Rachunkowość 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

 

 

Studia akredytowane przez ACCA

 

 

ACCA, czyli Association of Chartered Certified Accountants, jest największą i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją o ponad 100 – letniej historii zrzeszającą ponad 200 tysięcy członków oraz prawie 500 tysięcy studentów - specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania na całym świecie. Misją ACCA jest przede wszystkim kształtowanie przyszłych liderów świata finansów a także dzielenie się specjalistyczną wiedzą, promowanie wysokich standardów zawodowych, etycznych i zarządczych oraz wspieranie interesu publicznego.

KOORDYNATOR STUDIÓW 

Dr Iwona Cieślak - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Członek Zarządu Kozminski Business Hub. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Audyt wewnętrzny”. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. Certyfikowany trener biznesu i szkoleniowiec. Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany menadżer zarządzania ryzykiem. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współtworzy i prowadzi zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego.

CEL STUDIÓW 

Zdobycie kwalifikacji ACCA pomaga profesjonalistom w nowoczesnym zarządzaniu we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego. Pozwala zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości, audytu, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego oraz podatków. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wysoko cenionej, zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności potrzebnych w procesach podejmowania decyzji, mających wpływ na przyszłość firmy niezależnie od branży.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

  • Doskonały sposób na wzbogacenie swojego CV oraz skuteczne wyróżnienie się na rynku pracy spośród innych absolwentów - kwalifikacja ACCA ceniona jest przez ok. 7300 akredytowanych pracodawców na świecie
  • Szansa na uzyskanie atrakcyjnego zatrudnienia - według globalnego badania, przeprowadzonego wśród członków ACCA, jeden spośród pięciu respondentów zajmuje najwyższe stanowiska, takie jak CFO, CEO, Dyrektor Finansowy
  • Możliwość zwiększenia zarobków – według Goldman Recruitment Salary Survey (2018) średnie miesięczne wynagrodzenie osoby będącej w trakcie uzyskiwania kwalifikacji ACCA to 11.200 złotych, zaś mediana miesięcznych wynagrodzeń brutto osoby posiadającej certyfikat ACCA to 19.500 złotych
  • Paszport do kariery międzynarodowej - globalna rozpoznawalność kwalifikacji sprawia, że członkowie ACCA są wszędzie postrzegani jako światowej klasy specjaliści w dziedzinie finansów, rachunkowości i zarządzania
  • Znaczne przyspieszenie drogi ku członkostwu w ACCA – zrealizowanie do 7 egzaminów ACCA w ramach studiów

ADRESACI STUDIÓW

Program ACCA jest przeznaczony dla tych, którzy chcą zarządzać finansami, dla osób pragnących rozwijać swoją karierę oraz osiągnąć wysoką pozycję zawodową w dowolnym, interesującym ich zakresie zarządzania firmą, niezależnie od obszaru gospodarki, w którym jednostka funkcjonuje.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz zaliczenie egzaminu pisemnego.


Kontakt:
Małgorzata Cybulska