Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.
KIEROWNIK STUDIÓW 

Lek. Łukasz Więch, MBA
lwiech@kozminski.edu.pl

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Koźmiński MBA dla Kadry Medycznej oraz Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz – specjalista zdrowia publicznego. Edukator z zamiłowania i doświadczenia.Zawodowo związany od wielu lat z sektorem badań klinicznych nowych leków. Pełni funkcję Partnership Managera w firmie Synexus Polska Sp. z o. o. Posiada bogate praktyczne doświadczenie zawodowe, szczególnie z zakresu roli i obowiązków badacza w badaniu klinicznym oraz organizacji i zarządzania ośrodkiem badań klinicznych. Zajmuje go tematyka tworzenia innowacyjnych rozwiązań biznesowych i partnerstw zgodnych z filozofią win-win. Członek Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce – GCPpl. Wykładowca ALK i WUM..

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy kompetencji - wiedzy, umiejętności postaw, niezbędnych dla skutecznego prowadzenia i monitorowania badan klinicznych w myśl zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP), z szerokim uwzględnieniem etycznych, prawnych i organizacyjnych warunków projektowania, prowadzenia i monitorowania badań klinicznych; w świetle odpowiednich, wiarygodnych danych i informacji epidemiologicznych, medycznych baz danych i publikacji źródłowych. Szczególny nacisk kładzie się na nabycie wiedzy praktycznej z zakresu monitorowania badań klinicznych.

ADRESACI STUDIÓW 

Studia dedykowane są wszystkim pragnącym zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia i monitorowania badań klinicznych. Przydatne będą także dla:

 • pracowników jednostek klinicznych i naukowych, prowadzących badania własne;
 • asystentów badań klinicznych i monitorów badań klinicznych (CRA), zatrudnionych w kontraktowych organizacjach badań klinicznych (CRO) lub działach badań klinicznych firm sektora farmaceutycznego i kandydatów na takie stanowiska;
 • badaczy i ich współpracowników, współdziałających z kontraktowymi organizacjami badań klinicznych (CRO) oraz działami badań klinicznych przedsiębiorstw przemysłu farmaceutycznego.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, ze wszystkich przedmiotów realizowanych na kierunku studiów, zdanie praktycznego egzaminu końcowego oraz prezentacja grupowego projektu z wybranego aspektu badań klinicznych.

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

Zespół dydaktyczny tworzony jest przez specjalistów – praktyków w dziedzinie prowadzenia i monitorowania badań klinicznych, długoletnich pracowników firm farmaceutycznych, CRO, i innych, posiadających dar przekazywania wiedzy i szczerze oddanych pracy dydaktycznej.

 • Katarzyna Antonijczuk
 • Patrycja Bong
 • Agnieszka Multanowska
 • Zofia Szretter - Dyba
 • Marek Czarkowski
 • Krzysztof Michalski
 • Paweł Orzeł
 • Marcin Ossowski
 • Łukasz Więch

OPINIE O STUDIACH 

1) Dlaczego wybrał Pan studia Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych?

Badania kliniczne w Polsce stanowią prężnie rozwijającą się gałąź przemysłu farmaceutycznego oraz biotechnologicznego. Wybór kierunku Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych umożliwił mi zgłębienie specjalistycznej wiedzy od procesu rozwoju nowego produktu leczniczego do zarejestrowania leku na rynku. Przed podjęciem decyzji o aplikowaniu na studia podyplomowe głównie kierowałam się możliwością nabycia umiejętności ze strony praktycznej od osób z wieloletnim doświadczeniem w branży badań klinicznych. Po roku intensywnych zajęć śmiało mogę powiedzieć, że program studiów w pełni mnie usatysfakcjonował pod względem merytorycznego przygotowania wykładowców oraz rzetelnie przekazanych informacji.

2) Które aspekty programu były dla Pana najciekawsze?

Z bardzo ciekawymi oraz intrygującymi problemami spotkałem się już na samym początku studiów na zajęciach z Podstaw etyki badań klinicznych. Kolejnym ważnym aspektem, poruszanym dość często na różnych zajęciach, jest uświadomienie o potrzebie prowadzenia większej ilości badań klinicznych wśród populacji pediatrycznej, by umożliwić szerszy dostęp do skutecznych i sprawdzonych terapii. Metodyka badań biorównoważności, zróżnicowanie faz badań wraz z pełnym  scharakteryzowaniem poszczególnych etapów, czy niejednokrotnie zaskakującą historia badań klinicznych to kolejne tematy które były i są atrakcyjne w moim uznaniu. Dobrym podsumowaniem programu studiów jest to, iż miałem okazje poznać podstawy prawne i aspekty ekonomiczne prowadzenia badań klinicznych leków i wyrobów medycznych.

