Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

  • Zajęcia integracyjne
  • Wprowadzenie do badań klinicznych
  • Rola i obowiązki w badaniach klinicznych
  • Podstawy farmakologii klinicznej
  • Jakość w badaniach klinicznych
  • Dokumentacja w badaniach klinicznych
  • Bazy danych w badaniach klinicznych
  • Wizyty monitorujące - wprowadzenie i warsztaty
  • Praca nad projektem
  • Egzamin praktyczny


  Całkowita liczba godzin dydaktycznych razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami: 198* (razem z zaliczeniami).

  jedna godzina dydaktyczna = 45 min. 

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

  Studia trwają dwa semestry.
  Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

  • sobota – 8.45–17.30
  • niedziela - 8.45–15.45 

  TERMINY ZAJĘĆ 

  Daty zjazdów nowej edycji (I semestr):

  • 19 - 20.10.2019
  • 16 - 17.11.2019
  • 07 - 08.12.2019
  • 26 - 26.01.2020
  • 15 - 16.02.2020
  • 29.02 - 1.03.2020

     Kontakt: 
     Magdalena Wyrwa

     Doradca edukacyjny