Prawo nowoczesnych technologii 

PARTNER KIERUNKU 

Kancelaria Maruta Wachta
Jesteśmy specjalistyczną kancelarią obsługująca projekty technologiczne i nowe modele biznesowe. Zajmujemy się gospodarką, która dwadzieścia lat temu nie istniała lub dopiero się tworzyła. Pracujemy nad umowami wdrożeniowymi i SLA, kontraktami outsourcingowymi i cloudowymi (Iaas/PaaS/SaaS), audytujemy i pomagamy przy interpretacji umów licencyjnych, tworzymy modele zarządzania IT od strony prawnej. Zapewniamy pełne wsparcie od pisania i negocjacji umów, przez udział w nadzorze ich realizacji (legal project managment) po obsługę sporów, sądowych i pozasądowych. Prowadzimy pionierskie projekty jak wdrożenia agile czy kontrakty chmurowe w sektorze finansowym. Doświadczenie zdobyliśmy podczas realizacji kilkuset projektów o łącznej wartości kilkunastu miliardów złotych.

Nasze działania zyskały uznanie zarówno Klientów, jak i innych kancelarii, co potwierdzają zdobyte wyróżnienia w wielu rankingach kancelarii prawnych.

SPRAWDŹ RANKINGI KANCELARII

 

RANKING KANCELARII 2017 DZIENNIKA RZECZPOSPOLITA

 • Najlepsza Kancelaria w kategorii Technologie, media, telekomunikacja
 • Najlepsza Kancelaria w kategorii Prawo zamówień publicznych
 • Rekomendowana Kancelaria w kategorii Prawo własności intelektualnej, przemysłowej oraz autorskie
 • Rekomendowana Kancelaria w kategorii Procesy sądowe i arbitraż

W tym samym rankingu,  nasi prawnicy, prowadzący również wykłady na studiach podyplomowych, otrzymali indywidualne nagrody:

 • Marcin Maruta – lider w dziedzinie Technologie, Media, Telekomunikacja (w latach 2016-2017);
 • Bartłomiej Wachta – lider w dziedzinie Prawa Zamówień Publicznych (w latach 2016-2017);
 • Zbigniew Okoń – rekomendowany w dziedzinie Prawo własności intelektualnej, przemysłowej oraz autorskie (2017 r.).

Zarówno kancelaria Maruta Wachta, jak i poszczególni prawnicy, każdego roku są doceniani i rekomendowani w zagranicznych rankingach. Chambers Europe rekomendował w 2017 roku Marcina Marutę w TMT oraz Data Protection, a Daniela Jastruna w dziedzinie Corporate/M&A. Jako jedyna w Polsce kancelaria, znaleźliśmy się w zacnym gronie finalistów w rankingu The Lawyer w dwóch kategoriach - Law firm of the year: Central Europe oraz European specialist law firm of the year.


 

Osiągamy coraz to większe sukcesy w obszarze ochrony danych osobowych, czego przykładem jest rekomendacja dla kancelarii Maruta Wachta, w dziedzinie Danych osobowych przez Politykę Insight w Rankingu kancelarii regulacyjnych 2017.Przez lata pracy stworzyliśmy zespół ponad 60 wyspecjalizowanych ekspertów, doskonale orientujący się w projektach informatycznych, rozumiejący potrzeby biznesowe, jakie za nimi stoją i związane z nimi procesy oraz ryzyka. Pozwala nam to na świadczenie wysokiej jakości usług, skutecznie zabezpieczających działania naszych Klientów, zarówno poprzez wsparcie prawne, jak i odpowiednie ukształtowanie mechanizmów biznesowych.