3) Czy poleca Pan ten program? Jeśli tak, to komu?

Dlaczego warto studiować „Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych„ w Akademii Leona Koźmińskiego? Po pierwsze: znakomity dobór wykładowców – są to w szczególności profesjonaliści, którzy spędzili dużo czasu w branży i mają pasję przekazywania wiedzy. Po drugie: dopracowany program studiów pozwalający wczuć się w pracę monitora, koordynatora badań klinicznych. Po trzecie: praktyczne podejście do zagadnienia badań klinicznych, szczególnie podczas intensywnych warsztatów z wizyt monitorujących. Kierunek studiów podyplomowych polecam szczególnie dla osób z wykształceniem medycznym, okołomedycznym, przyrodniczym oraz wszystkim tym, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w obszarze firm farmaceutycznych, biotechnologicznych, firm CRO jak też ośrodków klinicznych, badawczych.

4) Czy ukończone studia przyczyniły się do rozwoju Pana kariery zawodowej?

Kiedy rozpocząłem pracę w firmie farmaceutycznej, postanowiłem rozwijać swoją karierę zawodową właśnie w tym kierunku. Uważam, że studia z zakresu badań klinicznych w Akademii to bardzo dobra inwestycja we własny rozwój, a rzetelna wiedza dotycząca prowadzenia badan klinicznych uzyskana w Akademii oraz własne doświadczenie umożliwią mi osiągniecie sukcesów w pracy oraz awans zawodowy.


Marek Grzegorczyk, Specjalista ds. Kontroli Jakości, Grupa Polpharma
www.linkedin.com/in/marek-grzegorczyk-mag/
Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych, edycja 22

1) Dlaczego wybrała Pani studia Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych?

Posiadając szeroką wiedzę z zakresu studiów technologiczno-medycznych, chciałam wybrać swoją wąską ścieżkę zainteresowań. Od jakiegoś czasu, bardzo fascynowała mnie cała metodyka leczenia chorób, choroby współistniejące, objawy niepożądane. Decyzja o podjęciu studiów była bardzo przemyślana. Przeanalizowany każdy punkt programu szkolenia, dał mi motywację do złożenia dokumentów. Reputacja Akademii Leona Koźmińskiego, utwierdziła mnie w przekonaniu, że znajduję się w odpowiednim miejscu.  

2) Które aspekty programu były dla Pani najciekawsze?

Myślę, że każdy z programu zajęć był idealnie dopasowany. Mnie jako Inżyniera Biomedycznego, najbardziej zaciekawił temat: Regulacji prawnych oraz dokumentów w badaniach klinicznych wyrobów medycznych. Potraktowałam to jako „łącznik” pomiędzy inżynierem, a lekarzem.
Niezwykle cennymi zagadnieniami z jakimi mieliśmy kontakt na zajęciach były zadania Komisji Bioetycznej, prawa pacjenta oraz uczestnika badania klinicznego. Uważam, że tym sposobem mogliśmy wczuć się w rolę uczestnika badania klinicznego i spojrzeć na pewne problemy, czasami niedostrzegalne.

3) Czy poleca Pani ten program? Jeśli tak, to komu?

Zdecydowanie tak! Program studiów jest niezwykle ciekawy i pozwala spojrzeć na świat w zupełnie inny sposób. Poruszane zagadnienia zaciekawiły mnie, nie tylko pod kątem poszerzenia wiedzy z tej dziedziny nauki, ale także z życia codziennego. Jedną z anegdot poruszaną na zajęciach, było zwykłe pytanie: „dlaczego powinniśmy popijać tabletkę, szklanką czystej wody?” Zastanawiacie się i chcielibyście znać odpowiedź? Te studia są właśnie dla Was!

4) Czy ukończone studia przyczyniły się do rozwoju Pani kariery zawodowej?

Będąc absolwentką studiów Inżynieria Biomedyczna oraz obecną doktorantką Wydziału Mechanicznego, chciałam poznać strukturę przemysłu farmaceutycznego. Uważam, że był to strzał w dziesiątkę! Każda choroba ówczesnego świata, powinna posiadać drogę do jej wyleczenia- nie zawsze odkrytą. Zmieniający się świat i możliwości naukowe, pozwalają na zdobywanie dogłębnej wiedzy, nie tylko odnośnie ogólnej grupy chorób, ale także ich jednostek chorobowych. Kropla drąży skałę, a sukcesy tworzą ludzie.

Joanna Kornacka www.linkedin.com/in/joanna-kornacka/
Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych, edycja 22

Kontakt: 
Magdalena Wyrwa

Doradca edukacyjny