Psychologia biznesu dla menedżerów 

Więcej informacji o studiach na stronie: 

www.biznes.org.pl

ZASADY NABORU 

  • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
  • XXXV edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2020 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2020 roku.
  • Uprzejmie informujemy, że na kierunku obowiązuje limit miejsc
     

WYMAGANE DOKUMENTY

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)
  • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
  • kopia dowodu wpłaty wpisowego


* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

ETAPY REKRUTACJI  

1

Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2

Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

Rekrutacja online 

3

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 


Kontakt: 
Piotr Zielonka


Kontakt:
Magdalena Glapa

Doradca edukacyjny