Prawo podatkowe 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z 

     AKADEMIĄ BIZNESU MDDP 

 

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego, zarówno w procesie jego tworzenia jak i stosowania. Zakres przedmiotowy obejmuje zarówno regulacje materialnego prawa podatkowego jak i przepisy postępowania podatkowego oraz sądowo administracyjnego. Zajęcia realizowane są w większości przez doradców podatkowych z najdynamiczniej rozwijającej się firmy doradztwa podatkowego MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy poprzez co studentom przekazywana jest głównie praktyczna wiedza oparta na doświadczeniu najlepszych ekspertów a same studia nabierają iście unikatowego charakteru

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

Absolwent studiów staje się wysoko cenionym na rynku pracy specjalistą posiadającym umiejętności niezbędne do prawidłowego stosowania i interpretacji prawa podatkowego. Dodatkową korzyścią dla absolwentów jest poznanie elementów rachunkowości oraz prawa celnego i dewizowego, które będzie potrafił łączyć z prawem podatkowym. Ma wiedzę na temat wykładni prawa, która polega na ustaleniu właściwego ich rozumienia, przypisaniu im odpowiedniego znaczenia, bądź wyznaczeniu ich zakresu. 

ADRESACI STUDIÓW 

Studia skierowane są do osób koncentrujących swe zainteresowania zawodowe na podatkach i problematyce skarbowej - m.in. (przyszłych) doradców podatkowych, doradców prawnych pracowników działów finansowo - księgowych, a także do osób związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji.

 

WYKŁADOWCY 

Marcin Borkowski

Specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego.

Prawnik, ekspert podatkowy, Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN, Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej. Autor i współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych. Publikacje w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl.

Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych m.in. Krajową Informację Podatkową, Ministerstwo Finansów, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Wykładowca wyższych uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT i Ordynacji podatkowej). Prowadził zajęcia dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych oraz pracowników technicznych reprezentujących różne branże i sektory gospodarki. Obecnie realizuje szkolenia i warsztaty dla Akademii Biznesu MDDP. Prowadził zajęcia m.in dla: PKP SA, Orlen Asfalt Sp. z o.o., Uniteam Poland Sp. z o.o., GSG Service Sp. z o.o., PAMAPOL SA, IKEA Purchasing Services Poland Sp. Z o.o., Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

Magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Kontakt: marcin.borkowski@adnpodatki.pl

Mateusz Cedro

Specjalista podatku VAT, podatku od nieruchomości, procedury podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN. Wieloletni praktyk prawa podatkowego oraz procedury podatkowej, poprzednio pracownik i manager czołowych polskich kancelarii podatkowych a także wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, ubezpieczeniowej, finansowej, IT, handlowej, transportowej oraz marketingowej. Uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz korzystania z samochodów służbowych.

Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził szereg szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu podatku VAT, podatku od nieruchomości, procedury podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. do miesięcznika i portalu TaxFin.pl, Kontrole w Firmie, Wiedza i Podatki oraz Rzeczpospolita.

Magister prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.Doktorant Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego.

Kontakt: mateusz.cedro@adnpodatki.pl

Gabriela Suski-Borek

Specjalista w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

W latach 1999-2010 pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Samodzielny księgowy spółki produkcyjnej i usługowej korzystającej z wielu dotacji unijnych, zastępca skarbnika miasta, specjalista do spraw obsługi finansowej projektu, konsultant w Punkcie Konsultacyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Bogate doświadczenie zawodowe przekłada się na jakość prowadzonych zajęć, dzięki temu są ciekawe oraz użyteczne.

Wieloletni wykładowca zagadnień księgowych i finansowych, oraz doświadczony praktyk. Trener w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie.

Magister ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz magister bezpieczeństwa i higieny pracy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kontakt: suskibore@poczta.onet.pl

 • Adam Bącal
 • Marcin Borkowski
 • Mateusz Cedro
 • Alicja Sarna
 • Ewa Kilian
 • Paweł Banasik
 • Piotr Pogorzelski
 • Joanna Pęczek-Czerwińska
 • Gabriela Suski-Borek

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

 • Studia kończą się egzaminem końcowym obejmującym wszystkie treści zawarte podczas studiów.
 • Egzamin obejmuje test wiedzy jednokrotnego wyboru, pytania otwarte oraz rozbudowane studium przypadku.
 • Egzamin końcowy poprzedzony jest egzaminem semestralnym (test jednokrotnego wyboru) a także pracą indywidualną oraz projektem grupowym z wybranych przedmiotów.
 • Egzaminy (semestralny oraz końcowy) stanowią 90% oceny końcowej, 10% oceny końcowej stanowią prace (praca indywidualna oraz projekt grupowy).


Kontakt: 
Monika Kasprzyk

Doradca edukacyjny