Kontroler finansowy 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

Przedmiot

Liczba godzin

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

16

Analiza Finansowa I 

16

Elementy matematyki finansowej

8

Controlling operacyjny i rachunkowość zarządcza

16

Controlling Strategiczny

16

Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i 

16

Zarządzanie kosztami i rentownością (warsztaty komputerowe) 

16

Planowanie i kontrola finansowa (warsztaty komputerowe) 

16

Ocena projektów inwestycyjnych I - metody, badanie racjonalności 

16

Wycena przedsiębiorstw I - warsztaty komputerowe

16

Zarządzanie kapitałem obrotowym i ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie

8

Warsztaty - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizie finansowej 

12

Ocena projektów inwestycyjnych II - analiza ryzyka i wycena opcji realnych, warsztaty komputerowe.

8

Zajęcia informacyjne

4

Egzaminy

8

RAZEM

192

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

  • soboty - 8.45-15.45 (pierwszy zjazd do godz. 17.30)
  • niedziele - 8.45-15.45 (pierwszy zjazd do godz. 17.30)

 

TERMINY ZJAZDÓW 

Planowane terminy zjazdów w pierwszym semestrze studiów:

  • 12-13.10.2019
  • 26-27.10.2019
  • 16-17.11.2019
  • 7-8.12.2019
  • 11-12.01.2020
  • 25-26.01.2020
  • 1-2.02.2020
  • 29.02-1.03.2020

Kontakt: 
Grażyna Rozparzyńska-Noga

Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości