Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych 

KIEROWNIK STUDIÓW 

Lek. Łukasz Więch, MBA
lwiech@kozminski.edu.pl

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Koźmiński MBA dla Kadry Medycznej oraz Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz – specjalista zdrowia publicznego. Edukator z zamiłowania i doświadczenia.Zawodowo związany od wielu lat z sektorem badań klinicznych nowych leków. Pełni funkcję Partnership Managera w firmie Synexus Polska Sp. z o. o. Posiada bogate praktyczne doświadczenie zawodowe, szczególnie z zakresu roli i obowiązków badacza w badaniu klinicznym oraz organizacji i zarządzania ośrodkiem badań klinicznych. Zajmuje go tematyka tworzenia innowacyjnych rozwiązań biznesowych i partnerstw zgodnych z filozofią win-win. Członek Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce – GCPpl. Wykładowca ALK i WUM..

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy kompetencji - wiedzy, umiejętności postaw, niezbędnych dla skutecznego prowadzenia i monitorowania badan klinicznych w myśl zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP), z szerokim uwzględnieniem etycznych, prawnych i organizacyjnych warunków projektowania, prowadzenia i monitorowania badań klinicznych; w świetle odpowiednich, wiarygodnych danych i informacji epidemiologicznych, medycznych baz danych i publikacji źródłowych. Szczególny nacisk kładzie się na nabycie wiedzy praktycznej z zakresu monitorowania badań klinicznych.

ADRESACI STUDIÓW 

Studia dedykowane są wszystkim pragnącym zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia i monitorowania badań klinicznych. Przydatne będą także dla:

 • pracowników jednostek klinicznych i naukowych, prowadzących badania własne;
 • asystentów badań klinicznych i monitorów badań klinicznych (CRA), zatrudnionych w kontraktowych organizacjach badań klinicznych (CRO) lub działach badań klinicznych firm sektora farmaceutycznego i kandydatów na takie stanowiska;
 • badaczy i ich współpracowników, współdziałających z kontraktowymi organizacjami badań klinicznych (CRO) oraz działami badań klinicznych przedsiębiorstw przemysłu farmaceutycznego.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, ze wszystkich przedmiotów realizowanych na kierunku studiów, zdanie praktycznego egzaminu końcowego oraz prezentacja grupowego projektu z wybranego aspektu badań klinicznych.

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

Zespół dydaktyczny tworzony jest przez specjalistów – praktyków w dziedzinie prowadzenia i monitorowania badań klinicznych, długoletnich pracowników firm farmaceutycznych, CRO, i innych, posiadających dar przekazywania wiedzy i szczerze oddanych pracy dydaktycznej.

 • Katarzyna Antonijczuk
 • Patrycja Bong
 • Agnieszka Multanowska
 • Zofia Szretter - Dyba
 • Marek Czarkowski
 • Krzysztof Michalski
 • Paweł Orzeł
 • Marcin Ossowski
 • Łukasz Więch

OPINIE O STUDIACH 

1) Dlaczego wybrała Pani studia Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych?

Badania kliniczne w Polsce stanowią prężnie rozwijającą się gałąź przemysłu farmaceutycznego oraz biotechnologicznego. Wybór kierunku Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych umożliwił mi zgłębienie specjalistycznej wiedzy od procesu rozwoju nowego produktu leczniczego do zarejestrowania leku na rynku. Przed podjęciem decyzji o aplikowaniu na studia podyplomowe głównie kierowałam się możliwością nabycia umiejętności ze strony praktycznej od osób z wieloletnim doświadczeniem w branży badań klinicznych. Po roku intensywnych zajęć śmiało mogę powiedzieć, że program studiów w pełni mnie usatysfakcjonował pod względem merytorycznego przygotowania wykładowców oraz rzetelnie przekazanych informacji.

2) Które aspekty programu były dla Pani najciekawsze?

Bardzo ciekawymi aspektami były początki historii prób klinicznych na świecie oraz zainicjowanie uregulowań prawnych mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta w badaniu. Ważną kwestią było również uświadomienie potrzeby prowadzenia większej ilości badań klinicznych wśród populacji pediatrycznej, ze względu na szerszy dostęp do skutecznych leków. Interesującym tematem była również metodyka badań biorównoważności, zróżnicowanie faz badań oraz scharakteryzowanie poszczególnych etapów. Ponadto jak wygląda proces prowadzenia badań zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych w Polsce, jakie są wymagania formalne, koszt oraz czas na uzyskanie stosownych pozwoleń.

3) Czy poleca Pani ten program? Jeśli tak, to komu?

Osobiście uważam, że jest to bardzo dobra inwestycja, biorąc pod uwagę  dopracowany program oraz stosunkowo niedługi okres czasu w porównaniu do innych dostępnych kursów na rynku. Studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego w pełni pozwolą wczuć się w rolę monitora badań klinicznych ze względu na intensywne warsztaty z wizyt monitorujących, które są przewidziane w programie pod koniec trwania drugiego semestru. „Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych” polecam szczególnie tym osobom, które ukończyły kierunki medyczne, przyrodnicze oraz tym, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w obszarze firm CRO, farmaceutycznych czy też ośrodków klinicznych, badawczych.

4) Czy ukończone studia przyczyniły się do rozwoju Pani kariery zawodowej?

Z wykształcenia jestem biotechnologiem medycznym, dlatego też kiedy dowiedziałam się o badaniach klinicznych postanowiłam rozwijać swoją karierę zawodową właśnie w tym kierunku. Uważam, że każde badanie jest nową szansą efektywnego leczenia wielu pacjentów cierpiących na poważne choroby na całym świecie. Jestem przekonana, że dobra jakość prowadzenia badań klinicznych oraz doświadczenie umożliwią mi osiągnięcie jak najlepszych sukcesów w pracy zawodowej.

Katarzyna Saja
Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych, edycja 16

Kontakt: 
Magdalena Wyrwa

Doradca edukacyjny