Psychologia biznesu dla menedżerów 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z  

 Centrum Badawczo-Edukacyjnym Psychologia Biznesu.

Więcej informacji o studiach na stronie: 

www.biznes.org.pl

OPIEKUN MERYTORYCZNY 

Dr hab. Piotr Zielonka

profesor SGGW, prowadzi badania naukowe w zakresie psychologii ryzyka, psychologii inwestowania oraz psychologii motywacji. Wykładowca ekonomii behawioralnej w University of Donja Gorica, Montenegro. Mówca TEDx.

Autor książek w języku polskim: "Giełda i psychologia" (IV wyd. 2018) oraz "Punkt odniesienia. Rzecz o motywacyjnych i poznawczych inklinacjach w ekonomii behawioralnej" (2019). 

Redaktor i współautor monografii w języku angielskim: "Large Risks with Low Probabilities" (London, 2017).

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Zdobędziesz wiedzę opartą na empirycznych badaniach naukowych. 

 • Będziesz sprawnie kierować ludźmi,
 • Nauczysz się skutecznie zdobywać klientów,
 • Ustalisz poprawne relacje i komunikację w swoim zespole oraz z kontrahentami.
 • Zbudujesz własny autorytet menedżerski,
 • Opanujesz sztukę zarządzania w warunkach niepewności,
 • Będziesz tworzyć atrakcyjne prezentacje,

i co najważniejsze...

 • nauczysz się stosować narzędzia behawioralne we wszystkich aspektach swojego życia zawodowego i osobistego.

Dodatkowo nawiążesz wartościowe kontakty biznesowe. Mamy już około 2000 absolwentów "Psychologii Biznesu dla Menedżerów", To ważne kontakty na całe życie.

CEL STUDIÓW  

Na studiach "Psychologia Biznesu dla Menedżerów" zdobędziesz unikatową wiedzę na temat całej gamy narzędzi behawioralnych potrzebnych w zarządzaniu, marketingu, sprzedaży, HR a nawet w życiu osobistym.

Nauczysz się:

 • psychologii zarządzania i inwestowania
 • psychologii rozwiązywania konfliktów
 • psychologii sprzedaży
 • psychologii zachowań konsumenckich i psychologii reklamy
 • psychologii motywowania i przywództwa  
 • technik negocjacyjnych opartych na najnowszych odkryciach neuronauki.
 • teorii manipulacji i perswazji oraz sposobów ochrony przed nimi
 • psychologii HR i PR
 • psychologii tworzenia prezentacji oraz wystąpień publicznych

i wreszcie

 • psychologii osiągania sukcesów.

ADRESACI STUDIÓW 

Studia dedykujemy menadżerom wszystkich szczebli oraz kandydatom na menedżerów. 

Jeśli często podejmujesz trudne i ważne decyzje, musisz przekonywać innych do swojego wyboru,
interesujesz się najnowszymi odkryciami nauk behawioralnych, te studia Cię zachwycą.

To studia dla osób, które rozumieją, że zamiast czekać na wygraną w Lotto, lepiej od razu podejmować wyzwania.

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

Profesor Tadeusz Tyszka

Profesor zwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego. Autor wielu artykułów i książek naukowych. Między innymi: Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Psychologia zachowań ekonomicznych, Psychologia zachowań konsumenckich i wielu innych.

Profesor Maciej Błaszak

Kognitywista. Z wykształcenia biolog i filozof, pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania: zastosowania kognitywistyki w badaniach zachowań rynkowych. Prowadzi szkolenia dla policjantów i wyższej kadry menedżerskiej.

Profesor Andrzej Falkowski

Profesor zwyczajny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, kierownik Katedry Psychologii Marketingu.

Jest członkiem “International Society for Ecological Psychology” oraz “Association for Consumer Research”. Był stypendystą Fundacji Fulbrighta. Autor i współautor licznych prac z zakresu psychologii poznawczej i psychologii stosowanej w dziedzinie zachowań rynkowych, w tym: Praktyczna psychologia poznawcza: Marketing i reklama (GWP: 2002), Psychologia zachowań konsumenckich (GWP: 2001, wspólnie z Tadeuszem Tyszką), Marketing polityczny: Perspektywa psychologiczna (GWP: 2005, wspólnie z Wojciechem Cwaliną), A Cross-Cultural Theory of Voter Behavior (Haworth: 2007, wspólnie z Wojciechem Cwaliną i Brucem Newmanem).

Jest współredaktorem Handbook of Political Marketing (Sage: 1999), a od 2002 roku współredaguje Journal of Political Marketing.

Doktor Lidia D. Czarkowska

Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, kierownik studiów podyplomowych „Coaching profesjonalny” i „Coaching menedżerski”.

Doświadczony trener i coach (stowarzyszony w ICF) prowadzący coachingi oraz szkolenia z zakresu: zapobiegania i przeciwdziałania syndromowi wypalenia zawodowego, komunikacji interpersonalnej, komunikacji w organizacji lub w zespole, metod radzenia sobie ze stresem i technik relaksacyjnych, treningu trenerów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie jednego zadania z teorii decyzji, dwóch prac pisemnych, zaliczenie przedmiotów: negocjacje oraz psychologia przywództwa i organizacji; a także zdanie egzaminu. Przygotowanie i przedstawienie prac pisemnych będzie weryfikować zarówno posiadaną wiedzę, jak i umiejętności.


Kontakt: 
dr hab. Piotr Zielonka


Kontakt:
Magdalena Glapa

Doradca edukacyjny