Kierownik studiów 

Roman Bieda, radca prawny, rzecznik patentowy 

rbieda@maruta.pl

Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Od ponad 15 lat zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów outsourcingowych, umów serwisowych oraz innych umów dotyczących oprogramowania komputerowego. Zajmuje się również doradztwem prawnym w projektach związanych z ochroną danych osobowych (RODO) oraz handlem elektronicznym. Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO.Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy oraz trenera. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera, Instytucie Podstaw Informatyki PAN oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, IPI PAN).

www.romanbieda.pl

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Dzięki uczestnictwie w studiach podyplomowych Uczestnicy:

 • poznają zasady sporządzania umów IT, w tym umów na wdrożenie systemu informatycznego, umów outsourcingowych, umów licencji na oprogramowanie itp.,
 • poznają prawne aspekty świadczenia usług w modelu Cloud Computing (w tym IaaS/SaaS),
 • poznają regulacje z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym zasady sporządzania umów autorsko prawnych,
 • zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie negocjacji kontraktów IT,
 • poznają zasady zawierania umów IT w trybie zamówień publicznych,
 • zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych w projektach IT,
 • poznają podstawowe zasady zarządzania usługami i projektami IT, w tym metodyki projektowe,
 • będą mogli uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu prawa IT od grona doświadczonych praktyków na co dzień obsługujących skomplikowane i nowatorskie projekty IT,
 • będą mogli nawiązać kontakty zawodowe oraz wymieniać doświadczenia z innymi prawnikami IT.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z szeroko rozumianym prawem nowych technologii, w tym

 • zapoznanie uczestników z zasadami sporządzenia i negocjacji umów IT, w tym umów  na wdrożenie systemów informatycznych, umów dotyczących oprogramowania komputerowego, umów outsourcingowych, umów dotyczących utrzymania i serwisu oprogramowania i systemów IT,
 • przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej najnowszych tendencji rynkowych dotyczących umów IT (np. SaaS, IaaS, Cloud Computing itp.)
 • przekazanie praktycznej wiedzy pozwalającej na samodzielna sporządzanie i weryfikację przez uczestników umów licencji, umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich, umów na wdrożenie systemów informatycznych, umów utrzymaniowych (serwisowych), regulaminów serwisów internetowych,
 • zapoznanie uczestników z prawnymi aspektami handlu elektronicznego (umowy, aukcje internetowe, ochrona konsumenta, sklepy internetowe), świadczenia usług drogą elektroniczną,  
 • przekazanie wiedzy dotyczącej prawnych aspektów e-marketingu oraz e –promocji,  
 • przekazanie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych w projektach IT,
 • przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej  postępowań o zamówienia publiczne w zakresie IT (np. zamówienia systemów informatycznych, usług informatycznych).  

Studia prowadzone są przez prawników , na co dzień zajmujących się prawem IT i nastawione są na przekazanie praktycznej wiedzy, niezbędnej w obsłudze prawnej branży IT. Bazują na analizie orzecznictwa oraz konkretnych przypadków z praktyki (case study).  

ADRESACI STUDIÓW 

 • Radcowie prawni i adwokaci.
 • Prawnicy wewnętrzni firm informatycznych.
 • Osoby  negocjujące i zarządzające umowami IT.
 • Dyrektorzy i managerowie IT.
 • Kierownicy projektów informatycznych.

  REKOMENDACJE ABSOLWENTÓW 

  Bardzo polecam studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego kierunek Prawo Nowoczesnych Technologii. Wykłady prowadzone są przez praktyków i fachowców w swoich dziedzinach, co pozwala nabyć umiejętności w zakresie opiniowania i konstruowania umów dotyczących IT oraz innych kwestii związanych np. z handlem elektronicznym. Na studiach wykładają nie tylko prawnicy, ale również osoby innych specjalności, co daje okazję do nabycia wszechstronnej wiedzy dotyczącej problematyki związanej z Prawem Nowoczesnych Technologii. Szczerze polecam, jeśli ktoś myśli o specjalizacji w tym zakresie.

  Ewelina Kamińska,
  adwokat w Kancelarii Mecenat Warszawski

   

  Udział w pierwszej edycji studiów podyplomowych Prawo nowoczesnych technologii okazał się bardzo dobrą inwestycją w mój rozwój zawodowy. Zajęcia były prowadzone na bardzo wysokim poziomie i rzeczywiście dotykały sedna. Za szczególnie cenne uważam praktyczne podejście wykładowców do analizowanych problemów prawnych, koncentrujące się na ocenie ryzyka i omówieniu rozwiązań akceptowalnych biznesowo. Udział w zajęciach jest także dobrą okazją do networkingu. Zdecydowanie polecam każdemu, kto rozważa rozwój swojej specjalizacji w kierunku IT.

