych z NewConnect. Doświadczenie zdobywał również na warszawskiej giełdzie, pracując w Dziale Rozwoju rynku NewConnect. Był odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych spółek na NewConnect w kraju i za granicą (Czechy, Ukraina).

 

 

Tadeusz Milancej

Tadeusz Milancej – Partner Zarządzający i współzałożyciel firmy świadczącej usługi doradztwa doradztwa strategicznego, specjalizującej się w restrukturyzacjach, ekspansji zagranicznej oraz fuzjach i przejęciach.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w międzynarodowych projektach, m.in. w strukturach globalnych w sektorze nowych technologii i w międzynarodowym programie w sektorze high-visibility events. Brał udział w i prowadził projekty doradcze dla klientów z sektora m.in. nowych technologii, usług finansowych, budowlanego, spożywczego, produkcji przemysłowej, opieki medycznej i usług marketingowych. od 2017 roku jest pracownikiem naukowym Katedry Strategii na Akademii Leona Koźmińskiego.

Prowadzi zajęcia m.in. z zarządzania strategicznego, przywództwa, modeli i strategii e-biznes oraz negocjacji. Pracuje nad doktoratem w dziedzinie zarządzania strategicznego. Od 2018 roku wspiera rozwój Kozminski Business Hub w roli konsultanta ds. strategii i mentora dla start’upów.

Kontakt:

Agata Kanclerz 

Doradca edukacyjny

 • +48 (22) 519 23 43