Psychologia biznesu dla menedżerów 

Więcej informacji o studiach na stronie: 

www.biznes.org.pl

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

 • Psychologia ogólna
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi
 • Psychologia podejmowania decyzji
 • Psychologia zachowań konsumenckich
 • Teoria argumentacji i perswazji
 • Negocjacje
 • Psychologia organizacji i przywództwa
 • Trening umiejętności menedżerskich
 • Marketing polityczny i kampania marketingowa
 • Psychologia ryzyka
 • Psychologia zarządzania
 • Neuroekonomia
 • Protokół dyplomatyczny i etykieta biznesu
 • Przygotowanie projektu końcowego

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 184*
* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ 

Studia opierają się na interaktywnych metodach nauczania: wykład, ćwiczenia, konwersatoria, dostarczając teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie psychologii biznesu.

REKOMENDACJA ABSOLWENTA PROGRAMU 

Psychologia Biznesu dla Managerów, jako studia podyplomowe realizowane przez Akademię Leona Koźmińskiego, dostarczają swoim słuchaczom dużej wiedzy z dziedziny psychologii serwowanej przez pryzmat biznesu. Takie ujęcie tematu daje możliwość zupełnie innego spojrzenia na różne zagadnienia, z którymi spotykam się w życiu zawodowym. Połączenie wspomnianej wiedzy z wykładami dotyczącymi rynków finansowych, negocjacji czy etyki biznesowej daje doskonałe efekty. Wykłady fakultatywne prowadzone przez osoby będące autorytetami w swoich dziedzinach, mające wieloletnią praktykę, pokazują życiowe zastosowania prezentowanej wiedzy. Takie podejście dało mi możliwość poczynienia wielu zaskakujących spostrzeżeń. Szczególnie pasjonujące zajęcia z neuropsychologii czy etykiety biznesowej zostawiają mnóstwo informacji z łatwością wykorzystywanych przez mnie w pracy oraz życiu osobistym. 

Piotr Grzegorski 
Aerospace & Defense Sector Leader, 
Senior Territory Sales Manager, 
IBM Polska 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w:

 • soboty - 8.45 - 14.00 
 • niedziele - 8.45 - 14.00

TERMINY ZJAZDÓW 

Planowane terminy zajęć w I semestrze:


     Kontakt: 
     dr hab. Piotr Zielonka


     Kontakt:
     Magdalena Glapa

     Doradca edukacyjny