Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych 


Kontakt: 
Monika Kasprzyk

Doradca edukacyjny