  Sławomir Kowalski, adwokat


  Serdecznie polecam podyplomowe studia Prawo Nowoczesnych Technologii. Wielką zaletą tych studiów są świetni prowadzący, łączący wiedzę na akademickim poziomie z praktycznym doświadczeniem. W toku studiów nacisk położony jest nie tylko na stricte prawnicze kwestie, ale przede wszystkim na zrozumienie specyfiki projektów IT, co powoduje, że zyskuje się nie tylko wiedzę ,ale również zrozumienie problemów z jakimi zwracają się klienci. Dodatkowym atutem jest dobra atmosfera i sprawna organizacja uczelni, co powoduje, że z przyjemnością wspominam weekendy spędzone w Akademii Leona Koźmińskiego.

  Anna Kruszewska,
  radca prawny w Hasik i Partnerzy


  Studia z zakresu prawa nowoczesnych technologii dostarczają wiedzy, która w dzisiejszym świecie jest potrzebna nie tylko osobom ściśle działającym w branży komputerowej. Ochrona danych osobowych, hosting, kwalifikacja prawna spammingu, dozwolony użytek, cloud computing to zagadnienia, które są istotne dla każdego kto posługuje się środkami komunikacji elektronicznej. Studia te, były dla mnie interesujące jako dla radcy prawnego świadczącego usługi prawne dla branży infrastrukturalnej w zakresie ochrony środowiska. Zagadnienia nowoczesnych technologii występują we wszystkich innowacyjnych działach gospodarki.


  Edyta Snakowska-Estorninho,
  radca prawny, Dyrektor Działu Prawnego w VEOLIA WATER TECHNOLOGIES


  Udział w trzeciej edycji studiów podyplomowych Prawo nowoczesnych technologii okazał się dobrą decyzją.

  Co wydaje mi się szczególnie cenne, program studiów obejmuje nie tylko specjalistyczne aspekty prawne związane z szeroko pojętymi nowoczesnymi technologiami, ale także liczne zagadnienia pozaprawne, takie jak zarządzanie projektami IT, strategie outsourcingu czy też negocjacje umów IT. Prowadzący to w dużej mierze praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie w danej dziedzinie. Słuchacze mogą zakończyć studia, wedle własnego wyboru, standardową pracą opisową na wybrany temat bądź też – co wydaje mi się szczególnie praktyczne – przygotowaniem umowy do kazusu ułożonego przez prowadzących, która to umowa dyskutowana jest następnie z komisją podczas obrony końcowej.

  Polecam te studia w szczególności prawnikom, którzy w praktyce zawodowej mają do czynienia z klientami z branży IT bądź planują obsługę klientów z tej branży.


  Agnieszka Oleszczuk-Sowa
  radca prawny

   

   

  WIODĄCY WYKŁADOWCY 

  • r.pr. Roman Bieda, kancelaria Maruta Wachta - Kierownik studiów
  • r.pr. Marcin Maruta, kancelaria Maruta Wachta
  • r.pr. Bartłomiej Wachta, kancelaria Maruta Wachta
  • r.pr. dr Zbigniew Okoń, kancelaria Maruta Wachta
  • r.pr. Maciej Zackiewicz, Maruta Wachta
  • prof. dr hab. Robert Rządca
  • prof. n. dr hab. Przemysław Polański
  • prof. dr hab. Marek Świerczyński
  • prof. n. dr hab. Dariusz Szostek
  • dr Maciej Kawecki, Ministerstwo Cyfryzacji
  • dr Damian Flisak
  • Tomasz Grzegory, Head of Legal – Eastern Europe w Google
  • dr Tomasz Bagdziński, kancelaria Maruta Wachta
  • adw. Sławomir Kowalski, kancelaria Maruta Wachta
  • r.pr. Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

  WARUNKI UKOŃCZENIA 

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów: prawo własności intelektualnej,  ochrona danych osobowych, prawo zamówień publicznych w projektach IT oraz przygotowanie indywidualnej pracy końcowej i jej obrona.


  Kontakt:
  Edyta Adamowicz-Sikora

  Doradca edukacyjny